Wednesday, November 03, 2010

Ir-rebbieħa tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2010

Fir-ritratt jidhru miġburin ir-rebbieħa tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2010.

Nhar il-Ġimgħa, 1 ta' Novembru 2010, l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet il-Lejla ta' Premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2010. Il-post magħżul għall-premjazzjoni kien il-Foyer tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni, fil-Furjana. Mexxa s-Serata s-Segretarju tal-Għaqda, Charles Magro.

Għal din is-sena l-Ġurija kienet magħmula mis-Sinjuri Lina Brockdorff, Joe D. Fenech u Godwin Degabriele. Għall-Konkors daħlu 100 poeżija li kienu mqassmin hekk: 70 bil-Malti, 21 bl-Ingliż u 9 bit-Taljan.

F'diskors qasir il-President, Alfred Massa sostna li jħossu sodisfatt bin-numru ta' konkorrenti; dan meta ftit li xejn l-Għ.P.M. sabet għajnuna fit-tnedija tiegħu min-naħa tal-mezzi tal-komunikazzjoni. Massa qal dan l-interess fil-poeżija juri li ħidmet l-Għ.P.M. qiegħda tħalli l-frott tagħha. Huwa appella lil dawk preżenti biex jaqraw aktar poeżiji u jissuktaw jiktbu. Fakkarhom li l-Għaqda Poeti Maltin għandha l-organu tagħha, VERSI, l-unika rivista Maltija ddedikata kompletament għall-Poeżija. Massa żied jgħid ukoll li hija ħasra li konkorsi simili f'pajjiżna naqsu sew.

Ir--riżultat għas-sena 2010 kien dan:

Taqsima Malti: 1. F'Għajnejk (Joe Saliba); 2. Jien u Hi (Therese Vella); 3. Qalb l-Irmixk (Therese Pace).

Taqsima Ingliż: 1. Memories (Alice Buhagiar); 2. San Raflu Lakelet (Maurice Mifsud Bonnici).

Taqsima Taljan: 1. Sogni Miei (Miriam Camilleri); 2. La Roccia del Generale (Maurice Mifsud Bonnici).

Il-poeżija rebbieħa tal-Premju Buontempo: F'Għajnejk (Joe Saliba).

No comments: