Wednesday, January 09, 2013

Ħarġa ġdida ta' IL-PONT

Għadha kemm ħarġet ir-rivista letterarja elettronika IL-PONT ta' Jannar 2013. Min jixtieq jaraha jew jistampa kopja tagħha jista' jsibha f'dan il-link:

http://www.scribd.com/doc/119660414/Il-Pont

Minn hawn ħajr lil Hilary Spiteri għas-setting modern tar-rivista, u lil Omar Seguna talli għoġbu jtella' l-link.

No comments: