Friday, April 09, 2010

Blog gdid ta' Carlos Vitale, kritiku u traduttur mill-Argentina

Carlos Vitale huwa kritiku u traduttur mill-Argentina li jghix fi Spanja. Ghandu dan il-blog gdid fejn, permezz tal-interess tieghu fil-Letteratura Taljana, qaleb mit-Taljan ghall-Ispanjol bosta poeziji ta' poeti Taljani f'rabta mas-sekli 20 u 21.

Ghal iktar taghrif ara
http://viasole.blogspot.com/

No comments: