Friday, May 27, 2011

Bil-ħajku Nsellimlek: Mill-Ġappun għal Malta u lura

Miġbura minn Terence Portelli

ISBN 978-99957-0-020-1

56 pagna

Il-ħajku hu poeżija qasira ta’ sbatax-il sillaba mifruxa fuq tliet versi li jaf il-bidu tiegħu fil-Ġappun. Ħafna drabi t-temi ewlenin tiegħu huma n- natura u l-bdil fil-ħajja mal-mogħdija tal-istaġuni.

Din il-ġabra ta’ aktar minn mitejn ħajku bil-Malti hi turija tas-solidarjetà li għoxrin kittieb jixtiequ juru mal-poplu Ġappuniż wara t-terremot u t-tsunami ta' nhar il-11 ta’ Marzu 2011.

Il-kittieba tal-ħajku f'din il-ġabra huma: Carmel Attard, Josette Attard, Louis Briffa, Anton Buttigieg, Manwel Cassar, Franco Debono, Victor Fenech, Joe Friggieri, Oliver Friggieri, Sergio Grech, Maurice Mifsud Bonnici, Manwel Nicholas-Borg, Ġorġ Peresso, John P. Portelli, Terence Portelli, Anselm Sciberras, John Sciberras, Joseph Sciberras, Lino Spiteri, u Frank Zammit.

Il-qligħ kollu minn din il-pubblikazzjoni se jmur għas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar. Jinsab għall-bejgħ mingħand l-Agenda Bookshops u xi ħwienet oħra tal-kotba.

No comments: