Saturday, March 26, 2011

Żewġ Poeti Taljani waqt Lejla ta’ Poeżija fl-Istituto Italiano di Cultura

GHAL darb’oħra l-Għaqda Poeti Maltin, flimkien mal-Istitut Taljan tal-Kultura, tellgħet Lejla ta’ Poeżija, fejn kienu wkoll mistednin żewġ poeti mill-Italja ta’ Fuq. Dan seħħ nhar il-Ġimgħa, 25 ta’ Marzu, 2011, fis-7pm. Alberto Figliolia, minn Milan, u Clirim Muca, oriġinarjament mll-Albanija imma jgħix Livorno, kienu mistednin biex jipparteċipaw waqt dis-serata fejn inqraw poeżiji bil-Malti u bit-Taljan mill-membri tal-Għaqda Poeti Maltin, u anki poeżiji bit-Taljan u xi wħud bl-Albaniż minn Figliolia u Muca.

Kienet serata mimlija sinerġija, fejn il-membri tal-Għaqda qraw il-parti l-kbira tal-poeżiji tagħhom bit-Taljan, anki biex jagħmluha aktar faċli lill-mistednin biex jifhmu. Figliolia u Muca, irringrazzjaw lil dawk li qraw talli għoġobhom jagħżlu poeżiji bit-Taljan, imma rringrazzjaw ukoll lil dawk li qraw poeżiji bil-Malti ladarba setgħu japprezzaw l-isbuħija ta’ lsienna, bir-ritmi u l-melodiji partikolari tiegħu.

(Fir-ritratti jidhru 1. Parick Sammut, Clirim Muca, Alberto Figliolia, u Emmanuel Attard Cassar quddiem l-Istituto Italiano di Cultura; 2. Parti mill-pubbliku li attenda g]al-Lejla ta' Poeżija biż-żewġ poeti mill-Italja fuq quddiem; 3. Emmanuel Attard Cassar jintervista liż-żewġ poeti mistednin).

Bħal bosta drabi l-kantawtur Walter Micallef żewwaq il-Lejla bil-mużika u l-kanzunetti impenjati tiegħu. Mexxa l-Lejla s-Segretarju, Charles Magro, filwaqt li l-Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Internazzjonali, Dr. Emmanuel Attard Cassar, fetaħ u mexxa l-parti ddedikata liż-żewġ mistednin. Figliolia huwa ġurnalist, filwaqt li Muca għandu dar tal-pubblikazzjoni tal-kotba, Albalibri. F’din il-parti Figliolia u Muca qraw numru sabiħ ta’ poeżiji minn tagħhom li ttrattaw suġġetti bħall-imħabba, il-mewt, il-familja u anki t-teknoloġija. Dawk preżenti setgħu jgawdu spettaklu mill-isbaħ fejn iż-żewġ poeti urew ukoll li l-poeżija hija wkoll divertiment, logħba bil-kliem, eżerċizzju li kapaċi jħallik b’ħalqek miftuħ u mibluh. Il-quċċata ta’ dan l-ispettaklu ntlaħqet meta ż-żewġ poeti flimkien qraw u fl-istess ħin iddrammatizzaw wieħed mix-xogħol tagħhom, b’Figliolia jdur u jgħanni vrusu fost dawk preżenti, filwaqt li Muca, bilqiegħda, jwieġbu, iservi ta’ eku, jgħid l-istess vrus imma b’ritmu jew ton differenti. Hawn wieħed jifhem li l-poeżija xi drabi għandha tiġi wkoll mgħajta.

Kienet Lejla ta’ Poeżija interessanti anki għax dawk li pparteċipaw kienu ta’ etajiet differenti, b’parteċipazzjoni femminili qawwija u anki poeti żgħażagħ. Huwa żgur li Lejliet u okkażjonijiet bħal dawn ħaqqhom udjenza ħafna ikbar, anki għax dawk preżenti jkunu jistgħu jgawdu minn esperjenza speċjali u mhux daqstant frekwenti.

Din mhix l-ewwel darba li l-Għaqda Poeti Maltin stiednet poeti barranin. Insemmu lil Stephen Morris mill-Ingilterra, u lil Paola Mara De Maestri mill-Italja.

Lejn l-aħħar tas-serata dawk preżenti setgħu jixtru xi pubblikazzjonijiet tal-poeti mistednin. Alberto Figliolia u Clirim Muca mbagħad ffirmaw il-kotba tagħhom. Okkażjonijiet bħal dawn huma ideali biex poeti lokali u dawk li jħobbu l-poeżija jiltaqgħu ma’ talenti barranin u jpartu ideat u esperjenzi.

Din il-Lejla ġiet irrappurtata wkoll fl-Italja. Ara l-link:

http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=12563

u ara l-blogg tal-Ghaqda Poeti Maltin: http://www.ghpm.blogspot.com/

Monday, March 21, 2011

A very interesting video about CREATIVITY

ARE schools killing creativity?

Sir Ken Robinson makes a case for creating an education system that nurtures creativity.

http://www.youtube.com/watch?v=MZIlJN0JVro

Sunday, March 20, 2011

Teresinka' poem on Japan yesterday and today

JAPAN

March 2011


The elders quit

using their knowledge

from the first radioactivity

fallout.

They know the past

is just a rehearsal

of courage.

The future, running under

such destiny,

is the real proof

of courage.


TERESINKA PEREIRA