Thursday, September 09, 2010

Aktar attivitajiet mill-Għaqda Poeti Maltin (2)

FIL-BELT VALLETTA:

Is-serata tmexxiet mis-Segretarju, Charles Magro, filwaqt li l-kantawtur Vince Fabri pprovda siltiet mużikali divertenti u mill-isbaħ. Il-Viċi President, Patrick Sammut, fl-assenza tal-President, Alfred Massa, għamel diskors qasir tal-ftuħ u sostna li l-Għaqda dejjem ippromwoviet il-poeżija, anki billi onorat lill-poeti. Bil-ħatra ta’ Lina Brockdorff bħala Membru Onorarju l-Għ.P.M. onorat lil membru li ta kontribut qawwi lill-qasam letterarju lokali, imma tat spinta biex il-kittieba nisa joħorġu aktar għad-dawl u kitbiethom jiġu apprezzati aktar mill-pubblikaturi u mill-qarrejja.

L-attendenza kienet tajba ħafna u kien hemm aktar minn okkażjoni waħda biex il-membri preżenti u persuni oħra li attendew setgħu jaqraw il-poeżiji tagħhom bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan. It-temi u l-istili kienu mill-aktar varjati u interessanti.

Il-parti ċentrali tas-serata kienet iddedikata lil Lina Brockdorff li ġiet intervistata minn Patrick Sammut dwar l-attività letterarja tagħha. Dan wara li t-Tezoriera, Doris Chircop, qrat bijografija qasira. Wara kien hemm ħin biex Lina Brockdorff taqra xi poeżiji minn tagħha. Inqrat ukoll poeżija ddedikata lilha minn Anthony Farrugia, u miktuba minn Alfred Palma. Fl-aħħar, Brockdorff ingħatat id-Diploma tal-Ħatra bħala Membru Onorarju u medalja kommemorattiva ta’ meta l-Għ.P.M. għalqet għaxar snin mit-twaqqif tagħha. L-istess medalja ngħatat lil Vince Fabri bħala apprezzament tal-kontribut mużikali tiegħu waqt il-lejla ta’ poeżija.

Aktar attivitajiet mill-Għaqda Poeti Maltin (1)

Minn Mejju 'l hawn l-Għaqda Poeti Maltin kompliet bl-attivitajiet regolari tagħha.

FIL-FGURA:
Bħala parti mill-"Ġimgħa Marjana" organizzata mill-Kummissjoni Kultura u Radju fi ħdan l-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu, Fgura, l-Għaqda Poeti Maltin ġiet mistiedna biex tieħu sehem f'Sarata Kulturali Marjana ta' Poeżija u Mużika li saret fil-Każin tal-lokal nhar il-Ġimgħa, 21 ta' Mejju 2010.
Flimkien ma' numru ta' poeti li qraw poeżiji b'temi Marjani, ħadu sehem ukoll il-4th System Quartet u l-bandist Charles Ciantar. Patrick Sammut tkellem dwar Patri Anastasju Cuschieri OC, Il-Poeta tal-Madonna.
Alfred Massa f'diskors fil-bidu tas-Serata feraħ lill-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu f'għeluq il-25 sena mit-twaqqif tagħha. Imbagħad irrefera għall-artiklu dwar il-Poeżija ta' Don David M. Turoldo li deher f'rivista Marjana ta' Civitavecchia, ġewwa l-Italja. Dan is-saċerdot xebbah lill-poeti mal-antenni radjufoniċi u televiżivi għax bħalhom iwasslu messaġġi lill-umanita'. Hawn il-President tal-Għ.P.M. fisser li f'kull poeżija hemm messaġġ, għalhekk tajjeb li nipprovaw niskopruh.
Fi tmiem is-Serata is-Sur A. Pezzuto, President tas-Soċjeta', ippreżenta tifkira lill-Għ.P.M.
Mexxa s-Serata Charles Magro, Segretarju tal-Għ.P.M.


F'ĦAL TARXIEN:

Nhar il-Ġimgħa, 13 ta’ Awwissu, l-Għaqda Poeti Maltin, flimkien mal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Tarxien, tellgħet Lejla ta’ Poeżija fid-Dar tal-Kejka. Din ma kinitx l-ewwel darba li l-GĦ.P.M. wasslet leħinha f’dan il-lokal. Is-serata ġiet immexxija mill-Viċi-Segretarju, Dr. Joseph Axiaq, li tkellem dwar l-attivitajiet tal-Għaqda u kkummenta l-poeżiji li nqraw waqt is-serata. Il-mużika din id-darba tħalliet f’idejn il-kantawtur Walter Micallef. Fid-diskors tal-bidu, il-President tal-Għ.P.M. tkellem dwar kemm Ħal Tarxien ipproduċa nies ta’ ċertu kalibru, anki fil-qasam tal-kitba. Ħal Tarxien kien ukoll il-post li laqa’ bosta kittieba minn barra, bħal Ninu Cremona. Massa ħeġġeġ biex in-nies ta’ Ħal Tarxien jipparteċipaw aktar f’attivitajiet li torganizza l-Għ.P.M. bħall-Konkorsi Nazzjonali tal-Poeżija kemm għall-kbar u kemm għat-tfal.

Waqt is-serata il-membri tal-Għ.P.M. qraw il-poeżiji tagħhom bil-Malti u bl-Ingliż, filwaqt li l-Viċi-President, Patrick Sammut, intervista lill-Membru Onorarju, Peter A. Caruana, l-aktar f’rabta mar-raħal ta’ Ħal Tarxien. Il-Lejla ingħalqet minn diskors qasir tas-Sindku, Paul Farrugia.

Wednesday, September 08, 2010

IL MIO NOVECENTO di Antonio Masi

Si presenta “Il Mio Novecento” di Masi

Sarà presentato sabato 18 settembre 2010, alle ore17,30, a Venafro, Sala conferenze del Centro Sociale “Madonna delle Rose”, Via Pedemontana 41, il nuovo libro di Antonio Masi “Il mio Novecento”. Dopo i saluti del sindaco e di altre autorità interverranno Amerigo Iannacone, Scrittore, prefatore del libro, Aldo Cervo, Scrittore, critico letterario, e Carmine Brancaccio, Poeta, scrittore. Moderatrice Vincenzina Scarabeo, Dirigente scolastica. Sarà presente l’autore. Commento musicale, Remo Passarelli.

Nato a Venafro nel 1937, Antonio Masi vive a Milano. Ha pubblicato i seguenti volumi:

- Antifascismo e Resistenza a Niguarda e dintorni (1984); - Affettuosamente da Venafro (2003); - La fiera nel tempo - Mercanti e avventori a Venafro e altrove (2005).

«Questo libro, – scrive Amerigo Iannacone nella prefazione – dal titolo, già di per sé significativo, è uno zibaldone di ricordi personali, di racconti relativi alla sua famiglia e ai suoi ascendenti, sentiti dai genitori e dai parenti o recuperati alla memoria, di ricerche bibliografiche e d’archivio, di testimonianze che Antonio ha raccolto dalla viva voce dei protagonisti andando in giro per Venafro, ascoltando gli anziani e sollecitando i loro racconti. Quegli anziani, spesso lasciati in solitudine, che vorrebbero trasmettere i loro ricordi e la loro ricchezza interiore, ma raramente trovano ascoltatori interessati e man mano che il tempo li sfoltisce, ricordi ed esperienze si perdono irrimediabilmente».


E Aldo Cervo scrive, in postfazione: «Il libro riepiloga in un complesso intreccio di connessioni ed incastri larga parte della storia del Novecento italiano e non solo. Il metodo narrativo assume a unità di tempo gli anni ’50 dello scorso secolo. E mentre l’unità di azione è rimessa alle lotte contadine e operaie compiutesi nel decennio sopra richiamato, quella di luogo è svolta dalla cittadina molisana di Venafro, patria dell’autore, specchio della realtà socio-culturale ed economica di tutto il Sud».