Wednesday, February 24, 2010

Amerigo Iannacone riguardo l'Esperanto


Il poeta e editore ha scritto cosi da Isernia, MOLISE:

Cari Amici,
Sono lieto di potervi comunicare che è appena uscito il volume degli “Atti” del 76° Congresso Italiano di Esperanto (Ed. Eva, Venafro 2010, pp. 88, € 13,00), di cui Vi invio, in allegato, l’indice e l’immagine di copertina. Nel libro ci sono anche molte foto.
Chi desideri acquistare una o piú copie del libro, me lo può chiedere e gli sarà inviato al prezzo di copertina, senza l’aggiunta di spese di spedizione, secondo la tabella che segue:

1 copia € 13,00 (spese di spedizione comprese)
2 copie € 22,00 (spese di spedizione comprese)
3 copie € 30,00 (spese di spedizione comprese)
5 copie € 40,00 (spese di spedizione comprese)

Per la spedizione all’estero, aggiungere 3 euro.
Grazie a tutti.
Cordiali saluti.

Amerigo Iannacone


Amerigo Iannacone
Via Annunziata Lunga 29
I 86079 VENAFRO IS
Tel. e fax 0865.90.99.50 cell. 349.80.46.577
amerigoiannacone@gmail.com - edizionieva@libero.it

Karaj Geamikoj,
Mi estas feliĉa povi komuniki, ke ĵus estas eldonita la volumo de la “Aktoj” de la 76a Itala Kongreso de Esperanto (Eld. Eva, Venafro 2010, pĝ. 88, € 13,00), kies indekson ka kovrilfoton mi sendas al vi aldonite. En la libro estas ankaŭ multaj fotoj.
Kiu deziras aĉeti unu aŭ pliajn ekzemplerojn de ĝi povas peti ilin al mi kaj ilin ricevos je kovrila prezo sen aldono de la sendokosto, laŭ la jena tabelo:

1 ekzemplero € 13,00 (inkluzive de la sendokosto)
2 ekzempleroj € 22,00 (inkluzive de la sendokosto)
3 ekzempleroj € 30,00 (inkluzive de la sendokosto)
5 ekzempleroj € 40,00 (inkluzive de la sendokosto)

Por la sendado eksterlanden aldonu 3 eŭrojn.
Dankon al ĉiuj.
Korajn salutojn.

Amerigo Iannacone

No comments: