Wednesday, April 03, 2013

Poeżiji għall-Għid/Poetry for Easter/Poesia per Pasqua


L-GĦID IT-TAJJEB

L-Għid it-Tajjeb nixteqilkom
Minn qiegħ qalbi dawn il-jiem;
Jalla bil-qawmien ta’ Kristu
Qalbkom tfur b’hena u sliem!

Kristu bata, miet u rxoxta
Sabiex jifdi lil kulħadd;
Issa jmiss il-parti tagħna –
Li ma niċħduh qatt u qatt.

Kristu ssallab fuq injama
Fost żebliħ, swat u tbatija;
Twieled f’għar għeri u fqajjar
Biex jifdina minn kull ħtija.

Fit-tliet snin li dam iterraq
Mat-treqat tal-Palestina
Smajt lill-folol ta’ spiss jgħidu
‘Dan il-bniedem biss, jaħjina!’

Għaliex Kristu l-Bniedem-Alla
Kien ifejjaq lil kuadd –
Għalih mhemmx razez, fruntieri,
Qatt ma ħares lejn wiċċ ħadd!

Kristu Rxoxt hu l-Missier twajjeb
Mis-salib fetaħ idejh,
Għaliex ried meta jitgħolla
Lilna jiġbed lkoll lejh.

U għalhekk f’dan l-Għid Imqaddes
Nitolbuk Mulej Ġesù
Irxuxtana mill-mewt tagħna
Imla l qalbna b’kull virtù.


Kav Joe M Attard
Victoria Għawdex

SPRING, PASSOVER, EASTER
                     2013
  
The bridge between death
and return to life
is full of spring sights.
From the unexpected lightning
to the wind that comes back
with swallows and colorful sky
giving flowers to the gardens
there is a dream flowing
waiting for a chance
to stay forever.
Hope roars and echoes
in joy and happiness.
The lily of Easter and Passover
becomes Spring incarnation
in the eyes of the one who
dares to love.

LA PASSIONE

Padre,
asciuga quegl' occhi amaranto,
quel volto intriso di pianto,
quel corpo trafitto
dalla mano dell'uomo sconfitto.


Le lacrime del Signore bruciano in ogni cuore.

A te Padre,
la consolazione di una madre,
di tutte le donne come giunchi piegate
dalla vita alienate.

La passione del Signore sia luce nel dolore.


Padre,
risorgi in ogni uomo
ridona speranza,
la gioia della fratellanza.
Che la Pasqua giunga ad ogni bambino:
nessuno sia più lasciato solo al proprio destino.

Paola Mara De Maestri