Sunday, March 21, 2021

RIFLESSI, una raccolta di poesie di Patrick J Sammut, pubblicata da Volturnia Edizioni.RIFLESSI, il-ġabra ta' poeżiji bit-Taljan tiegħi ppubblikata fl-Italja waslet Malta. Min jixtieq jakkwista kopja jista' jiktibli messaġġ privat hawn stess. Kull kopja tiswa 12-il ewro, posta inkluża. Min jistieq jakkwista kopja jista' jikteb fuq ilpontliterarymagazine@gmail.com u jirċeviha direttament id-dar.

Per quelli che desiderano comprare una copia di RIFLESSI, una raccolta di poesie scritte in italiano da me stesso, possono farlo direttamente su ibs.it o dalla casa editrice info@volturniaedizioni.com Costo copertina 12 euro.