Thursday, May 27, 2010

Poezija minn Graz


Inpassi fi Graz, Awstrija
(1 ta’ April 2010)


Inħobb inpassi waħdi xi mindaqqiet
naħrab ’il bogħod minnkom ilkoll
biex biss wara ftit waqtiet
insibni nterraq toroq għariba
u nfittixkom b’ħerqa tqila
f’kull rokna u fuq kull bankina,
u xbihetkom jiġru w’rajja f’kull kartolina
li nilmaħ fil-ħwienet tat-turisti, imdendlin.

Inħobb inpassi waħdi xi mindaqqiet
’il bogħod mis-sħana tagħkom
biex biss ftit waqtiet wara
nsibni nissemma ilsna barranija
mlissna minn folla li mhix tiegħi
u nħossha kiesħa ferm dil-kumpanija.

Inħobb inpassi waħdi xi mindaqqiet
’il bogħod minn dawl għajnejkom
biex biss mumenti wara
insibni nfittex wiċċkom fil-vetrini
sa ftit ilu mlewna
imm’issa mdallma, mitfija,
u b’insistenza nħares lura
fil-post fejn ħallejtkom l-aħħar.

Inħoss il-ħsejjes ta’ madwari ta’ dil-belt għanja
jagħfsu fuq widnejja
u bħal nitlef kull għelm ta’ interess
mingħajrkom xejn m’hu l-istess,
u matul il-ħeffa tiegħi nħares ’l hinn u ’l hawn
u kull leħen nistħajjel li hu tagħkom.

Ħsibijieti fikom jinbidlu fi trammijiet
iħaffu wieħed wara l-ieħor bla mistrieħ
u nifhem li dal-waqtiet ta’ waħdi
bżonnjużi daqs in-nifs għalija
bla ma wisq itulu
għax mitluf f’dil-ġemgħa barranija
nerġa’ nsib lili nnifsi
nifhem kemm intom għalija
egħżeż mit-teżori materjali.
Intom it-toroq, l-isqaqien, il-bini u l-funtani
li fosthom ta’ kuljum jiena ngħix u nintilef
u bla ma naf anki jekk naf sew
huma l-veri msieraħ u spazji tiegħi
li fihom inħossni ħaj u maħbub tassew.

B’hekk riġlejja bla sabar jieħdu rajhom f’idhom
u jsuquni mill-ġdid għall-post
fejn konna l-aħħar flimkien
ħarsti terġa’ tixgħel ħuġġieġa
widnejja jieqfu dritti
malli t-tlieta nilmaħkom f’daqqa
titbissmu henjin
ħalli nerġgħu npassu l-ispazji
ta’ dil-belt għariba lkoll flimkien.

No comments: