Friday, December 23, 2011

IL-MILIED FIL-VERSI TA' POETI NISA MALTIN

KOMETA AD1
Lina Brockdorff

Min jaf kemm-il darba mis-setaħ ta’ dari
insammar għajnejja fil-baħħ ta’ hemm fuq;
bil-hena titfawwar din qalbi kull lejla,
u ħlewwet il-ġenna inħossni induq.

Snin twal ili ngħarrex bit-tama li nilmaħ
Kometa speċjali, din waħda mis-sbieħ;
dehret lis-slaten, warajha issaħħru
u terrqu tant mili mingħajr qatt mistrieħ.

Mid-dalma mexxiethom għal dija ġo grotta,
mill-ifjen palazzi ġo maqjel spiċċaw,
minn bnadi imbegħda tad-dinja iltaqgħu
fejn sabu Tarbija li dritt aduraw.


Mal-medda tas-sekli, mal-mixja taż-żmien
inbidlet il-ħajja, inbidlu in-nies.
Tgħallimna u kbirna u ksibna kull ġid
‘mma qalbna hi vojta, u qtajna il-jies.

Bil-għerf ta’ dan moħħna wasalna sal-qamar,
id-dinja kissirna, għargħarna fid-demm:
bla nsaqsu “X’irridu? Għaliex? U il-għala?”
L-imħabba warrabna f’dagħdigħa ta’ semm.

Kometa! Kometa! Għadek tiġġerra,
tittajjar f’mergħat ta’ kwiekeb dehbin?
Jaħasra li kieku terġa’ tidhrilna …
Sibilna, nitolbu, il-ħelu Bambin!

XUMANI
Amanda Busuttil


Sultan Tarbija
fil-kartoliniqed jippruvaw ippogguk
flok l-ittra X.Instema' kor ikanta:
"Glorja l-materjali
u ghall-poter tal-art".
Ha jdoqqu l-qniepen
tad-diskoteki f'nofs il-lejl,
ha jirbumbjaw il-knejjes
bil-lehen tat-tifel tal-priedka
qed jitkellem wahdu.
L-anglu li ghadda jinvista
lid-dinja tal-bnedmin,
sabha ffrizata silg zonqri
u tghidx kemm skantah
l-fenomenu tal-'global warming'
fl-enciklopedija li ra bhala rigal,
taht sigret il-Milied...

U REĠA’ ĠIE L-BAMBIN...
Rita Debono Muscat

U reġa’ ġie l-Bambin
U reġa’ ra tlellix ta’ deheb u ġugarelli
U beka f’nofs tifrik it-terremot
U tkexkex bl-isparar tal-ixkubetti.U reġa’ ġie l-Bambin
‘Ma dak li ġie għalihMa sabu mkien.

KAIN: U REĠA’ ĠIE L-BAMBIN
Rita Debono Muscat

U reġa’ ġie l-Bambin
U sab l-imħabba f’qalbi
U sab il-ferħ u l-hena fl-imsejknin
U reġa’ ġie l-Bambin
U mfisqi ġol-benniena
Sab lilek titbissimlu
Ckejken Kain
U f’ħarstek lemaħ tama
Tħeġġeġ fjammi
Fuklar isaħħan qlub
Bi mħabba univers
U telaq il-Bambin
Bla ħares lura
Bid-dmugħ f’għajnejh
Imma moħħu mistrieħ.

IL-MILIED
Lou Drofenik


Il-Milied
Bell-bird qanpiena
idoqq Tlikk tlokk
Kookaburra jidħaq
fil-għoli fuq zokk
Il-Milied.

Il-Milied
Qamħ u skalora
Li kibru fid-dlam
Pasturi tat-tafal
Xi nagħġa u ħmar
Il-Milied

Il- Milied
Baħar illellex
Taħt sema bħan-nir
Xemx tiżreġ bla ħniena
Fuq ramla bla qies
Il-Milied

Il-Milied
Tfal għand in-nanna
Rigali kemm trid
Dundjan u pudina
Ġelati u nbid.
Il-Milied


ALLA ĦARES ʼL ISFEL

Therese Pace


...u Alla ħares ʼl isfel
b’għajnejn jinfdu ʼl ġewwieni
qal, dal-ġens qed jistennieni

u kompla jifli d-dinja
fid-dlam raha imfisqija
irrid, qal, dawl u dija

u żied iħares ʼl isfel
ra gwerra toħloq straġi
u qal irrid il-paċi

ma rridx li dil-mibegħda,
das-semm lili jnessiha
l-imħabba nnissel fiha

ʼl Luċifru ra jissielet
għar-ruħ mid-dnub mifnija
u qal irridha għalija

u żied iħares ʼl isfel
raha tilheġ fit-tbatija
u qal irrid nifdiha

f’għar fqajjar ħa maxtura
ʼl Ġużeppi u ʼl Marija
u bagħat ʼl Ibnu tarbija.

No comments: