Thursday, August 19, 2010

Avveniment mużikali li mhux ta' min titilfu

Il-Malta Philarmonic Orchestra, Demm fuq il-Verna tal-poeta Patri Marjanu Vella o.f.m. u l-Prof. Joseph Vella nhar is-17 ta' Settembru li ġej. Għal min hu interessat li jattendi jista' jara dan il-link: http://www.youtube.com/watch?v=ZMfHx4S9_RE

No comments: