Sunday, September 14, 2008

A poem from Raymond Grech

The following is a poem written by my friend and member of the Maltese Poets Association, Raymond Grech. He is also a member of the International Society of Poets and of the World Poets Society. Grech won various national and international prizes thanks to his poetry.
Tas-Sliema is a poem dedicated to one of the largest cities in Malta. Grech manages to show his love towards his city by giving a look at its history, and at the same time insists on its important link with Our Lady. This poem was published on the occasion of the 2008 Feast in collaboration with the Philharmonic Society Stella Maris: http://www.stellamarissliema.com/
Raymond Grech keeps the Maltese Poets Association's website alive and kicking: http://www.ghpm.netfirms.com/

Tas-Sliema
“Celer Ad Oras Surgo”


Inti gawhra oh belt Sliema tal-Qortin
bil-kalanki w bl-ibhra kohol idawruk.
Sew hafifa titla’ tigri fuq ix-xtut
tibqa’ tielgha sa fuq l-gholja fejn sawruk.

Fuq il-blajjet int mibnija minghajr swar
bejn il-bajja tal-Balluta w Marsamxett.
Jghassuk sewwa hemm it-Torri San Giljan
Forti Sliema w Forti Tigne` quddiem nett.

Qalet Lembi bil-kanuni w bil-bastjun,
bil-fossati u t-truncieri dwar ix-xatt.
Il-lanterna fuq il-Ponta thammar fiss.
Matul zmienek hadd ma rebhek qatt u qatt.

Sa Dragut ipprova jahtfek bil-qawwiet
sabiex jahbat ghal Sant’Jermu kollu nar;
sab ir-rieda w l-qlubija tistennieh
fuq il-Ponta tilef hajtu il-kursar.

Bhal minn dejjem ghadu jahbat il-Grigal
b’dawk il-halel joghla u jofrogh kollu nkwiet
izda blatek hija soda tax-Xale`,
hemm jixxejjen sakemm jitlaq jibqa’ kwiet.

Fuq l-gherien tad-Dud u l-Lembi tilqa’ n-nies
dik il-wesgha kollha ghaxqa ghal hargiet,
nies tal-qedem kienu jghammru fid-dahliet
u fl-inhawi int biss tafhom dal-grajjiet.

Sellmu s-sajjieda ’l Marija fuq l-gholja
u tnissel ismek sabih ghal ghomrok dwiem.
Uliedek Slimizi minn kull xatt taw sehem
hekk minn xaghri bnewk belt kbira kollok sliem.

Raymond Grech
18 ta’ Marzu 2004

No comments: