Thursday, December 31, 2009

ALTE VESTIGA - Rumanz ta' Anton Sammut

ALTE VESTIGA ta’ Anton Sammut (2008) -
Studju ta' Patrick Sammut

Strutturalment Alte Vestiga huwa rumanz li jifrex fuq 461 paġna, u li jinqasam f’erba’ partijiet ewlenin. Temporalment ikopri seklu sħiħ: l-ewwel parti tkopri s-snin 1890-1900; it-tieni parti 1900-1920; it-tielet parti 1927-1944; l-aħħar parti 1963- 1990. L-ambjent ewlieni huwa dak tal-Bavarja, fil-Ġermanja. Il-qarrej jgħix flimkien mal-personaġġi li joħloq Anton Sammut avvenimenti kbar bħalma huma l-Ewwel u t-Tieni Gwerra Dinjija, u aktar tard il-bidla li ġabu magħhom is-snin 60 tas-seklu 20.

Ir-ritmu ta’ Alte Vestiga jintrabat anki mal-alternanza bejn partijiet deskrittivi marbutin ma’ spazji u perijodi storiċi, oħrajn riflessivi marbutin ma’ movimenti u personaġġi artistiċi, filosofiċi, spiritwali u l-bqija. Hemm ukoll partijiet mimlijin azzjoni u hawn jidħlu elementi bħall-istennija jew ix-xokk. Meta l-qarrej jaħseb li l-materjal narrattiv spiċċa jew tilef minn saħħtu, Sammut jintroduċi b’mod naturali personaġġi ġodda fl-iżvolġiment tal-azzjoni. Rumanz massiċċ bħal dan għandu Daħla ta’ Oliver Friggieri, Introduzzjoni ta’ Kenneth Wain, u Riflessjoni aħħarija ta’ Peter Serracino Inglott.

Personaġġi:

Anton Sammut isaħħaħ l-azzjoni tar-rumanz tiegħu b’numru mdaqqas ta’ personaġġi differenti, li mhumiex biss maskili, imma anki femminili. Flimkien jirriflettu l-ġlieda bejn il-ħażin u t-tajjeb, il-vizzji u l-virtù, il-vendetta u l-maħfra, imma anki temi bħalma huma d-Destin, Alla, ir-rwol tal-Knisja fid-dinja, it-tagħlim ta’ Kristu, il-ħajja u l-mewt, it-tbatija u s-sopravvivenza.

II-personaġġi f’Alte Vestiga ġejjin minn klassijiet soċjali differenti, u huma sorijiet u qassisin, intellettwali, politiċi, studenti, universitari, militari, maġġordomi, bidilli, Lhud u l-bqija.

Lingwaġġ:

Fuq naħa dak li jħaddem Anton Sammut huwa lingwaġġ dinamiku, flessibbli; fuq l-oħra naqraw b’doża qawwija ta’ Malti Taljanizzat (li aktar jintuża fil-kuntest taċ-ċrieki kulturali) meta faċilment seta’ jintuża kliem ta’ nisel Semitiku u li jintuża fid-diskors ta’ kuljum. Imma dan jindika wkoll li l-qarrej ta’ Alte Vestiga jeħtieġ li jkollu bagalja kulturali mdaqqsa, jekk mhux vasta, biex japprezzah sewwa. Niltaqgħu ma’ għadd kbir ta’ riferimenti għal persunaġġi (fosthom pitturi, kittieba, mużiċisti, ħassieba) li ħallew il-marka taghħom fuq il-kultura u l-istorja dinjija. Il-lingwaġġ użat minn Anton Sammut huwa wkoll mera tal-kuntest Ewropew li Malta bdiet tagħmel parti minnu uffiċjalment minn Mejju tal-2004, għalkemm l-għeruq Ewropej imorru lura sekli sħaħ.

Jista’ jinħass li ċerti partijiet huma wisq profondi, twal u kumplessi mill-perspettiva ta’ ħsieb. Dan ifakkarni f’silta li ltqajt magħha f’Alte Vestiga, fejn jingħad li, “xogħol letterarju għandu jiġi indirizzat biss lil dawk li jafu jsaqsu l-mistoqsijiet. Naf li dawn huma ftit, iżda Teo jrid iżomm quddiem għajnejh li n-nies komuni għandhom biżżejjed imbarazz x’jaqraw.” (p. 428)

Ambjenti:

Il-varjetà tal-ambjenti hija aspett ieħor li jgħin biex dan ir-rumanz jinħass ritmikament mexxej. Apparti l-Ġermanja, aktar tard fl-istorja xi personaġġi jżuru pajjiżi bħalma huma Franza, l-Italja u anki Malta. Hija interessanti kif il-kittieb Malti bħal jestranja ruħu mill-pajjiż li fih twieled biex permezz tal-personaġġi mistħajla li ħalaq iħares lejn art twelidu mil-lenti ta’ barrani li qed jara lill-gżejjer tagħna għall-ewwel darba f’ħajtu.

Minn perspettiva iċken, fost l-ambjenti li fihom tiżvolġi l-azzjoni tar-rumanz, għandna l-villaġġ (’il bogħod mill-kurrenti ewlenin tal-Istorja), l-università, l-orfanatrofju, il-kamp tal-konċentrament, il-ħanut tax-xorb, il-kunvent, il-knisja jew is-sagristija, is-sala fejn isseħħ il-festa, il-bosk u x-xmara, id-diskoteka, u l-bqija.

Tematika:

Bosta jistaqsu xi tfisser “Alte Vestiga”. It-tifsira jipprovdihielna l-awtur stess mill-bidu nett. Hija terminu Grieg li jfisser “fittex fil-fond”. Dan huwa għalhekk rumanz ta’ tiftix: tal-verità, tal-ideal, ta’ tweġibiet għal bosta mistoqsijiet ta’ natura eżistenzjali u anki spiritwali. Din it-tiftixa jagħmilha l-ħin kollu Anton Sammut, imma jilbes jew jieħu s-suriet differenti tal-personaġġi li joħloq b’karattri u perspettivi ideoloġiċi differenti u drabi oħra opposti u kuntrastanti. Hija fuq kollox tiftixa li l-bniedem irid jagħmel ġewwa fih u anki billi jħares lura lejn l-imgħoddi, lejn l-esperjenzi li l-umanità ġarrbet matul is-sekli twal li ilha teżisti. U dan donnu bħala tweġiba jew tagħlima għal dawk li jaħsbu li l-istorja tal-umanità bdiet bihom, bla xejn u ħadd qatt ma eżista qabilhom.

Hemm b’hekk il-ġlieda kontinwa bejn il-qalb u l-moħħ, il-fidi u r-raġuni, l-ispirtu u l-materjali. Waħda mill-mistoqsijiet li l-qarrej ta’ Alte Vestiga huwa mistieden jistaqsi hija, “Il-ħajja hija verament assurda, jew wara din l-assurdità apparenti hemm pjan divin li ebda bniedem ma jista’ jifhem?” Spiss titħaddem il-manjiera dijaloġika li kienet għal qalb ħafna Sokrate. Bosta drabi niltaqgħu wkoll ma’ riferimenti diretti jew indiretti għall-figura ta’ Kristu fuq naħa, u ta’ Nietzsche fuq l-oħra.

Alte Vestiga jieħu wkoll il-forma ta’ vjaġġ ġewwieni f-iktar irkejjen mistura tal-qalb u tal-intellett, u vjaġġ estern, anki matul bliet u rħula mill-isbaħ u rikki storikament u kulturalment.

Għeluq:

Alte Vestiga hu eżempju prattiku ta’ min jemmen li qabel ma wieħed jazzarda jikteb jeħtieġ li jkun qara u qara bil-bosta. Huwa rumanz li joħloq distanza enormi bejnu u bejn rumanzi Maltin oħra li qed jinkitbu llum; xi wħud minnhom saħansitra warrbu kull dimensjoni ta’ estetika filwaqt li ħaddnu l-idea ta’ letteratura rħisa, medjokri, sensazzjonalista, imma li tbigħ malajr u b’hekk effettiva f’sens ta’ profitti, kbar jew żgħar kemm huma.

Dak ta’ Anton Sammut huwa wkoll risposta f’waqtha, alternattiva bis-sens għal min irid jitbiegħed mill-bosta produzzjonijiet medjokri u ta’ ebda stimolu intellettwali li l-“media” lokali draw joffrulna minn mindu ġejna mberkin bir-rigal tal-pluraliżmu fil-qasam tax-xandir.

Alte Vestiga issa jista’ jinqara wkoll fl-Ingliż, permezz tat-traduzzjoni tal-poeta u traduttur Alfred Palma, bl-isem ta’ Memories of Recurrent Echoes (2009). Min huwa verament interessat fir-rumanz u jixtieq jidħol aktar fl-fond jista’ jżur ukoll is-sit imtella’ minn Stephen Cremona fl-indirizz http://www.altevestiga-antonsammut.com/

Wednesday, December 30, 2009

Christmas cards from poet-friendsLeft: A card from Greek poet Zacharoula Gaitanaki.

Right: A card from Romanian poet Nadia-Cella Pop and translator Dragos Barbu.

Below: A card from Greek poet Zanneta Kalyva-Papaioannou. It shows The Virgin Mary of Nea Moni.Christmas time is also a time when friends from all over the world send greetings through internet and also through traditional post. It is a time when people from all over the world feel the need to express their warm wishes. Good sentiments have no limit and the hundreds and thousands of miles that separate different countries today are no real obstacle.

Dear poet friends, I wish you health, peace and inspiration for the year 2010 :-)

Sunday, December 27, 2009

Natale in pigiama

Natale 2009

Natale quest’anno in pigiama
seduto a gambe accavallate
con un libro che racconta la vita,
finta, fuori dalla finestra.
Natale con un cielo sereno a volte,
con venti che sbuffano arrabbiati
infuriati, chissa` perche'...
Natale che sogna
dei monti con le cime coperte
di zucchero filato,
che desidera con nostalgia
i giorni passati quando il miglior dono
era un sorriso, un abbraccio sincero.
Natale che grida il nome di Gesù bambino
dimenticato
natale virtuale, artificiale, natale invecchiato
natale demenziale...


Natale che non sa più dove sbatter la testa.

Patrick Sammut

Saturday, December 26, 2009

Poets International.com

Today is Boxing Day. Still, I had time to read some of my mail and discover yet another interesting website in relation to the world of POETRY. Poet and editor MOHAMMED FAKHRUDDIN manages this site named Poets International.com

I quote directly:

"Poets International gives global representation to literature in the English language through critical and scholarly studies, original poems and in translation. Particular emphasis is placed on comparative studies. It includes interviews with both established and rising poets, analytical and critical appreciation, new trends and blends in world poetry, and book reviews.

SUBMISSIONS FOR POETS INTERNATIONAL

We welcome Haiku and short poems (maximum up to 20 lines): Sonnet, Limerick, Ghazal, Free Verse, Villanelle, Senryu, Haibun, Tanka, Sitigotyo, Sequences, Renga or any other form must also be original and unpublished."

MOHAMMED FAKHRUDDIN:

He is a journalist, poet, film scriptwriter and film director lives in Bangalore, India. He has authored /edited / published so far over 27 books on poetry and poetics in English language. A recipient of honorary Doctorate in Literature (D.Lit.) in English, from the World Congress of Poets, in 1983, Mr. Fakhruddin has been conducting monthly Poetry Workshops, and All India Poetry Festivals every year, in Bangalore, India, since 1995. He established "Poets International" an exclusively poetry journal in 1983 and launched "Haiku Poetry Movement" in India systematically through his monthly journal "Poets International", since 1995. He coined “ZEN POETRY” that is being written in less than 17 syllables. He is the Founder-President of "The Haiku Society of India", established in 1998. You can read more about poet Dr. Mohammed Fakhruddin on the mentioned website.

A POEM:

MOTHER EARTH
-- a villanelle


Mother earth, mother earth, what makes thee spin?
On thy axis and revolve round the sun?
Oceans, mountains, lakes, rivers stay within!

Treasure-trove of nature forms thy domain,
Man has found diamonds in the classic urn,
Mother earth, mother earth, what makes thee spin?

In search of wealth, ruthless man digs deep in,
Digs out gold, oil, gas, petrol turn by turn;
Oceans, mountains, lakes, rivers stay within.

Man builds skyscrapers rupturing thy skin,
Linking river to river is no fun;
Mother earth, mother earth, what makes thee spin?

Watertight compartments of land chum in,
Man-made issues spurt as volcanoes burn
Oceans, mountains, lakes, rivers stay within.

Earthquakes, Tsunamis, Hurricanes strike in.
Civilizations rise and fall turn by turn;
Mother earth, mother earth, what makes thee spin?
Oceans, mountains, lakes, rivers stay within.

Well done Dr. Mohammed Fakhruddin, and wish you the best.
Visit: www.poetsinternational.com

Friday, December 25, 2009

Beautiful website and poetry from India

It's Christmas Day 2009! It's the perfect occasion to wish all my poet and writer friends from all over the world PEACE, HEALTH and INSPIRATION.

I myself have already received many Greetings from different poets and writers from various countries including Italy, USA, Romania, Greece, India, Hong Kong, Holland, Brazil, and Africa.
I have just visited a beautiful and interesting website from India, authored by Dr. T. Ashok Chakravarthy, D. Litt. The link is: http://www.poetrywaves.com/

Dr. Chakravarthy writes regularly and through his poetry he remembers important days and occasions such as the International Day of Non-Violence, Tree Day, Global Day of Climate Change, International Day of Peace, International Human Rights Day, and others.


One can also submit his/her poetry.


Well done Dr. Chakravarthy and Greetings to all poets and writers from India.

Wednesday, December 23, 2009

Other poems about Christmas - Teresinka and Louis Carlos Pereira

MAJESTIC HOLIDAY SEASON

Sounds of winter
Snow
Sleepless night
In the cold
Surrounded by family
A simple wish of hope
And a free soul
I whisper
My King is born
The sight of a star
On a cloudless night.

LUIS CARLOS PEREIRA


MESSAGE FOR THE SEASON

May the fire of love
crackle in your heart.
May your warmth embrace those
who approach you with or without words
or with hopeful eyes.

The holidays and the season of joy
can bring an implacable and sad memory
of the ones who left us alone
or the tedium and solitude with
all kinds of people around us
who don't understand our path.

May we give our best moments to them
and don't ask for anything.
Share our thoughts and our hunger
for life in order to feel more hopeful
and humanely peaceful.

TERESINKA PEREIRA
2009- 2010

Tuesday, December 22, 2009

Poezija dwar il-Milied ta' Raymond Grech

Il-Milied Taż-Żagarelli


Għaliex bejn fehmtna hemm firda żonqri ħajt
u jċarċru dmija li bħalhom qatt ma rajt?
Għaliex inqalbet dinjietna ta’taħt fuq
u t-tiċħid ħonqilna it-tindin tas-serduq?

Bħal meta stallett jinfed minn wara d-dahar
ħa jxoqq il-laħam tari tal-ħbieb w il-ġar.

Bħal meta l-pinna timtela b'rieq is-semm
u ssir xabla niffieda xxerred id-demm.

Bħal meta t-tfal jitilfu wiċċ il-ħlewwa
u jagħżlu jlejlu ‘l hinn mil-kenn ta' ġewwa.

Bħal meta ż-żgħożija tasal fi tmiemha
b'tingiża ta' labra, ġo sqaq bla ndiema.

Bħal meta ġuf jibda jinseġ tarbija
u sikkina tfellel l-għeruq moħbija.

Bħal meta r-razzizmu jagħsar qaswalla
ħalli joħroġ lewnu fuq tila tqalla.

Bħal meta jittertaq ġisem għall-ħelsien
ġewwa l-Palestina fuq għatba x’imkien.

Bħal meta jżernaq jum sabiħ mingħajr ċpar
u f'ħakka t'għajn ittir kamr'oħra tan-nar.

Għax il-Milied geżwruh biż-żagarelli
u ‘l Ġesù nsewh fl-infieq u fil-burdelli!
U l-vjaġġ qasir tagħna sboxxla mid-destin
u fuq ċattra sirna nixbhu klandestin!


Raymond Grech
Tas-Sliema

Christmas Cribs from Malta and Gozo

Every year at Christmas it is a local tradition to build different cribs for both islanders and foreigners to visit. The main reason is to remember the birth of Jesus Christ. But it is also a question of creativity.
Interested people can visit static cribs, mechanical and moving cribs, and even live cribs. This year one can see live cribs in Hal Lija (Malta) and in Ghajnsielem (Gozo), this year named Bethlehem f'Ghajnsielem. One could hear local and traditional music and see local crafts in the making.
Tourists can also ask for local Christmas sweets such as qaghaq tal-ghasel (honey rings), imbuljuta (a kind of hot drink made of chocolate, chestnuts and orange peel), but
also Chrismas log, mince pies, amongst others.


One can visit the local cribs both during mornings and evenings. If possible visit the live cribs during evenings when the lights are on
:-)

Monday, December 21, 2009

Nuovo Libro di Gabriele Venditti

Assiotea, la donna che sfidò Platone e l’Accademia

Martedí 5 gennaio 2010, alle ore 16, sarà presentato a Isernia, Biblioteca Comunale “Michele Romano” (Piazza S. Maria, 5 - tel. 0865.50772 e-mail bibliois1@virgilio.it), l’ultimo romanzo storico, dal titolo “Assiotea, la donna che sfidò Platone e l’Accademia”, di Adriano Petta, l’autore di “Ipazia, vita e sogni di una scienziata del IV secolo”. Il libro è edito da Stampa Alternativa, collana “Eretica Speciale”

Interverranno, oltre all’autore, Gabriele Venditti (scrittore e direttore della Biblioteca), Giuseppe Napolitano (scrittore, poeta), Amerigo Iannacone (scrittore, editore), Ida Di Ianni (poetessa e giornalista), Francesca D’Uva (saggista).


Adriano Petta, nativo di Carpinone, vive a Ladispoli. Studioso di storia della scienza e di storia medievale ha pubblicato numerosi libri. Quest’ultimo libro, costituisce, con “Eresia pura” e “Ipazia, vita e sogni”, una trilogia sul tema della lotta tra ragione e religione.


Siamo a Fliunte, Ellade, nel 350 a. C. Un misterioso assassino uccide per impossessarsi di un antico codice. Forse nel “Grande Ordinamento” di Leucippo si nasconde un terribile segreto. E mentre nelle miniere d’oro della Tracia gli schiavi rinvengono statuette dal bel volto di fanciulla che elevano a simbolo di libertà, nell’Accademia platonica di Atene, l’astronomo Eudosso di Cnido con quelle statuine sta costruendo una strana mappa. Assiotea, inconsapevole eroina, si ritrova al centro di un intrico che farà di lei la prima donna ammessa all’Accademia. Aiutata da personaggi eccezionali come Iperide, Diogene e Focione e avversata da giganti come Aristotele e Platone, lotta per far abolire la schiavitù e mutare la disumana condizione della donna, e nello stesso tempo per svelare il mistero delle statuine e dell’antico codice di Leucippo. Ma un implacabile “Guardiano” vigila affinché il segreto non venga svelato, uccidendo chiunque si avvicini troppo all’arcano della “casa del cielo”.

COME UNA FIABA di Ilaria Cervo

E` appena uscito il libro Come una fiaba, di Ilaria Cervo.

Ilaria Cervo, maestra di scuola primaria, laureata in Scienze dell’Educazione, vive a Caiazzo.

Nella Prefazione al libro, Amerigo Iannacone, scrive cosi:

«“La vita è mistero” scrive Ilaria Cervo. Un mistero di fronte al quale non tutti siamo portati ad assumere lo stesso atteggiamento e a comportarci allo stesso modo. La vita è un mistero che ognuno tenta di risolvere secondo la propria sensibilità. Ma per dare un senso alla vita bisogna anche sentirsi partecipi della vita degli altri, sentire la loro sofferenza e adoperarsi per lenirla. Questo è uno dei messaggi che scaturiscono dalla lettura di questo libro. [...] Nel volumetto non troviamo che messaggi positivi. Ma, al di là dei messaggi, questo libro, piccolo e intenso, è anche piacevole da leggere. Uno stile limpido e accattivante. Si legge “come una fiaba”, appunto. È un racconto garbato e fluente: le sue pagine si possono scorrere in meno di mezz’ora, ma non ci lasciano indifferenti. Qualcosa in noi cambia, perché il testo tocca le nostre corde piú intime e ci lascia sperare in un mondo migliore».

Sunday, December 20, 2009

Carmel G Cauchi - Poezija

NITĦASSEB

Dak li dari kien vulgari
illum arti fuq il-karti!
Min mhux spint se jibqa’ lura,
xogħlu mhux letteratura.

Il-Milied ħelu ta’ dari
sar festa oħra, mhux Milied,
fejn l-Imwieled xejn ma nsemmu
biex ma’ ħadd ma jkollna nkwiet.

Dak li dari kien maħbub
għax għalina kien mislub
illum żejjed inqisuh
u ninsistu li nwarrbuh.

U nixegħlu xemgħa oħra
f’ġieħ id-dinja tal-progress
fejn iż-żwieġ meqjus legali
bejn persuni bl-istess sess.

Imma jien, raġel ta’ dari,
ma nifhimx dak li madwari
qed iseħħ ma’ kullimkien
u nitħasseb
jekk hux kollox rasu ’l isfel
jew inkella rasi ’l isfel
qed ngħix jien.

Carmel G. Cauchi
10.12.2009

Il-ktieb bhala rigal ghal dan il-Milied

Il-ktieb huwa kumpanija għal min kiber miegħu. Għal min il-ktieb ma kienx parti minn ħajtu sa minn meta kien ċkejken, dan huwa diffiċli ferm biex jifhmu. Il-ktieb huwa ħabib, u jingħata bħala rigal mingħand min huwa verament ħabib tiegħek. Għal min qed jistenna fi kju li ma jispiċċa qatt hemm il-ktieb biex jgħaddilu siegħa sagħtejn żmien li mingħajru jkun żmien moħli u li ta’ min tinsieh. Għal min jinsab mitfugħ f’sodda għal jiem twal ta’ konvalexxenza, il-ktieb huwa kumpanija leali u li tgħinu jinsa ftit mill-piż tal-waqt. Għal min qed jivvjaġġa fuq tal-linja filgħodu kmieni, jew qed jaqsam il-fliegu lejn ix-xogħol jew lura lejn id-dar hemm il-ktieb bħala kumpanija. Il-ktieb jgħin lil dak li jkun jinqata’ mll-ħajja ta’ kuljum anki għal ftit waqtiet qosra u jidħol f’dinja oħra, b’personaġġi u b’avventuri oħrajn.
Ktieb verament tajjeb jgħinek tinqata’ mill-istorbju ta’ madwarek u ssib l-ekwilibriju ġewwa fik, minn dak li mhuwiex influwenzat mill-ebda ħaġa esterna. Il-ktieb huwa ħabib li min verament japprezzah jirritorna għalih kull waqt ħieles li jkollu, anki biex isib ftit waqtiet ta’ serħan, ta’ riflessjoni, ta’ sliem.
Ta’ min niftakru li għal dan il-Milied nistgħu nagħtu rigal differenti, rigal li jibqa’, rigal li jista’ jintuża minnek u anki minn dawk ta’ madwarek, u ta’ warajk: mela agħti ktieb bħala rigal. Mill-ġdid prosit tassew lill-KNK għal din l-inizzjattiva sabiħa tiegħu.

Photos from Gozo

The beautiful valley and bay of Xlendi:


The narrow streets of Rabat (Victoria)
and corners of Medieval City, the
Cittadella:
Wednesday, December 16, 2009

Ktieb gdid ta' Mario Azzopardi

Mario Azzopardi ghadu kemm hareg gabra ta' rakkonti gdida: L-Ahhar Granet ta' Ciorni u rakkonti ohra.
Ara dan il-link:
http://www.youtube.com/watch?v=MR7K2XqbsJ8

Sunday, December 13, 2009

Una poesia natalizia da Amerigo Iannacone


NATALE STRANO


Sogno un Natale strano

senza neon alieni

ma solo con la luce delle stelle

senza rumori rudi

ma solo con la musica del vento

senza doni in scatole di plastica

ma solo con il dono dell’amore

e un manto bianco

che protegga il grano

in erba

e nel camino antico la poesia

di un grosso ceppo scoppiettante

che ti fa compagnia.Amerigo Iannacone

POTIS KATRAKIS - more poetry from Greece

My Greek friend, poet and translator Zacharoula Gaitanaki, recently sent me a new poetry collection from Greece: The Unforseen, by Potis Katrakis, published by Lexitipon editions, 2009 (ISBN: 978-960-6823-70-1).

The Unforseen is a collection of 88 concise, well-written and reflective poems. The book has a Forward written by Dr. Shujaat Hussain, who is an Indian prolific book reviewer, poet and critic. The themes discussed by Potis Katrakis are various: the relation between God and mankind, destiny, war and peace, the role of the poet in today's world, the natural environment, power, politics, propaganda and mass-media, old age, youth and the role of education towards a civilised society, dreams and death, real happiness, sincerity, and much more.

The Unforseen is ideal to read bit by bit, say two or three short poems a day, and leave ample time for reflection. Dr. Hussain writes thus about Katrakis's poetry:

"He gives gifts to the world through his poetical philosophy. He leaves something behind for coming generations. His words are roses and the books preserve them, get eternity. He touches the majestic heights due to his sincere efforts and remarkable creations."

Yes, I agree with Dr. Hussain that true poetry is giving and leaving something positive behind.

About Potis Katrakis:

He was born in Demonia of Laconia, vice President of the "Bar Association of Piraeus", a Life Member of the WAAC/World Congress of Poets" (which awarded him the title of Honorary Doctor of Literature), a member of the Academy Ferdinandea (Italy), of the IWA (International Writers Association), of the World Poets Society (WPS), of the National Company of the Greek Writers, and other associations.
Many of his poems have been translated in foreign languages including English, French, Italian, Chinese, Russian, Albanian, Bulgarian, Mongolian and Spanish. He has published more than 200 literary books, and his poems are included in varous national and foreign Anthologies. Katrakis has collections of short stories, theatrical pieces, essays, novels, and a travel book about the Soviet Union. The forms he uses for his poetry are basically traditional, modern and meta-modern, including verses for songs. As a lyric writer he has produced seven compact discs: Equality, Plan of a Meeting, Loves of Sea, Islands Passions, Folkloristic Belly Dances, Love Songs and The Eyes that I Loved.

Potis Katrakis curriculum vitae is included in the Encyclopedia of Modern Greek Literature of Charis Patsis. Studies about Katrakis are: Potis Katrakis - another voice, an essay by Moschos Kefalas (Athens, 2000), and Potis Katrakis - a prolific writer, a critical essay by Zacharoula Gaitanaki (Athens 2003).

Poetry of Potis Katrakis:
With my Verses
With my verses
sometimes I draw pictures of dreams
to embellish
and to make brilliant the beauty,
sometimes I compose sounds of music
to make the chords of souls
to vibrate delightfully
and sometimes I engrave messages
in the memories of the people
to light their way
to a better future.
With my verses I become
painter, musician, teacher.

The Poets
Prosper those poets
that poetry chooses them
and not those poets
who choose the poetry.

The Great Poets
The great poets
can be equal to gods
and win
even the death
making divine achievement.

The Word of God
To be persuasive
the word of God
must be taught
mainly and firstly
with the example.
The speech by pulpit follow.

Land of the Mediterranean
Land of iridescent light
and colours,
of calm of souls,
of hothouse of dreams,
of the eternal spring
of our feelings.
Land of the Mediterranean.
It's nothing to be surprised
because you were, you are
and you will be
the cradle of Gods, of civilization
and of the music of angels.

Friday, December 11, 2009

Natale e la Poesia - IL LARIO

Natale arriva non solo per stressarci riguardo i tanti regali che dobbiamo comprare e i tanti soldi che dobbiamo sborsare per ricambiare amicizia vera o superficiale.
Natale non arriva solo per frequentare feste, per sbronzarci e per fingere di essere contenti insieme al gruppo.
C'e' chi ha pensato di dedicare un intero blog alla POESIA e IL NATALE in relazione al LARIO.
In questo riguardo si puo' visitare il link:
http://nataledicomoinpoesia.blogspot.com/
Natale arriva anche per riflettere su ricordi, sentimenti, persone che amiamo intorno a noi o che non ci sono ancora (ma restano nel nostro cuore), avvenimenti piccoli e grandi, ambienti diversi.
Un grande AUGURI a tutti quelli che ancora credono nel vero significato di Natale.

Sunday, December 06, 2009

Tragitti - Gabra gdida ta' poeziji


Għadha kemm ħarġet ġabra ta’ poeżiji ġdida mill-pinna ta’ żewġ poeti żgħażagħ, Patrick Sammut u Andrew Sciberras. L-isem tal-ktieb huwa TRAĠITTI (2009, 95 paġna, mitbugħ għand il-Five Star Printing and Design Ltd.), u jiġbor fih 30 poeżija ta’ Sammut u 30 poeżija oħra ta’ Sciberras, kollha bil-Malti. Traġitti għandu daħla kritika mill-professur Oliver Friggieri u ritratti tal-fotografu Aaron Bonniċi.

X’qal il-Prof. Friggieri dwar il-poeti:

“Is-silenzju huwa valutat u skopert bħala kisba aħħarija, aktar milli bħala nuqqas ta’ elokwenza bikrija. Ma huwiex telfa iżda akkwist. Hemm dimensjoni lil hinn mill-kelma, mit-taħdit, u mill-poeżija nnifisha li Sammut jippreferi – anki jekk, paradossalment, huwa jissokta jikteb. Għalhekk din il-poeżija ta’ Sammut tista’ titqies bħala kompromess, soffert u kuntrastanti, bejn il-kitba u n-non-kitba.”

“Il-poeżija ta’ Sciberras toffri eżempju tad-duwalità: il-kelma u l-att. Kollox jindika li l-poeta jimraħ fl-ispazju mibni bejn il-kelma miktuba u l-azzjoni mġarrba. Minn ħdan iż-żewġ estremi, kważi nieqsa minn kull ħjiel ta’ konċiljazzjoni bejniethom, huwa jerġa’ jew aħjar jissokta jfittex is-sens, dak kollu li jista’ jispjega u forsi jiġġustifika l-kitba tal-poeżija f’epoka li hi minnha nnifisha post-poetika jew saħansitra anti-poetika.”


Traġitti se jkun qed jinbiegħ bil-prezz ta’ 7 ewro. Min ikun irid jirċievi kopja jista’ jikkuntattja lill-awturi fuq sammutpatrickj@yahoo.com jew patrickjsammut@hotmail.com jew artistand666@yahoo.comTragitti (2009, 95 pages, Five Star Printing and Design Ltd.) is the new poetry collection of Maltese poets Patrick Sammut and Andrew Sciberras. It is a collection of 60 poems in Maltese written in free verse. The book also exhibits a number of photographs of photographer Aaron Bonnici, and has a critical introduction by Professor Oliver Friggieri. The book is selling at 7 Euros. People interested in buying a copy can write directly to the authors: sammutpatrickj@yahoo.com or patrickjsammut@hotmail.com and artistand666@yahoo.com

Thursday, December 03, 2009

ORA! Volumes 1 and 2 reviewed on The Sunday Times of Malta


Alfred Palma - poet and translator - on Italian website


Poet and translator Alfred Palma has been hosted on e-magazine TELLUSFOLIO of Sondrio (Italy). See the following link:Alfred Palma is also taking part in the Maltese Poets Assocoation 'Bookmarks Project'.
Il poeta e traduttore maltese Alfred Palma e' ospite dell'e-magazine TELLUSFOLIO di Sondrio. Visitare il link:
Alfred Palma sta anche partecipando al Progetto Segnalibri varato dall'Associazione dei Poeti Maltesi. 19 poesie in inglese di 19 poeti e membri dell'APM sono state pubblicate in formato segnalibro. Le poesie-segnalibro saranno distribuite negli alberghi e nei negozi frequentati dai turisti nell'isola di Malta. Cosi i turisti avranno un'idea della poesia maltese contemporanea.

Tuesday, December 01, 2009

Poetry in bookmarks

The Maltese Poets Association has launched yet another successful project. 19 poets, all members of the MPA have participated in this project. Their poems, all in English, have been chosen to be published in bookmark format. The bookmarks are being distributed in hotels and other places frequented by tourists here in Malta. The aim is to give foreigners a taste of contemporary Maltese poetry. The selected poems all vary in theme and style. The poets taking part in the project are Dr. Karmenu Mallia, Salv Sammut, Mario Attard, Emmanuel Attard Cassar, Therese Pace, Margaret Attard Baldacchino, Lino Grech, Dr. Joe Zammit Tabona, Alfred Palma, Alfred Massa, Patrick Sammut, Miriam Camilleri, Raymond Grech, Omar Seguna, Charles Magro, Jane Micallef, Godwin Cini, Mary Doris Chircop and Jonathan Balzan. The project was sponsored by the Bank of Valletta.

Please see:
http://www.ghpm.netfirms.com/

L-Għaqda Poeti Maltin għadha kemm nidiet proġett poetiku ġdid. Dsatax-il poeta, kollha membri tal-Għaqda, ippubblikaw poeżija bl-Ingliż kull wieħed f’forma ta’ bookmark bil-għan li dawn jitqassmu f’lukandi biex it-turisti jkollhom idea tal-poeżija kontemporanja lokali. Is-suġġetti u l-istili huma varji. Il-poeti li ħadu sehem f’dan il-proġett huma, Dr. Karmenu Mallia, Salv Sammut, Mario Attard, Emmanuel Attard Cassar, Therese Pace, Margaret Attard Baldacchino, Lino Grech, Dr. Joe Zammit Tabona, Alfred Palma, Alfred Massa, Patrick Sammut, Miriam Camilleri, Raymond Grech, Omar Seguna, Charles Magro, Jane Micallef, Godwin Cini, Mary Doris Chircop u Jonathan Balzan. Il-proġett kien sponsorjat mill-Bank of Valletta.

Ktieb gdid ta' Carmel G. Cauchi

Studju li nqara waqt it-tnedija tal-ktieb
“L-GHENEB QED JISWIED” ta’ Carm. G. Cauchi


Il-proza novelliera taghmel sehem mill-proza kreattiva. Ghalhekk wiehed jifhem is-siwi taghha; anki jekk dan il-generu letterarju jista’ jitqies bhala parti mill-izvilupp kontinwu tal-proza, li skond Dr Charles Briffa, “bosta drabi zammet kuntatt mal-burdati tal-ilsien popolari”.

Il-Prof. Guze` Aquilina jirreferi ghan-novella bhala “rakkont ta’ grajja vvintata li jqarreb lejn ir-rumanz bid-differenza li hija iqsar minnu”. Imma hafna drabi dawn iz-zewg ferghat letterarji jhaddnu l-istess ingredjenti; bhal tema u zvolgiment taghha, holqien ta’ karattri, sfond , djalogar u infilsar f’taqsima partikolari. Personalment, jiena nemmen fil-kitbiet simili ghandu jkun hemm messagg - ghalkemm nammetti li llum mhux kull kittieb jahsibha hekk - u naqbel perfettament mal-kittieb Russu, Alexandre Solzhenitsyn meta stqarr, li kitba bla morali hija tajba biss ghal-landa taz-zibel.

Mela, in-novellier johloq xoghlu bi skop. Tajjeb nghidu, li sa mill-qedem, il-kelma miktuba xtaqet twassal messagg. Wiehed jehtieg jiftakar, li s-socjetaÏ thares lejn il-kittieb bhala “profeta”; jew ahjar mexxej li jiggwida lill-qarrej fi triq tajba. Dan jista’ jsir biss, kemm-il darba l-istorja thalli effett pozittiv. Wara kollox, hekk ghamel Gesu` meta kien fuq din l-art, inqeda bil-parabboli biex iwassal messagg lin-nies ta’ zmienu, u messagg li ghadu u jibqa’ attwali ghal kull zmien.

M’ghandix spazju biex niftah twieqi fuq letteraturi barranin, imma se naghti biss harsa hafifa lejn l-ghalqa letterarja lokali; naturalment, fejn tidhol in-nisga tan-novella. Lura fis-snin, wiehed jinnota li l-ewwel novellieri taghna taw importanza kbira lis-sentiment, b’enfasi specjali fuq it-twemmin Nisrani. Imbaghad bil-mod il-mod in-novella bdiet tiskopri toroq godda. Dahlet in-novella socjali, storika, patrijottika, religjuza, cajtiera, satirika u sahansitra dik makabra.

Ma nistax ma nsellimx lil dawk in-novellieri taghna li hallewlna bhala wirt, novelli li ghadna naqrawhom sa llum. Difficli nsemmihom kollha peress li huma bosta. B’danakollu, ma nistax ma nsemmix fost


l-ohrajn, lil Sir Temi Zammit (1864-1935), lil Dr Ninu Cremona (1880-1972), lil Ivo Muscat Azzopardi (1897-1966), lil GuzeÏ Ellul Mercer (1897-1961); u eqreb lejna ta’ min isemmi lil GuzeÏ Bonnici (1907-1940), lil Gorg Pisani (1909-1999), lil Patri Wistin Born OP (1910-1986), lil GuzeÏ Chetcuti (1914-2006), lil Lino Spiteri (1930 - ), lil Joe Camilleri (1946- ) u lil tant ohrajn. Daqqa t’ghajn hafifa lejn dawn in-novellieri turina, li n-novella Maltija bdiet tiehu xehta serja bejn is-seklu XIX u s-seklu XX.

Carmel G. Cauchi hu novellier li b’wicci minn quddiem nistqarr li nqisu bhala kittieb prolifiku f’oqsma differenti tal-letteratura taghna. Lil Carmel ili nafu hafna u nirringrazzjah pubblikament tal-fiducja li wera fija, kif ukoll tac-cans li tani li nsir midhla sew tal-kitba tieghu: poetika, prozajka u drammatika, meta afdali f’idejja kull ktieb li ppubblika biex naghti l-fehma tieghi dwaru.

Bhala novellier, mhux l-ewwel darba li Cauchi nizzel ismu fost ir-rebbieha f’diversi konkorsi; u dan juri, li kritici differenti - anki jekk il-kritika hija dejjem suggettiva - gharfu japprezzaw il-hila li dan il-kittieb ghandu fil-kitba tan-novella. Jiena norbot din il-kapacita` letterarja f’dan il-qasam mal-fatt li hu qatta’ (u ghadu jqatta’) hafna minn hajtu fost it-tfal u z-zghazagh taghna, kemm bhala ghalliem kif ukoll bhala katekist.

Imbaghad nghiduha: Min ma jhobbx l-istejjer? L-istejjer ihobbuhom it-tfal u jhobbuhom il-kbar. Imma l-istejjer ta’ Carmel G. Cauchi ghandhom xi haga partikolari li rreferejt ghaliha aktar qabel. Cauchi jikteb l-istejjer tieghu bi skop li jwassal messagg u dan wiehed jinnotah fin-novelli kollha tieghu, inkluzi dawn migburin f’dan il-ktieb: L-Gheneb qed jiswied u Novelli ohra u beda jidher sahansitra sa mill-ewwel Gabra li ppubblika fl-1975 Qsari fis-Setah.

Ma xtaqtx inhalli barra, qabel nikkummenta dwar din il-pubblikazzjoni, in-novelli tieghu ghat-tfal, fejn holoq diversi karattri bil-ghan li t-tfal jistghu jidentifikaw ruhhom maghhom. Hekk nghidu ahna, niltaqghu ma’ karattri simpatici bhal dawk ta’ Pietru Pitravu u Betta Trumbetta. It-tfal ihobbu jitbissmu u l-awtur holoq sitwazzjonijiet apposta fejn dahhal lil dawn il-karattri f’bawxati li jhobbu jaghmlu t-tfal stess. Imma wara dik it-tbissima li jsibu f’dawn l-istejjer hemm mohbija taghlima siewja ghal kull wiehed u wahda minnhom.

Imbaghad hemm ukoll is-semplicitaÏ tal-istil, id-djalogar haj, il-praspar helwin u fuq kollox il-Malti sabih u mexxej. X’ma jiggennux allura t-tfal ghall-kotba bhal dawk! Ghalija dan huwa mod kif wiehed jeduka lit-tfal moralment u civilment minghajr ma jkun didattiku zzejjed.

Il-Gabra li Carmel G. Cauchi qieghed jipprezentalna nistghu nghidu li timxi fuq l-istess binarji li ghadni kemm semmejt, bid-differenza li t-temi ttrattati u l-istil imhaddem huma aktar adattati ghal persuni ta’ etajiet akbar.

Forsi jkun hawn min gustament jistaqsi: Meta din il-Gabra thaddan daqstant numru sabih ta’ novelli - 11 b’kollox - x’gieghel lill-awtur jghammidha proprju bl-ewwel wahda: L-Gheneb Qed Jiswied? Nahseb li hemm zewg ragunijiet. L-ewwelnett ghax ghal Carmel din hija novella ghaziza hafna peress li tista’ tigi ttimbrata bhala wahda awtorbijografika. It-tieninett ghax Carmel innifsu jaf tajjeb kemm hija novella mahduma tajjeb.

Irrid nghid, li din in-novella kienet hadet sehem fil-Konkors ta’ Novelli Farsons li ghal numru ta’ snin kien ikun organizzat mill-Pagna Letterarja tal-gurnal “Il-Hajja” u fis-sena 1986 rebhet l-Ewwel Premju. Araw ftit x’qalet il-Gurija li dik is-sena kienet komposta minn John Sciberras, Anton Grasso u Dott. Rena Balzan: Din in-novella tinqata’ ghal kollox mill-ohrajn. Hi grajja mehuda mill-hajja ta’ kuljum, miktuba b’realizmu haj u bi stil letterarju ta’ livell gholi. Jiena cert, li meta l-qarrejja jaqrawha mhux biss japprezzaw dan il-kumment, imma wkoll taqbzilhom demgha, peress li d-doza sentimentali hija qawwija hafna. Sabiha ferm it-tixbiha bejn id-dielja u l-karattru ewlieni li thossha ghaddejja minn pagna ghal ohra.

U n-novelli l-ohra? Nisthajjilhom frott go qoffa, fejn kull frotta hi differenti minn ohra; imma kollha ghandhom it-toghma bnina taghhom. Imbaghad, wiehed ma jridx jinsa l-qawl Latin: De gustibus non disputandum est. Il-gost huwa dejjem suggettiv. B’danakollu, it-tajjeb u s-sabih jibqghu, u s-sodisfazzjon ahhari jhalli t-timbru tieghu fuq kulhadd.

Kif jistqarr l-awtur innifsu fid-Dahla tal-ktieb, il-bicca l-kbira ta’ dawn in-novelli nkitbu fit-tieni nofs tas-snin tmenin; b’danakollu, peress li jittrattaw temi attwali, “ghandhom joffru qari pjacevoli u fl-istess hin impenjattiv”. Is-suggett l-aktar komuni b’mod generali huwa l-familja. Hafna drabi Cauchi jlaqqaghna ma’ uhud mill-problemi li din l-istituzzjoni tiltaqa’ maghhom minn zmien ghal zmien. Bhal nghidu ahna, l-effett hazin li jhallu l-preferenzi tal-genituri fuq ulied (Bejn Dell u Dija). Il-konsegwenzi li jistghu jhallu l-kunfidenzi zejda bejn membri ta’ familji differenti (Pupi b’Xagharhom Ahmar). L-ugigh ta’ ras li jgibu ghall-genituri, l-ulied handikappati (Bziezaq) u l-indhil tal-genituri fl-ghazliet tal-istat ta’ wliedhom (Il-Warda Roza).

Nghid is-sew laqtitni hafna n-novella Genesi, mhux ta’ b’xejn rebbieha f’Konkors ta’ Novelli mniedi minn gurnal lokali fl-1988. Hawn niltaqghu ma’ zewg stejjer li jimxu parallelli jew ahjar fuq zewg binarji sakemm fl-ahhar il-qarrej jahseb li se jsib is-soluzzjoni l-gusta tal-problema, izda l-awtur jaghzel li din ihalliha ghall-qarrej innifsu. Novella mibnija tassew tajjeb minn kull lat.

Naturalment, kif wiehed jistenna minn kittieb bhal Carmel G. Cauchi kwazi f’kull novella tinhass doza ta’ religjozita`; fl-istess hin l-awtur ilaqqaghna ma’ diversi problemi tal-hajja. Imma donnu jrid ifakkarna, li wara kull problema hemm l-id t’Alla li dejjem lesta biex toffri l-ghajnuna taghha u b’hekk kull problema ssib is-soluzzjoni taghha.

Ma jonqsux sitwazzjonijiet li jistghu jidhru kemmxejn (kif jghidu bl-Ingliz:) far fetched; bhad-dehriet ta’ erwieh li jwasslu messaggi lil individwi kif insibu fin-novelli Il-Warda Roza u Alter Christus. Imma dawn huma hwejjeg li wiehed jista’ jaghmel diversi mistoqsijiet dwarhom u jiddeciedi hu fi zminijietna ghandux jaccettahom jew le.

Mill-bqija din il-Gabra toffri hdax-il novella rilassanti. Jiena cert li l-qarrej jiehu gost jaqrahom ghax ma fihom ebda tahbil il-mohh zejjed. Pero`, huma wkoll imbuttaturi biex wiehed jahseb u jirrifletti dwar certi sitwazzjonijiet li d-dinja kontempioranja qieghda thabbtilna ma’ wiccna.


Ghalhekk it-temi li ttratta Cauchi tista’ tghid li huma kollha attwali ghal kull zmien.

Illum, meta qamet fostna mill-gdid il-kwestjoni tac-censura, din zgur ma tapplikax ghal din il-Gabra. U nghidha bla tlaqliq, huwa dejjem tajjeb li jkollna f’idejna kotba ta’ din ix-xehta. Ghaldaqstant, nifrah lill-pubblikatur, is-Sur Sebastian Agius, li dahal ghal dan ix-xoghol; anki meta qeghdin jinbtu ideat madwarna, li fil-fehma tieghi, qeghdin ihawdu l-imhuh dwar il-valur u l-estetika tal-letteratura taghna. Huma ideat li xi awturi lokali hadu minn ohrajn barranin, bl-iskuza komda tal-modernizmu.

Nistaqsi: Biex novella tkun ta’ livell letterarju tajjeb trid thaddan kliem baxx, vulgari, kultant anki xi blasfema u zzeffen fin-nofs is-sess bi prominenza esklussiva? Novella tajba trid bilfors tixxokkja lill-qarrej b’dan il-mod? Dawn saru l-ingredjenti tan-novella kontemporanja? Ghax ma nammettux, li hawn min qieghed jipprova jnezza’ l-kelma libertaÏ mill-vera tifsira taghha! Jien naqbel perfettament ma’ min isostni li l-kittieb ghandu kull dritt jikteb dak li jrid; imma meta jesponi xoghlu fil-pubbliku ghandu juri certa dicenza letterarja. Ic-censur ewlieni ghandu jkun l-awtur innifsu. Hija accettabli, li bniedem johrog barra gharwien bl-iskuza li min irid jista’ jhares lejh u min ma jridx jista’ jdawwar wiccu?

Jiena nifrah lil dawk il-kittieba li ghandhom il-kuragg jissuktaw izommu l-kitbiet taghhom kontra dan il-kurrent. Ghax kif darba stqarr mieghi l-mibki avukat George Zammit f’intervista li ghamiltlu ghall-gurnal “Il-Hajja”: “Il-Letteratura ghandha dmir li tgholli l-bniedem u tressqu lejn certa spiritwalitaÏ fis-sens wiesgha tal-kelma.”

Jalla l-kittieba taghna jibzghu ghall-pinna taghhom u ma jhallux warajhom kitbiet li jhammgu l-qlub u l-imhuh tal-qarrejja ta’ llum u ta’ ghada. Carmel G. Cauchi zgur mhux wiehed minn dawn!

miktub minn Alfred Massa, President tal-Ghaqda Poeti Maltin
Nota tal-ahhar: Il-qoxra tal-ktieb gdid ta' Carmel G. Cauchi hija xoghol tal-ghalliem u artist zaghzugh, Hilary Spiteri. (ara www.hilaryspiteri.com )


Monday, November 30, 2009

Saptarshi Dutt - Poet and editor from India

People interested in contemporary poetry from India can visit the following blog:

http://www.saptarshidutt.blogspot.com/


DREAMER

Look far away
for a little while,
and tell me
those dreams you see
From the fountain of love
that flows from your heart,
great things will soon come to be.

by Saptarshi Dutt

Saptarshi Dutt is editor of a new international journal labeled “Mirror of Times” from the heart of city, Kolkata.

Sunday, November 29, 2009

L-Għaqda Poeti Maltin fil-Furjana

Għal darb’oħra l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet Lejla ta’ Poeżija fiċ-Ċentru Kultura Franġiskana, il-Furjana. Dan seħħ nhar il-Ġimgħa, 27 ta’ Novembru, fis-7.30 p.m. Mexxa s-serata s-Segretarju, Charles Magro, filwaqt li żewwaq il-Lejla bl-osservazzjonijiet tiegħu dwar l-istili u t-temi tal-poeżiji li nqraw. Charles Magro tkellem ukoll dwar il-proġett li għadha kemm nidiet l-Għaqda Poeti Maltin fejn 19-il poeżija bl-Ingliż ta’ 19-il-poeta membru ntagħżlu u ġew stampati f’format ta’ bookmarks. Dawn se jiġu mqassmin f’lukandi u fi ħwienet iffrekwentati mit-turisti ħalli jkunu jistgħu jgawdu ftit mill-benna tal-poeżija Maltija bl-Ingliż. Il-proġett “Bookmarka” ġie sponsorjat mill-BOV. Il-membri tal-Għaqda Poeti Maltin qraw poeżiji bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan dwar temi differenti. Kien hemm ukoll waqtiet ta’ riflessjoni dwar suġġetti mqajma mill-poeżiji li nqraw waqt il-Lejla. Il-viċi-President, Patrick Sammut, qara studju tal-viċi-Segretarju, Dr. Joseph Axiaq, dwar “Il-kunċetti tal-Ħarifa u tax-Xitwa fil-Poeżija Maltija”. Fit-tmiem tal-Lejla l-membri tal-Għ.P.M., flimkien mal-membri taċ-Ċentru Kultura Franġiskana kienu mistiedna għal riċeviment żgħir.

Sunday, November 22, 2009

PREMIO DI POESIA "CITTA' DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO"Foto a sinistra: Il tavolo della giuria, con al centro Amerigo Iannacone.
Foto a destra: Il vincitore, Antonio Spagnuolo


Si è svolta sabato 21 novembre scorso la cerimonia conclusiva del Premio Nazionale di Poesia “Città di Sant’Elia Fiumerapido”, giunto quest’anno alla sua XII edizione, e assegnato al noto poeta napoletano Antonio Spagnuolo. Al secondo posto si è classifica Pasquale Balestriere, di Barano d’Ischia (Napoli), al terzo Ivano Mugnaini, di Massarosa (Lucca).
Un pubblico folto e attento, pubblico costituito per buona parte di poeti e scrittori, e una calda e amichevole atmosfera hanno fatto da contorno alla manifestazione.
«Da quindici/vent’anni a questa parte – ha detto tra l’altro il presidente delel Giruria Amerigo Iannacone – stiamo assistendo a un progressivo degrado morale e sociale. I rapporti umani diventano piú difficili: maleducazione, egoismo, edonismo ad ogni costo, abbandono delle buone maniere e del buon gusto, nichilismo, sguaiataggine, spesso con l’esempio e, a volte con l’implicito avallo, di chi dovrebbe dare ben altri esempi. Guido Crainz, nel libro “Autobiografia di una repubblica. Le radici dell’Italia attuale”, parla, riprendendo un’espressione di Pasolini, di “Mutazione antropologica”, il che lascerebbe poco spazio all’ottimismo. La soluzione c’è: la soluzione sta nella cultura e nell’arte. Con la cultura l’uomo si eleva e mette a tacere gli istinti piú perversi. Il valore della cultura e il valore dell’arte e della poesia vanno perciò tenuti nella massima considerazione. La poesia parla al cuore e ingentilisce gli animi. Dostoevski sosteneva che “La bellezza salverà il mondo”. Può sembrare soltanto uno slogan, una frase ad effetto, o, magari, una suggestione poetica. Ma non è cosí. L’espressione ha una sua logica e una sua giustificazione razionale. La bellezza, e quindi l’arte in tutte le sue manifestazioni, ingentilisce gli animi e predispone alla benevolenza verso gli altri. Ed ecco che la bellezza salverà il mondo. Se il mondo si salverà».
Oltre ai vincitori, hanno letto le loro poesie – applauditi – i poeti finalisti e segnalati presenti: Umberto La Marra - Candia Canavese (Torino), Maria Afa Tiranti - Roma, Claudio Carbone - Formia (Latina), Vito Giuliano - Formia.
Può ritenersi soddisfatta la Giuria, composta da Amerigo Iannacone (Presidente), Carmine Brancaccio, Paolo De Paolis, Ida Di Ianni e Graziuccio Di Traglia; possono ritenersi soddisfatti gli amministratori comunali e in particolare il Sindaco Fabio Violi, e l’Assessore alla Cultura Antonio Trelle, che è stato un po’ il factotum per tutto quanto riguarda l’organizzazione.

Saturday, November 21, 2009

Ic-censura u l-paladini tal-liberta' tal-espressjoni

Bhalissa ghaddejja l-polemika tahraq dwar ic-censura. Ic-censura hija kerha f'certi kazi, f'kazi ohra hija perikoluza, f'kazi ohra hija bzonn. Jiddependi. Pero'... hemm min jaf jisfrutta okkazjoni bhal din mija fil-mija biex imexxi prodott, ibiegh, jigbed l-attenzjoni fuqu, anki jekk il-prodott li jkun qed joffri mhux bilfors ikun tajjeb, decenti (u hawn qed nirreferi ghal valuri estetici aktar milli morali), anzi medjokri. U dan anki bl-ghajnuna tal-gazzetti, tal-medja, tal-internet, ta’ “kritici minn ta’ gewwa”. Hokkli dahri u nhokk tieghek.

L-idea llum hija din. Barra minn Malta l-hamallati, il-pastazati, il-lingwagg baxx u offensiv, il-pornografija, id-dagha u l-bqija ilhom moda snin shah, fic-cinema u fit-televizjoni l-aktar, imma anki fil-qasam tal-letteratura. Barra minn Malta din hija wkoll il-letteratura li qed tigi ppremjata (imma mhux biss din, tinsewx!) Mela d-difensuri tal-liberta' tal-espressjoni jghidulek ghaliex ahna l-Maltin ma nistghux naghmlu bhall-barrani? Huwa fatt li l-ikrah, il-baxx, il-medjokri jigbed l-akbar attenzjoni, mela ghaliex ma nikkuppjawhx? Inkunu mal-kurrent, insiru parti mill-villagg globali anki f'dan il-qasam. U addijo originalita'. Wara kollox il-massa dan li tfittex, hemm qieghed is-suq u l-bejgh.


Imma min ghandu ghajnejh hallih jara, u min ghandu mohh hallih jifhem... U minn dawn hemm bosta, anki jekk - kontra l-ftit (imma li jafu jaghmlu hoss) li bhalissa jimmonopolizzaw is-suq tal-ktieb - jippreferu jibqghu fis-silenzju.

Huma bosta d-difensuri u l-paladini tal-liberta' tal-espressjoni. Ma ninsewx pero' li hemm arti, hemm letteratura, u fuq in-naha l-ohra hemm il-medjokrita', u anki d-difensuri tal-medjokrita'. Il-medjokrita' tibqa' medjokri, anki jekk tigi ppremjata bl-oghla premji li jistghu jezistu fil-pajjiz. Ghandha tinghata hafna iktar attenzjoni meta l-awtoritajiet ikkoncernati jigu biex jaghzlu l-membri tal-gurija li jiddeciedu liema pubblikazzjonijiet se jwarrbu u liema se jippremjaw.

Il-ktieb u s-suq. Min isuq lil min? Liema hija l-letteratura vera? Min se jaghti spazju lil dawk il-kittieba li m'ghandhomx ix-xorti li jigu mbuttati minn min ghandu l-kapital x'jinvesti, minn min ghandu l-mikrofonu f’idu, ir-rih fil-qala?

Hawn jidhol il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Naf li hemm elementi li jhobbu s-sewwa, jahdmu bil-qalb u li huma IMPARZJALI. Imma l-imparzjalità hija d-don tal-ftit fuq din il-gzira skoll.

Ic-censura u d-difensuri tal-liberta' tal-espressjoni. Wara dan kollu hemm dawk li jigri x'jigri jaghmlu dejjem profitt. Staqsu z-zghazagh tal-lum x' "letteratura" lokali qed jixtru. Investiment iehor ghall-gejjieni taghhom...

Monday, November 16, 2009

Holm Qabel l-Irqad - Jiktbu Alfred Massa u Alfred Palma

(Joseph Sant u Patrick Sammut: ĦOLM QABEL L-IRQAD. Stejjer. Pubblikazzjoni: Five Star Ltd, 2009. pp.35)

Min ma jħobbhomx l-istejjer! Mhux biss, imma aktar mal-istorja tkun sempliċi biex tifhimha, aktar tinżel għasel lil dak li jkun. Id-dinja tagħna saret tant mimlija kumplikazzjonijiet u problemi, li l-bniedem sar jippreferi jaqra storja ħafifa biex taqtgħu ftit mir-realtajiet ta’ madwaru u ddaħħlu fid-dinja tal-immaġinazzjoni li tirrilassah imqar għal ftit minuti biss. Proprju għalhekk, il-ħrafa baqgħet attwali u popolari sa llum.

ĦOLM QABEL L-IRQAD huwa ktejjeb ta’ dan it-tip. It-12-il rakkont li jħaddan, miktubin minn Joseph Sant u Patrick Sammut, żgur li jogħġbu kemm lill-kbar kif ukoll liż-żgħar. Huma rakkonti ħfief, qosra, mexxejja u ma jitolbu ebda taħbil il-moħħ żejjed; dawn huma kollha ingredjenti adattati għall-ħrafa kif nafuha lkoll.

Forsi l-aktar kittieb li rabat ismu ma’ din it-tip ta’ letteratura kien il-leġġendarju Grieg Esopu, li għex madwar is-seklu Sitta. Warajh ġew oħrajn. F’pajjiżna, l-aktar popolari kien il-Patri Ġiżwita Manwel Magri, li ħafna mill-ħrejjef tiegħu għadhom jinqraw saħansitra fi żmenijietna.

Iż-żewġ awturi Joseph Sant u Patrick Sammut (it-tieni huwa n-neputi tal-ewwel) tawna sitt rakkonti kull wieħed. Joseph Sammut huwa isem kemmxejn ġdid fil-letteratura tagħna, iżda ċertament jidher li għandu ħażna ta’ ħrejjef li ġabarhom tul is-snin u llum adattahom jew aħjar ħa l-ideat minnhom biex ħoloq oħrajn ġodda.

Min-naħa l-oħra, Patrick Sammut huwa forsi aktar marbut mal-poeżija peress li huwa l-Viċi-President tal-Għaqda Poeti Maltin, u wieħed mill-aktar membri ħabrieka tagħha. Huwa tana wkoll pubblikazzjonijiet oħra, kemm ta’ poeżija, kif ukoll ta’ kritika.

Sant ibbaża l-maġġoranza tar-rakkonti tiegħu dwar xi annimali partikolari. Naturalment, għax hekk għamlu kittieba oħra tal-ħrejjef tradizzjonali. Daqqa t’għajn lejn l-ismijiet ta’ wħud mir-rakkonti tiegħu Il-Qattus Misterjuż, Il-Ġurdien Żaqqieq, Min ma jħobbx il-Kelb u Il-Bagħal ta’ Nikola huma xhieda biżżejjed ta’ dan.

Sammut, imbagħad, ikkonċentra aktar dwar persuni u daħħalhom f’ċirkostanzi komuni marbutin mal-ħajja kontemporanja. L-istejjer Bessie ma titkerrahx aktar, Il-mobajl speċjali ta’ Alfred, Peter tiġih idea, kollha jikkonfermaw b’mod ċar dan li rrid ngħid.

Kull ħrafa, barra milli toffri okkażjoni divertenti lejn tmiemha, għandha messaġġ morali siewi ħafna. Ħaġa li llum qiegħda tisparixxi fil-kitbiet li qegħdin jiġu f’idejna. L-iskuża? Dik ħaġa tal-passat. Il-letteratura hekk imsejħa “moderna” trid tħaddan għadd ta’ kliem vulgari, pastaż, doppju sens, baxx u saħasitra tagħti dettalji sesswali biex tkun ta’ ċertu livell. Għax wara kollox, dan hu l-mod kif tisraq l-aptit tal-qarrej “miskin”!

F’dawn ir-rakkonti ma nsibu xejn minn dan. Għalhekk fil-bidu għedt li dan il-ktejjeb tajjeb għal idejn il-kbar u ż-żgħar. Jiena nemmen li biex tagħti gost lill-qarrej u tedukah ma tridx tħammiġlu moħħu, anqas jekk tpoġġi tabella “Għall-kbar biss”! Jaqaw il-pornografija tilfet il-veru tifsir tagħha?

ĦOLM QABEL L-IRQAD, barra mill-preżentazzjoni pulita li għandu, hu mżewwaq bi stampi ħelwin; xogħol ta’ Clifford Xuereb. Fih ukoll bijografiji tal-awturi u Daħla tiegħi.

Jiena naħseb li li kieku xi ħadd kellu jaqra mqar rakkont minnu qabel jorqod, jidħol fis-saltna tal-ħolm bi tbissima, joħlom ħolm sabiħ u jistenbaħ bl-istess tbissima li jkun raqad biha.


ALFRED MASSA

OF DREAMS AND CHILDHOOD DAYS

Joseph Sant/Patrick Sammut: Ħolm qabel l-irqad : a collection of short
stories for children; a FiveStar publication, 2009, 35pp.


In his introduction to this little book of short stories for children of all
ages, Alfred Massa says that this kind of literature will never lose its
popularity, and adds that it not only appeals to children but, as is
certainly true, also to adults. And I fully concur with these contentions.


Childhood is the happiest phase of our life, those happy-go-lucky years
that seem so long and yet are so short and elusive. And it is this phase that
keeps us adults dreaming on, cherishing whatever our memory recaptures
for us from those days, which somehow seem to fade farther and farther
away as we grow older.


This delightful little book deals with a series of short stories, fables, written
in the usual style of stories for children; yet both authors seem to have
abandoned completely the run-of-the-mill style that usually forms the whole
concept of the tale for children. I’d say they were out to please not only
children but also, as Massa says, adults.


These stories are far removed from the realm of fantasy, although a certain
element of fantasy prevails and is very often added for effect; but there
is practically none of the traditional fairy-tale, particularly the Maltese
fairy-tale. These tales rather recall those delightful gems written by Maltese
authors of yonder years such as Dun Xand Cortis, Temi Zammit and Alfons
Maria Galea, many of which very often featured in the old school text-
books Ġabra ta’ Ward , edited by E.B. Vella, a series so popular with us
children way back in the forties and fifties.


Times have changed, of course, so has the back-drop. Yet there is that
subtle element of sweet-sad nostalgia, particularly when the narrator is
Sant, a nostalgia which, whenever a writer puts pen to paper, and particular-
ly when he is recalling his childhood days, will inevitably betray a longing
for vanished days. Sammut, on the other hand, much younger than Sant,
complements perfectly within his own dimension of things as he sees them,
the more so in his own conception of what a story for children should be
all about. And this factor makes these stories even more interesting.


The cover of this book depicts the stereo-typed Grandpa narrating a tale
to his nephews before bedtime. And this is indeed a book one should read
to children; a book children of all ages should read. It is written in excellent
Maltese, in a clear print, is handsomely illustrated and the moral is there,
very often hardly noticeable, subtle, but it is there nonetheless.

ALFRED PALMA

Please see also this link:

Sunday, November 15, 2009

Il-Fiera tal-Ktieb Novembru 2009

Il-Hadd filghodu. Jum bnazzi mill-isbah. L-10a.m. Id-Dar tal-Mediterran. In-nies qed jingabru bil-mod il-mod. Adulti u tfal, awturi u pubblikaturi, persuni li jahdmu fid-Dipartiment tal-Libreriji pubblici. Fuq kollox stands shah mimlijin b'kotba ta' kull tip. U n-nies tizdied, taffolla, niezla u tielgha s-sala ewlenija tara x'jista' jolqot lill-ghajn, x'jista jattira l-kurzita', x'tista' tixtri.
Jiena ghamilt l-istess, imma din id-darba tajt kas iktar x'gie ppreparat mill-organizzaturi tal-Fiera tal-Ktieb. Hadt gost tassew u ghaddejt naqra hin sewwa nifli t-taqsimiet differenti bil-bords iddedikati lill-Biblijoteka Pubblika, lid-Drammaturgi, lit-Tradutturi u lill-Monumenti flimkien mal-poeziji Maltin marbutin maghhom.

Din kienet inizzjattiva interessanti tassew. Il-pubbliku ghalhekk ma attendiex biss biex jara u jixtri l-kotba, imma anki biex jiltaqa' ma' bosta kittieba Maltin (hajjin u mejtin), u anki poeziji, marbutin mal-letteratura Maltija.
Hadt gost ukoll naqra xi kwotazzjonijiet mehudin minn xoghlijiet ta' kittieba u hassieba barranin, kwotazzjonijiet dwar il-ktieb, imma anki indirizzi elettronici, blogs u siti ta' kittieba lokali. U dan fuq l-iskrins digitali li kien hemm imxerrda matul is-sala tal-espozizzjoni.
Iktar ma jghaddi z-zmien iktar wiehed jinduna li event bhal dan qed jigi ppreparat b'imhabba u b'inventiva. Ma ninsewx ukoll is-serati ta' tnedija li sehhu matul dawn il-hamest ijiem tal-Fiera tal-Ktieb. Saru wkoll inizzjattivi ta' Story Telling minn pubblikaturi partikolari, u din zgur hija okkazjoni importanti biex it-tfal joqorbu iktar lejn id-dinja tal-ktieb.
Hadt gost nara lil certi kittieba jiffirmaw kotba taghhom li ghadhom kemm gew ippubblikati. Il-kuntatt dirett tal-kittieb mal-pubbliku huwa necessarju. Suggeriment tajjeb huwa li d-Dipartiment tal-Libreriji jeghleb kull ostaklu burokratiku jew bsaten fir-roti li jistghu jigu anki minn gewwa stess, jaghmel il-kuragg u jibda jorganizza Laqghat apposta fejn il-pubbliku jibda jiltaqa' regolarment mal-kittieba kollha. KOLLHA, u mhux biss mas-soltu ghazla limitata ta' awturi, imma l-awturi KOLLHA. Anki ma' dawk li m'ghandhomx l-ispinta ta' pubblikaturi li bhalissa ghandhom ir-rota tal-marketing f'idejhom u b'hekk jistghu jiddettaw huma liema hija l-letteratura tajba u liema hija dik hazina; liema hija dik il-letteratura li ghandha tidhol fid-djar tan-nies.
Bhalissa ghaddejja l-polemika tahraq dwar ic-Censura. Ic-Censura hija kerha f'certi kazi, f'kazi ohra hija perikoluza, f'kazi ohra hija bzonn. Jiddependi. Pero'... hemm min jaf jisfrutta okkazjoni bhal din biex imexxi prodott, ibiegh, jigbed l-attenzjoni fuqu, anki jekk il-prodott li jkun qed joffri mhux bilfors ikun tajjeb, decenti, anzi medjokri. U dan anki bl-ghajnuna tal-gazzetti, tal-medja, tal-internet. Imma min ghandu ghajnejh hallih jara, u min ghandu mohh hallih jifhem... U minn dawn hemm bosta, anki jekk kontra l-ftit li bhalissa jimmonopolizzaw is-suq tal-ktieb, jippreferu jibqghu fis-silenzju.
Il-ktieb u s-suq. Min isuq lil min? Liema hija l-letteratura vera? Min se jaghti spazju lil dawk il-kittieba li m'ghandhomx ix-xorti li jigu mbuttati minn min ghandu l-kapital x'jinvesti?
Hawn jidhol il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Naf li hemm elementi li jhobbu s-sewwa, jahdmu bil-qalb u li huma IMPARZJALI. Imma l-imparzjalita` hija d-don tal-ftit fuq din il-gzira skoll.
Il-Fiera tal-Ktieb qed issir ukoll ESPERJENZA li ma tispiccax mal-gheluq tal-hames jum taghha. U dan permezz tad-dedikazzjoni ta' persuni genwini. Prosit lil dawn. Naghlaq hawn.

Tuesday, November 10, 2009

Sensiela ta' kotba ghat-tfal mill-pinna ta' Therese Pace u tpingijiet ta' Hilary Spiteri


Nhar il-Gimgha, 13 ta' Novembru, 2009, fid-Dar tal-Mediterran filghaxija, Agius & Agius Ltd. se jniedu sennsiela gdida ta' kotba ghat-tfal (6 b'kollox) bl-isem ta' NAQRAW U NIRRIMAW. L-awtrici hija membru tal-Ghaqda Poeti Maltin u poetessa kontemporanja, Therese Pace. Il-kotba huma mzejna minn tpingijiet mill-isbah tal-artist zaghzugh Hilary Spiteri, ghalliem tal-Arti u tal-Istorja tal-Arti fis-Sitt Klassi tal-Kullegg De La Salle.

Kulhadd huwa mistieden jattendi.

Monday, November 02, 2009

Alda Merini - tmut ta' 78 senaL-1 ta' Novembru 2009 kien jum il-mewt ta' poetessa Taljana kontemporanja ewlenija, Alda Merini, u dan wara li kellha thabbat wiccha ma' marda kiefra. Kellha l-eta' ta' 78 sena. Hija twieldet f'Milan fil-21 ta' Marzu 1931.

Ghal iktar taghrif ara l-links:

www.aldamerini.com

http://www.corriere.it/cultura/09_novembre_01/morta-milano-alda-merini_afe170d6-c70c-11de-b8db-00144f02aabc.shtml

http://www.tellusfolio.it/index.php?prec=%2Findex.php&cmd=v&id=9852


La mia poesia è alacre come il fuoco
trascorre tra le mie dita come un rosario
Non prego perché sono un poeta della sventura
che tace, a volte, le doglie di un parto dentro le ore,
sono il poeta che grida e che gioca con le sue grida,
sono il poeta che canta e non trova parole,
sono la paglia arida sopra cui batte il suono,
sono la ninnanànna che fa piangere i figli,
sono la vanagloria che si lascia cadere,
il manto di metallo di una lunga preghiera
del passato cordoglio che non vede la luce.

Alda Merini, da "La volpe e il sipario"


...

La verità è sempre quella,
la cattiveria degli uomini
che ti abbassa
e ti costruisce un santuario di odio
dietro la porta socchiusa.
Ma l'amore della povera gente
brilla più di una qualsiasi filosofia.
Un povero ti dà tutto
e non ti rinfaccia mai la tua vigliaccheria.

Alda Merini, da "Terra d'amore"

Bambino

Bambino, se trovi l'aquilone della tua fantasia
legalo con l'intelligenza del cuore.
Vedrai sorgere giardini incantati
e tua madre diventerà una pianta
che ti coprirà con le sue foglie.
Fa delle tue mani due bianche colombe
che portino la pace ovunque
e l'ordine delle cose.
Ma prima di imparare a scrivere
guardati nell'acqua del sentimento.

Alda Merini

minn http://www.aurorablu.it/poesie/alda_merini.htm