Saturday, December 08, 2012

Versi Milied 2012


QNIEPEN SBIEH………………..…

                                   minn  Godwin Cini

          Qniepen sbieħ, qniepen sbieħ
          Żmien il-Milied fil-bliet tagħna
          Qniepen sbieħ ,doqqu sħiħ
          Dalwaqt ikun  il-Milied

In-nies jixtru, d-dawl iteptep,
Bambini mixgħulin
Kulħadd jaf li l-Milied wasal magħna
Il-ħbieb jixtru, tarahom jidħqu
Jieħdu b’idejn xulxin
F’kull belt u f’kull raħal ferħanin

          Qniepen sbieħ, qniepen sbieħ
          Issa l-Milied  wasal magħna
          Qniepen sbieħ, bla mistrieħ
          Għax wasal jum il-Milied.Sunday, December 02, 2012

It-tieni edizzjoni ta' TIEQA FUQ KITTIEBA MALTIN

Għadha kemm ħarġet it-tieni edizzjoni tal-ktieb TIEQA FUQ KITTIEBA MALTIN ta' Patrick Sammut (De La Salle Publications, 2012, 332 paġna) li l-ewwel edizzjoni tiegħu kienet rat id-dawl fl-2003. 

TIEQA FUQ KITTIEBA MALTIN (2012) ġie aġġornat kemm min-naħa ta' dati, ladarba mill-2003 kien hemm numru ta' kittieba ttrattati fih li mietu, kif ukoll mil-lat ta' pubblikazzjonijiet. Din id-darba Sammut żid ukoll ftit iktar materjal mal-40 kittieb oriġinali marbutin mal-oqsma tan-narrattiva, tat-teatru, u fuq kollox tal-poeżija. 

Insibu għalhekk iż-żieda ta' erba' kapitli li jittrattaw żewġ kittieba u Brothers ta' De La Salle, Br. Henry Grech u Br. Michael Buttigieg, flimkien mal-poeta Carmel Attard, u Appendiċi ddedikata lil xi kittieba Maltin li jinsabu barra minn xtutna, parti kbira minnhom fil-kontinent tal-Awstralja.

F'TIEQA FUQ KITTIEBA MALTIN wieħed isib tagħrif bijografiku qasir dwar il-kittieba ttrattati, imma fuq kollox kummenti u analiżi ta' natura kritika letterarja dwar aspetti differenti ta' kitbiethom.

Il-ktieb qed jinbiegħ mill-Bookshop tal-Kulleġġ ta' De La Salle fil-Kottonera.