Wednesday, November 03, 2010

Ir-rebbieħa tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2010

Fir-ritratt jidhru miġburin ir-rebbieħa tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2010.

Nhar il-Ġimgħa, 1 ta' Novembru 2010, l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet il-Lejla ta' Premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2010. Il-post magħżul għall-premjazzjoni kien il-Foyer tad-Diviżjoni tal-Edukazzjoni, fil-Furjana. Mexxa s-Serata s-Segretarju tal-Għaqda, Charles Magro.

Għal din is-sena l-Ġurija kienet magħmula mis-Sinjuri Lina Brockdorff, Joe D. Fenech u Godwin Degabriele. Għall-Konkors daħlu 100 poeżija li kienu mqassmin hekk: 70 bil-Malti, 21 bl-Ingliż u 9 bit-Taljan.

F'diskors qasir il-President, Alfred Massa sostna li jħossu sodisfatt bin-numru ta' konkorrenti; dan meta ftit li xejn l-Għ.P.M. sabet għajnuna fit-tnedija tiegħu min-naħa tal-mezzi tal-komunikazzjoni. Massa qal dan l-interess fil-poeżija juri li ħidmet l-Għ.P.M. qiegħda tħalli l-frott tagħha. Huwa appella lil dawk preżenti biex jaqraw aktar poeżiji u jissuktaw jiktbu. Fakkarhom li l-Għaqda Poeti Maltin għandha l-organu tagħha, VERSI, l-unika rivista Maltija ddedikata kompletament għall-Poeżija. Massa żied jgħid ukoll li hija ħasra li konkorsi simili f'pajjiżna naqsu sew.

Ir--riżultat għas-sena 2010 kien dan:

Taqsima Malti: 1. F'Għajnejk (Joe Saliba); 2. Jien u Hi (Therese Vella); 3. Qalb l-Irmixk (Therese Pace).

Taqsima Ingliż: 1. Memories (Alice Buhagiar); 2. San Raflu Lakelet (Maurice Mifsud Bonnici).

Taqsima Taljan: 1. Sogni Miei (Miriam Camilleri); 2. La Roccia del Generale (Maurice Mifsud Bonnici).

Il-poeżija rebbieħa tal-Premju Buontempo: F'Għajnejk (Joe Saliba).

Versi premiati di Maurice Mifsud Bonnici

LA ROCCIA DEL GENERALE

Trepide le onde marine,

Battendo fatigate il petto

Contro la Roccia quieta e robusata,

Schiumando dalla bocca la rabbia

Che da secoli tormenta il macigno,

Forte, perennio, corposo,

Duro e spinoso,

Che regge supremo indenne

Nella solitudine russando

Le notti di Dwejra

Nel muto silenzio ignoto

Riempendo l'idillico vuoto

Di sogni mai sognati,

Mai cantati,

Nascendo l'alba

Che dà posto al dì.

(Premiata seconda, Concorso Nazionale di Poesie 2010, Għaqda Poeti Maltin – Associazione Poeti Maltesi)

SAN RAFLU LAKELET

Never have I been to a place

so ethereally peaceful –

a chip from heaven ensconced

in arboreous solitude unseen,

resting supine on a glazed lakelet,

serene and contemplative –

a nook resembling heaven

secluded from the din that haunts

human activities at the expense of nature.

Never have I seen trees and water

in such a peaceful amalgam:

one giving what the other lacks –

an image of possessed beauty;

the back-drop sky releasing blue

to blend with reflected green

from trees crammed cravingly round

the sleeping edge of mirrored water.

A cloistered lake in miniature

that San Raflu hoards so jelously

in a depression of the land called Ħofra,

in which the rain finds its repose

to keep the goldfish plying

so restfully within the hold

at the sight of dragon-flies, that like

pristine midget planes patronize above

the somnolent lake against intruders.

The show will live long in my heart

so vividly as on my first sight.

(Winner of Second Prize, National Poetry Competition 2010, Għaqda Poeti Maltin – Association of Maltese Poets.)

Tuesday, November 02, 2010

Therese Pace - vuċi femminili ewlenija fil-qasam tal-Poeżija Maltija kontemporanja

Għadha kemm seħħet il-Lejla ta' Premjazzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2010, li l-Għaqda Poeti Malti ttella' kull sena. Waħda mill-ippremjati hija l-poetessa minn Birkirkara, Therese Pace, u membru tal-istess Għ.P.M. Il-poeżija Apis Mellifera ssemmiet b'ġieħ fil-kategorija tal-Malti:


APIS MELLIFERA


Bi nhar jien ajruplan privat

għaddej straxxnat, ivenven,

bil-lejl manifattura bla permess.

Mill-irdoss skorfin taċ-ċella

tal-kunvent ġabsali tiegħi

bħal Madre Tereża noħroġ

kuljum

inħuf u nterraq

fuq missjoni umanitarja

man-natura militanti

u b’żifniet eċċitanti

tribali, spettakolari

ta’ żanżin u żiġġar żigużajg

biex inħajjar oħrajn bħali,

immorru dawra, nilloffjaw,

fuq il-mitjar ta’ fomm fjura

nillandjaw

lagħqa żebgħa nillapazzaw

fuq ġisimna b’suf iż-żajbar.

U bin-nettaru mċappsin

nerġgħu lura, mgħobbijin,

lejn ix-xehda

biex bil-moxt ta’ newl bżulitna

deheb naħilġu mit-trab fin

ġħasel bnin

biex bih taħji lil griżmejk.


Il-poeżija Qalb l-Irmixk ħadet it-tielet premju fil-kategorija tal-Malti:


QALB L-IRMIXK…


Qalb l-irmixk ta’ dawn l-ittri virtwali

fil-computer ta’ ruħek deħlin,

ninsab jien, fuq ix-xwiek, qed nistenna

biex b’idejk timmarkali d-destin.

Qalb l-irmixk ta’ ruxxmata messaġġi

wasalt f’hemża, inġorr kontenut

li jaf jinfed sal-ifnad membrana

tal-ġewwieni, jew jinxef u jmut.

Qalb l-irmixk, li mis-software mentali

qed jissielet biex jiġbed ’l għajnejk,

nisma’ eluf t’ilħna jfesfsu kontrija

jirbumbjaw fit-tanbur ta’ widnejk.

B’qalbi ttaqtaq, bejn l-għażla u ċ-ċaħda,

minn ġol-inbox, b’missjoni mitfugħ,

nillixkak biex tniżżilni w taqrani

mbagħad terfagħni fl-arkivju tar-ruħ.

u minkejja l-għarbiel tat-tisfija

fil-computer dubbjuż tal-erwieħ

nibża’ wisq li taljina w tixħetni

mar-raċanċ li bil-ħeffa tinsih

bla ma taqra, ma tiżen bil-għaqal

dal-proposti mħejjija għalik;

bla ma tilħaq, mill-misqja ta’ mħabbti,

bit-tleglig taqta’ l-għatx ta’ xortik.

Bla ma nilħaq nurik, għalik ibni,

ponn f’idejja maħfun l-istedin

miktub lilek bil-linka tal-għożża

u ffirmat il-Missier fit-twemmin.

Għax, x’tiswa ż-żjara mingħajr konoxxenza?

X’tiswa l-festa mingħajr mistednin?Poeżija oħra ta' Therese Pace, bl-isem ta' RUBINI ġiet inkluża f'antoloġija Ewropea, intitolata SGUARDI E VOCI GIOVANI SULL'EUROPA. Il-poeżija msemmija tista' tinqara aktar 'l isfel.


To mark its period of Presidency of the Eurpean Union, Spain, embarked on a cultural project of publishing a poetry anthology, its theme being SGUARDI E VOCI GIOVANI SULL’EUROPA which was to be accompanied by a freshly composed hymn. The Real Academia De España En Roma, with various other collaborators like the Gobierno De España, Ministerio De Asuntos Exteriores y De Cooperaćion, Ministerio De Cultura, Embajada De España en Italia, Instituto Cervantes di Roma, SEACEX, Fondazione Roma Museo, fondazione abertiş, as well as other embassies and/or entities, realized the project. Each member state had to submit a poem and a photograph around this theme for inc

lusion. This handwritten poem would then be included in the country’s language as well as translated into Italian and Spanish. Malta’s contribution was a poem called RUBINI by THERESE PACE and a photo by Ludvic Attard. The anthology was launched in Rome on the 29th June 2010. It is a robust, impressive collection of cultural diversity as demonstrated by the respective artists.


RUBINI


Qaluli,

dawn ixirka ntellettwali

ta’ maturità fiskali

jiġru wara l-ideali.

Bil-għodod tal-mestier

fl-attaché case,

miż-żgħir sal-kbir,

sebgħa u għoxrin,

wieħed wieħed deħlin

iħaffru fil-minjiera.

Kitfejhom ma’ xulxin,

rashom baxxuta,

mehdijin

jisiltu r-rubini

mill-vixxri klandestini.

Għidtilhom,

f’dil-minjiera,

ir-rubini kemmxejn skarsi,

prezzhom għali,

għax l-iżmalt

stilla stilla asterizzat,

sabiex jibbrilla

irid jiġi kkalkulat

ta’ qies ugwali

u r-rubin iċċanfirat:

proċess intens, metikoluż,

iżda essenzjali.

...u issa qed inħasslu regolari

ir-rubini tali e quali.