Friday, July 17, 2009

Joe Saliba mill-Awstrajla u l-blog gdida tieghu


Hija inizzjattiva sabiha hafna dik tal-kittieb u poeta Joe Saliba mill-Awstralja li ghadu kemm fetah blog gdida marbuta mal-letteratura.
Min huwa interessat jista' jaraha f'dan l-indirizze:
Minn hawn nifrah lil Joe Saliba u nselli ghall-kittieba Maltin li hemm fl-Awstralja filwaqt li nawguralhom xitwa tajba u ispirazzjoni.

No comments: