Tuesday, October 04, 2011

50 sena mill-mewt tal-Poeta Nazzjonali, DUN KARM PSAILA

Il-ktieb ġdid tal-Mons. Lawrenz Cachia dwar Dun Karm Psaila.

Il-ktejjeb ippubblikat minn Karmenu Mallia biex jitfakkru żewġ anniversarji:
il-50 sena mill-mewt tal-Poeta Nazzjonali u mit-twaqqif tas-Soċjeta' tal-Esperanto f'Malta.

Il-Kappella fejn hu midfun il-Poeta Nazzjonali, f'Ħaż-Żebbuġ.

Il-monument iddedikat lil Dun Karm Psaila fil-Furjana.

Is-sena 2011 qed tfakkar il-50 sena mill-mewt tal-poeta nazzjonali, Dun Karm Psaila.

Huwa twieled fit-18 ta’ Ottubru 1871 u miet fit-13 ta’ Ottubru 1961.

Għaldaqstant bħalissa qed iseħħu bosta inizzjattivi f’rabta ma’ dan l-anniversarju importanti.

 • B'tifkira tal-50 Anniversarju mill-mewt tal-poeta nazzjonali, Dun Karm Psaila, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru organizza kunċert fil-Kon-Katidral ta' San Ġwann.
  Il-kunċert, bl-isem 'Tina l-Ħlewwa' sar mill-Kor Għawdxi Laudate Pueri li b'kollox kanta tmien innijiet miktuba minn Dun Karm b'mużika ta' diversi kompożituri Maltin. Il-Kor Laudate Pueri tmexxa mid-direttur tiegħu, Dun George Frendo.
  Fil-kunċert inqraw ukoll siltiet mill-poezija ta' Dun Karm 'Il-Jien u lil Hinn Minnu' u sar diskors mill-Professur Oliver Friggieri biex ifakkar lil Dun Karm.


  Għal din l-okkażjoni tnediet ukoll CD li tinkludi 11-il innu miktub minn Dun Karm fosthom il-poeżija l-Innu ta' Ferħ li ġiet mużikata mill-Professur Joseph Vella, li għamel ukoll l-arranġamenti kollha tal-innijiet li ġew irrekordjati mill-istess Kor Laudate Pueri fil-Bażilika ta' San Ġorġ, Għawdex.

  Preżenti għal din l-okkażjoni kien hemm il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, li l-attivita' saret taħt il-Patroċinju tiegħu, l-Arċisqof ta' Malta Pawlu Cremona kif ukoll bosta persuni distinti oħrajn.
 • Fil-Bibljoteka Nazzjonali, il-Belt, bħalissa hemm wirja fuq Dun Karm Psaila.

 • "Dun Karm - il-bniedem wara l-poeta" --- dokumentarju tad-Dipartiment tal-Informazzjoni fuq DVD jinsab għall-bejgħ.

 • "Dun Karm -- Il-Ħajja tal-Poeta Nazzjonali" -- ktieb ġdid fuq Dun Karm tal-Mons. Lawrenz Cachia.

 • Bejn it-13 u t-18 ta’ Ottubru, 2011, il-kappella fejn hu midfun il-Poeta Nazzjonali Dun Karm Psaila fiċ-ċimiterju Qalb ta’ Ġesu, Ħaż-Żebbuġ, se tkun miftuħa bejn id-9am u s-6.30pm. Dawk l-iskejjel u organizzazzjonijiet li jkunu jixtiequ jagħmlu żjara ta’ rispett fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-mewt ta’ Dun Karm, ikunu jistgħu jagħmlu dan fil-ħinijiet indikati. Huma ppreferuti kuruni/bukketti tar-rand jew batteriji AA biex tibqa’ tixgħel “il-Fjamma ta’ Mħabba” sal-aħħar ta’ din is-sena. Ikun hemm ukoll Ktieb tal-Viżitaturi.

 • Għall-okkażjoni ġie ppubblikat il-ktejjeb bl-isem ta’ ‘Dun Karm u Zamenhof – żewġ ilħna tewmin’, ta’ Karmenu Mallia (Malta Esperanto-Societo, 2011, 24pp. €2).

Din hi traduzzjoni bil-Malti tal-esej li Mallia originarjament kiteb bl-Esperanto u li kien deher fil-ktieb: “ Klaro kaj Elasto” (ed. Iltis, Franza, 2003) flimkien ma’ 20 esej ta’ awturi oħrajn, bħala festschrift lill-awtur esperantista Fernando de Diego f’għeluq it-80 sena tiegħu.

Fih, Mallia jqabbel żewġ poeżiji: waħda ‘Penso Printempa’ (Ħsieb għar-Rebbiegħa) l-unika poeżija li Dun Karm kiteb bl-Esperanto fl-1901, jiġifieri sentejn qabel ma beda l-moviment esperantista f’Malta, u ‘Pluvo’(Xita) ta’ Zamenhof. Dan, is-Soċjetà għamlitu biex flimkien ma’ għaqdiet oħra Maltin tfakkar il-50 sena minn mewt Dun Karm, li b’dil-poeżija tiegħu ħalla l-ewwel dokument esperantista f’Malta, u fl-istess ħin biex tfakkar il-50 sena mit-twaqqif tagħha (1961-2011). Wieħed jista’ jikseb aktar informazzjoni mill-indirizz tal-Malta Esperanto-Societo: maltesper@hotmail.com.

 • ĊELBRAZZJONI DUN KARM - Bħala parti mill-attivitajiet li se jsiru fl-okkażjoni tal-50 sena mill-mewt tal-Poeta Nazzjonali Dun Karm, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb se jorganizza ĊELEBRAZZJONI DUN KARM, ġurnata ta’ preżentazzjonijiet varji fil-Lukanda Excelsior il-Furjana, nhar is-Sibt 15 ta’ Ottubru, mid-9.00 a.m. sal-4.00 p.m. F’din l-attività se jintwera filmat esklussiv dwar il-ħajja tal-poeta, jiġu ppreżentati sensiela ta’ vox-pops li nġibdu apposta, ikun hemm diskussjonijiet, poeżiji animati, kanzunetti minn Doreen u Dominic Galea, kif ukoll ikla buffet għal nofs inhar. Żgur li din se tkun okkażjoni unika li kull min għandu għal qalbu l-kultura tagħna m’għandux jitlifha. Għal aktar tagħrif u bookings ikkuntattjaw lis-Sur Joe Debattista fuq: joe.debattista@gov.mt

 • Intant anki l-Għaqda Poeti Maltin se tfakkar lill-Poeta Nazzjonali b’Lejla ta’ Poeżija f’ġieħ Dun Karm Psaila, nhar is-Sibt, 15 ta’ Ottubru, u dan fis-6.30 p.m. Il-post magħżul huwa r-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, fil-Mosta, wara r-Rotunda. Waqt din il-Lejla se jinqraw poeżiji ta’ u dwar il-Poeta Nazzjonali. Ikun hemm ukoll xi interventi ta’ natura bijografika u kritika li jixħtu dawl fuq Dun Karm bħala bniedem u anki bħala kittieb u poeta. Kulħadd hu mistieden u d-dħul hu b’xejn.


No comments: