Saturday, October 15, 2011

Aktar versi tifkira - Anniversarju Dun Karm Psaila

Lil Dun Karm Psaila

F’għeluq il-Ħamsin Sena minn Mewtu


Is-sliem għalik poeta kbir, saħħartni,

ġennintni għall-ilsien li lkoll jgħaqqadna;

ħadtu f’idejk bħal tafal nej, u minnu

slitt għana li minn ġufu xrobna u ħadna.


Int ma tnikkirtx hekk kif ilmaħt il-qawwa

u l-ħlewwa tal-ilsien li smajt b’ewlieni

bi kliemu insiġt il-għana li minn qalbek

ħareġ ifur minn dejr il-ħsieb ġewwieni.


Għax inti ma stmellejtx il-ġieħ ta’ ġensek

u ċ-ċokon ta’ din l-art li n-nifs radditlek

‘mma f’ħsus safjin fi kliem midmum sibt wensek;


Illum li fost is-snin, ħamsin imbarmu

minn dak il-jum li l-mewt nifsek ħaditlek -

ilsienna ngħożżu sħiħ bla nbarru u narmu!


Dun Geoffrey G. Attard

Victoria, Għawdex

15-10-2011

emails

web

www.geoffreygeorge.blogspot.com

www.freewebs.com/poezija

No comments: