Friday, November 20, 2020

Poeżija ta' ħajr fi żminijiet ambigwi.../ Una poesia di ringraziamento in tempi ambigui

 META JAQA’ S-SKIET

 

F’dan iċ-ċokon-kobor

ħajr Mulej.

F’dan ix-xejn-kollox

ħajr Mulej.

F’dan l-għeluq kwotidjan

il-ftuħ t’għarfien ġdid.

F’dan il-lejl-serħan

nagħlaq għajnejja

u nerħi lili nnifsi

fi ħdanek inviżibbli...

 

QUANDO CADE IL SILENZIO

 

In questo mondo piccolo-grande

grazie Signore.

In questo nulla-tutto

grazie Signore.

In questa chiusura quotidiana

l’apertura a una nuova conoscenza.

In questa notte-riposo

chiudo gli occhi

e mi distendo

nelle tue braccia invisibili...