Wednesday, December 16, 2009

Ktieb gdid ta' Mario Azzopardi

Mario Azzopardi ghadu kemm hareg gabra ta' rakkonti gdida: L-Ahhar Granet ta' Ciorni u rakkonti ohra.
Ara dan il-link:
http://www.youtube.com/watch?v=MR7K2XqbsJ8

No comments: