Thursday, October 08, 2015

KTIEB GDID F'RABTA MAT-TRADUZZJONI

Aspetti tat-Traduzzjoni Maltija jippreżenta approach ta’ sfida għal kif wieħed jaħseb fuq it-traduzzjoni Maltija. Huwa kors ta’ qari komprensiv fuq il-kwalità ta’ traduzzjoni Maltija, waqt li joffri spjegazzjonijiet ċarissimi fuq problemi teoretiċi involuti fis-suġġett tal-istudji tat-traduzzjoni.

Fih medda wiesgħa ta’ suġġetti bħal

· il-ġrajja storika tat-traduzzjoni Maltija

· bixriet kulturali fit-traduzzjonijiet Maltin

· xejriet teoretiċi mħaddmin mit-tradutturi Maltin

· xeħtiet letterarji fil-Malti bħala lingwa mira

U kull wieħed minn dawn is-suġġetti jinfetaħ, bħal murtal tal-ftuħ, f’topiks oħra bit-temi u l-argumenti tiegħu.

Fil-qofol tiegħu l-ktieb jimplika li l-ħidma tat-traduttur

· titlob ħakma xierqa ta’ żewġ lingwi

· fiha struttura progressiva

· tinvolvi teħid ta’ deċiżjonijiet fuq strateġiji

· taf tkun attività kreattiva

Aspetti tat-Traduzzjoni Maltija huwa għal dawk li jridu jaħdmu fil-qasam tat-traduzzjoni: studenti, professjonisti, riċerkaturi, awturi, xandara, u tradutturi.

No comments: