Sunday, November 01, 2009

Premjazzjoni Konkors Nazzjonali tal-Poezija 2009
(Ritratti:

Xellug - Ir-rebbieha tal-Konkors; Lemin - Charles Magro u jiena naqra xi poeziji rebbieha)


Nhar il-Gimgha, 30 ta' Ottubru 2009, fis-Sala Guzeppi Despot fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, Furjana, 6 p.m. sehhet il-Lejla ta' Premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poezija 2009 mtella' mill-Ghaqda Poeti Maltitn. Ipprezenta l-Lejla s-Segretarju, Charles Magro, filwaqt li l-President, Alfred Massa, ghamel diskors tad-dahla.
Ir-rizultat ghal din l-edizzjoni kien dan:


TAQSIMA MALTI:

L-Ewwel Premju u Premju Buontempo - Donovan Gatt bil-poezija Jizzerzaq

It-Tieni Premju - Therese Pace bil-poezija Taghrafha, Ma, minn qillitha

It-Tielet Premju - Rita Saliba bil-poezija Tajra


Issemmew b'gieh:


Hrigt ta' Charles Casha

X'jiswieli ta' Patri Edmund Theuma ofm conv.
TAQSIMA INGLIZ:


L-Ewwel Premju - Raymond Grech bil-poezija Intelligent Design

It-Tieni Premju - Maurice Mifsud Bonnici bil-poezija A Desperate Prayer


Issemmew b'gieh:


Remember I ta' Raymond Grech

Memories of an Unborn Child ta' Omar Seguna


TAQSIMA TALJAN:


L-Ewwel Premju - Omar Seguna bil-poezija Le Scale di Cospicua

It-Tieni Premju - Jessica Sacco bil-poezija Mai Raggiunto


Issemmiet b'gieh:


Mi Fai Volare ta' Jessica Sacco


Ghal din is-sena il-Gurija kienet maghmula mill-membri: Joseph Sciberras, Gorg Borg u Mark Causon.

No comments: