Thursday, October 13, 2011

50 sena mill-mewt tal-Poeta Nazzjonali

Il-poetessa u membru tal-Ghaqda Poeti Maltin, Therese Pace, baghtitli dan is-sunett f'rabta ma' dan l-anniversarju importanti:

…U STENBĦET MINN IRQADHA

…u stenbħet minn irqadha kunfliġġenti

biex qatt ma terġa’ trodd lil jeddha lura

u ħalfet li tkun lejh rikonoxxenti

għax fiha ra l-identità misrura.


Li jgħożżha xejn ma staħa jistqarrilha

u ma’ kull riħ, tal-lingwa żara’ l-klima;

sensilha f’innu-timbru li jagħżilha

mill-barranin: nofs talba u nofs tislima.


Ġibulha l-ġieħ biex tinsġu bl-ikbar żelu

bħal klila fuq ir-ras ta’ Dun Karm tagħna

isilfu lilha l-fjammi biex jinxtegħlu

mill-ġdid fil-qalb ta’ min, mibrud, skartana


għax żammejniha safja kif tefagħha

meta ħabbieni mit-tkasbir refagħha.

No comments: