Saturday, December 04, 2010

Tifkira tal-poeta u kittieb Pawlu Aquilina


Ghal kull min jiftakar lill-kittieb u poeta mis-Siggiewi PAWLU AQUILINA, jista' jara dan il-link li baghtilna ibnu Mario:


Hawnhekk Pawlu Aquilina jidher waqt intervista televiziva waqt "Kullhadd fil-Pjazza", imxandar nhar il-Hadd, 4 ta' Frar, 2007.

No comments: