Friday, June 18, 2010

Laqgha mal-poeta-artist Malti-Awstraljan, MANWEL CASSAR

Nhar l-Erbgħa, 16 ta’ Ġunju 2010, il-Kumitat tal-Għaqda Poeti Maltin iltaqa’ informalment mal-poeta u artist Malti-Awstraljan Manwel Cassar (Melbourne) u s-Sinjura tiegħu. Matul din il-laqgħa kienu preżenti l-President tal-Għ.P.M., Alfred Massa, is-Segretarju, Charles Magro, il-viċi-President, Patrick Sammut, il-P.R.O., Miriam Ellul, u l-Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Lilhinn minn Xutna, Emmanuel Attard Cassar.
Alfred Massa sostna li l-Għaqda Poeti Maltin kienet kuntenta li ltaqgħet ma’ poeta-artist bħal Manwel Cassar li hu attiv ukoll fil-Grupp Letteratura Maltija fl-Awstralja, imma anki membru tal-Għ.P.M. Laqgħat bħal dawn jgħinu biex tikber ir-rabta bejn il-kittieba Maltin li jgħixu daqstant ‘il bogħod minn xulxin. Alfred Massa ppreżenta lil Manwel Cassar żewġ antoloġiji poetiċi multilingwi maħruġin mill-Għaqda Poeti Maltin.
Min-naħa tiegħu l-poeta u artist Malti-Awstraljan sostna li se jwassal il-messaġġ tal-Għaqda Poeti Maltin lill-Grupp Letteratura Maltija. Qal ukoll li fl-Awstralja hemm għatx kbir għall-ktieb Malti u li x-xandara Maltin fl-Awstralja mhux l-ewwel darba li qraw xogħlijiet bil-Malti minn Malta waqt il-programmi tagħhom.
Fl-aħħar parti tal-Laqgħa dawk preżenti qraw xi versi bil-Malti miktubin mill-pinna tagħhom stess. Anki Manwel Cassar qara xi poeżiji minn tiegħu li kiteb reċentement.

No comments: