Monday, November 18, 2013

LEJLA TA' POEŻIJA MILL-GĦAQDA POETI MALTIN WAQT IL-FESTIVAL TAL-KTIEB

L-Għaqda Poeti Maltin nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Novembru 2013 fis-7pm tellgħet Lejla ta’ Poeżija, din id-darba f’Dar il-Mediterran waqt il-Festival tal-Ktieb ta’ din is-sena.  Waqt l-istess serata ġie mniedi l-ewwel ktieb ta’ poeżiji ta’ Jonathan Balzan, maratoneta magħruf u membru tal-istess Għ.P.M. Din l-ewwel ġabra tiegħu jisimha IRDIEDEN u tiġbor fiha mal-mitt poeżija. It-tematika hija varjata u l-għażla tal-istil hija fuq kollox moderna. Il-lejla bdiet billi xi membri tal-Gh.P.M. u nies interessati oħra qraw versi minn tagħhom b’ilsna differenti. Inqrat ukoll poeżija bl-Għarbi minn persuna li għoġobha tingħaqad magħna. It-tieni parti tal-lejla kkonċentrat fuq Jonathan Balzan u IRDIEDEN. Patrick Sammut, viċi president tal-Għ.P.M., mexxa l-lejla u intervista lill-poeta dwar numru ta’ aspetti differenti marbutin ma’ ħajtu u l-kitba tiegħu. Balzan ingħata l-opportunità li jaqra numru sabiħ ta’ poeżiji mill-antoloġija ġdida tiegħu. Wara kien hemm ħin għal dawk preżenti biex jixtru kopja ta’ IRDIEDEN iffirmata mill-poeta stess. Kienet ħaġa apprezzata tassew li waqt il-lejla kien hemm preżenti anki membri tal-Għaqda tal-Malti (Università). Ta’ min jgħid li waqt il-Festival tal-Ktieb l-Għaqda Poeti Maltin kellha wkoll stand b’ritratti u pubblikazzjonijiet tagħha u tal-membri tagħha. Kull min jixtieq jikkuntattjana jista’ juża l-email ghaqdapoetimaltin@hotmail.com Is-sit tagħna hu www.ghpm.blogspot.com. Issibna wkoll fuq Facebook.

  Patrick Sammut jintervista lill-mistieden speċjali, Jonathan Balzan.

 Uħud minn dawk li għoġobhom jattendu għal-Lejla ta' Poeżija.

Parti mill-pubbliku li attenda għas-serata. 

Jonathan Balzan jitkellem dwar il-ġabra ta' poeżiji ġdida tiegħu, IRDIEDEN.

No comments: