Tuesday, July 12, 2011

Robert Gatt - zewg blogs godda u interessanti

Il-poeta żagħżugħ minn Għawdex, Robert Gatt, membru tal-Għaqda Poeti Maltin, għadu kemm ħoloq żewġ blogs interessanti ferm.

L-ewwel waħda, bl-isem ta' PANDORA'S BOX, hija bl-Ingliż u fiha wieħed isib kummenti interessanti mill-awtur dwar ħwejjeġ u aħbarijiet kurrenti - ara http://www.robertgatt.blogspot.com/

It-tieni waħda, bl-isem ta' POEŻIJI - ROBERT GATT, hija bil-Malti u fiha wieħed jista' jaqra l-versi ta' dan il-poeta li jipprometti tassew - http://robertgatt-pagna-letterarja.blogspot.com/

Minn hawn nifraħ lil Robert għal dawn l-inizzjattivi u nittama li jibqa' jżommhom aġġornati fil-ġejjieni.

No comments: