Thursday, December 16, 2010

2 Christmas poems from Italy and USA

Presepe 2010
Amerigo Iannacone

Non c’è la neve a terrasulla terra non c’è pace
la guerra infuria.
Non c’è musica celeste
ma folli rumori dissonanti.Sono distanti
ricordi e sogni.
La luce delle stelle
abbagliano i fulgori innaturali
della sedicente civiltà.
Il bue mansueto
è stato macellato,l’asino non c’è piú,è relegatotra le bestie in estinzione.
Non ci sono i pastori
li hanno cancellati
allevatori intensivi
senza spazio.
Gli artigiani,
ora disoccupati, col futuro
oscuro, hanno nelle mani
regali di speranza
per chi non ha bisogno.
Dall’Oriente
niente magi
ma minacce di morte

Nella sua distrazione
autodistruzione
vorrà l’uomo del duemila
accogliere nel cuore
il messaggio d’amore?

Isernia, 15.12.2010, ore 11,00

CHRISTMAS IN USA, 2010

LUIS CARLOS & TERESINKA PEREIRA

Here every Christmas celebration

is the same, nothing changes.

The snow comes and goes,

presents are sold and presents are bought

in the always jolly stacked with presents stores.

Christmas is the same this year

except for the X-ray screening

at airports

where everybody who goes home by plane,

have to travel light

and let security agents pat

up and down the body

from the waistline.

Go on, you too, my friend,

ridiculously safe

and politically correct!

Go board and go to wherever

is your Christmas destination...

Have a non terrorist Christmas!

Wednesday, December 15, 2010

Kittieb Malti mogħti l-Premju għall-Ambjent fl-Italja.

Il-kittieb Malti Paul P. Borg għadu kif ngħata l-Premio Gianfranco Merli per l’Ambiente mill-Assoċjazzjoni nazzjonali Taljana għall-protezzjoni tal-ambjent, il-Movimento Azzurro. Il-premju jingħata kull sena lil għaqdiet jew individwi li jiddistingwu rwieħhom bix-xogħol tagħhom biex jipproteġu l-ambjent u l-wirt nazzjonali kemm naturali kif ukoll kulturali.


Borg ġie rikonoxxut għall-ħidma tiegħu b’risq il-konservazzjoni u d-difiża tal-ġmiel naturali tal-ambjent tal-gżejjer Maltin. L-awtur Malti ġie wkoll imfaħħar għax-xogħol etnografiku tiegħu biex ma jintilfux u ma jintesewx snajja’ qodma u tradizzjonijiet popolari li jagħtu identità lill-Maltin. Ġie wkoll individwat l-aħħar xogħol ta’ riċerka li wettaq Borg ippubblikat fil-ktieb Quest for Identity – the mellieħa experience maħruġ mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa f’Settembru li għadda.

Iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet saret waqt ċerimonja fis-sala tal-konferenzi tal-Kamra tad-Deputati, f’Ruma nhar il-Ħamis 9 ta’ Diċembru waqt Convegno Internazionale Sulle Acque organizzat mill-Movimento Azzurro u mill-Ministeru tal-Ambjent tal-Art u tal-Baħar tal-Gvern Taljan.RITRATTI:

Prof. Gianfranco Barbagallo kap tal-Ufficio Leislattivo e Legali tal-Movimento Azzurro, jagħti l-Premju lil Paul P. Borg.

Paul P. Borg mas-Senatrici Prof.ssa M. Moltisanti, Presidente Comitato dei Garanti u mal-Prof. Corrado Monaca President nazzjonali tal-Movimento Azzurro.

Iannacone vince il Premio “Libero de Libero”

È il poeta venafrano Amerigo Iannacone il vincitore della XXVI edizione del Premio Nazionale di Poesia di Poesia “Libero de Libero”. La cerimonia di premiazione si è tenuta domenica 12 dicembre nella Sala convegni del Castello Caetani di Fondi, città natale di de Libero.

Iannacone ha vinto con la silloge inedita “Poi”, che sarà pubblicata, come previsto dal bando del Premio, nelle Edizioni Confronto, di Fondi. È questo il tredicesimo


libro di poesia dell’autore molisano, che ha al suo attivo anche libri (una ventina) di narrativa, saggistica, traduzione, manualistica.

La serata è stata dedicata in gran parte a Libero de Libero. Di notevole pregio la relazione di Gerardo Vacana, che del poeta di Fondi fu amico. In particolare ha parlato dei rapporti intercorsi fra de Libero e Leonardo Sinisgalli, del quale il poeta fondano fu in qualche modo maestro, ma ha parlato anche dei rapporti che de Libero ebbe con la maggior parte dei grandi poeti del Novecento e de suo ruolo determinante – come critico d’arte e consulente di galleristi – anche di tanti pittori. Molti dei più grandi, da Scipione a Mafai a Guttuso, gli devono molto.


Altro notevole intervento, è stato quello di Rino Caputo, preside della facoltà di Lettere dell’Università Tor Vergata, che, tra l’altro, ha auspicato la realizzazione di uno dei “Meridiani” Mondadori su de Libero, un poeta ormai storicizzato fra i maggiori del Novecento.


L’albo d’oro del Premio “de Libero” annovera nomi come Attilio Bertolucci, Mario Luzi, Nelo Risi, Amelia Rosselli, Alessandro Parronchi, Silvio Ramat. Inoltre, grazie al premio “de Libero” la città di Fondi ha potuto ospitare alcuni tra i piú validi esponenti della cultura letteraria italiana, come Natalino Sapegno, Alberto Moravia, Guglielmo Petroni, Rosario Assunto, Dario Bellezza, Giacinto Spagnoletti, Emerico Giachery, Antonello Trombadori, Giorgio


Montefoschi, Giuseppe Bonaviri, Giorgio Bàrberi Squarotti.


All’atto della premiazione, Amerigo Iannacone ha letto uno dei testi inediti della silloge premiata, che qui vogliamo riportare. “Saxa manent - A mio padre, muratore, in memoriam”: «Le tue mani callose / lavoravano, padre, la pietra, / le mie mani gentili / non toccano che carta. / Tra le tue mani, cazzuole / scalpelli e martelli, / tra le mie mani non altro che penne / e tasti alfanumerici. / La tua vita testimoniano / costruzioni di pietra / che sfidano i secoli, / effimere, senza echi, / le mie parole di carta, perché non scripta / ma saxa manent.»


Didascalia delle foto:


1. Iannacone con il sindaco, i relatori e la Giuria del Premio “Libero de Libero”.

2. Il sindaco di Fondi Salvatore de Meo premia il poeta Amerigo Iannacone.


Tuesday, December 14, 2010

L-Għaqda Poeti Maltin waqt LEJLA TA’ POEŻIJA u MUŻIKA f'Ħal Tarxien

Bħalma jsir kull sena fix-xahar ta’ Diċembru nhar it-13 ta' Diċembru 2010 l-Għaqda Poeti Maltin ġiet mistiedna mill-Għaqda Mużikali "Marija Annunzjata" ta' Ħal Tarxien biex flimkien itellgħu Lejla ta' Poeżija u Mużika dwar il-Milied.


Membri tal-Għaqda qraw numru ta' poeżiji bit-tema Il-Milied jew Ix-Xitwa filwaqt li l-allievi tal-Banda "Marija Annunzjata" daqqew għadd sabiħ ta’ innijiet marbutin mal-Milied. It-taqsima mużikali tmexxiet mis-surmast direttur tal-banda, Mro Victor Vella; Charles Magro, Segretarju tal-Għ.P.M., ħa ħsieb il-koordinament tal-parti poetika.

F'kelmtejn fil-bidu tas-Serata, il-President tal-Għ.P.M., Alfred Massa, spjega kemm l-Għaqda tieħu gost tipparteċipa f'Lejliet simili għax dawn barra milli jagħtu opporunita' lill-membri jaqraw xogħlijiethom iwasslu s-sbuħija tal-poeżija lill-pubbliku inġenerali. Massa qal li l-Għaqda Poeti Maltin qiegħda tagħmel mill-aħjar biex tressaq aktar nies lejn il-poeżija, imma hemm bżonn li għaqdiet oħra joffru opporunitajiet billi jistiednu poeti jitkellmu dwar is-siwi ta' din l-arti sublimi. Il-President ilmenta min-nuqqas ta' attivitajiet li jsiru f'pajjiżna b'riżq il-poeżija u ttama li mis-sena l-ġdida dawn jiżdiedu. Il-viċi-President tal-Għ.P.M., Patrick Sammut, għamel taħdita qasira dwar it-tema “Il-Milied fil-Poeżija Maltija” (ara ritratt).

L-aħħar diskors sar mill-President tal-Għaqda Mużikali "Marija Annunzjata", Victor Seguna, li rringrazzja lill-Għ.P.M. għas-sehem li tat u lil dawk li attendew għas-Serata. Qal ukoll li kienet opportunmita' fejn wieħed seta' jara kemm il-mużika u l-poeżija jmorru tajjeb flimkien. Wara stieden lil dawn preżenti għal bibita.

Monday, December 13, 2010

Il-Milied fil-poeżija Maltija

Il-Milied reġa’ wasal u bħalma jiġri kull sena bosta jinħakmu mit-toqol ta’ ħsibijiet li m’għandhom x’jaqsmu xejn mal-ispirtu veru li għandu jaħkem f’daż-żmien. Ħafna ħallihom jiġġerrew minn ħanut għall-ieħor ħalli jaraw x’jistgħu jixtru lil dak u lill-ieħor. Tara l-vetrini mimlijin b’kull prodott, minn inbejjed sa fwiħat, minn ħwejjeġ sa affarijiet għad-dar, minn ħelu u ċikkulatini sa bosta tentufijiet oħra li lanqas biss jgħaddu minn moħħna. It-tfal m’għadhomx jixtiequ rigali sempliċi, imma moħħhom f’aġġeġġi moderni bħall-kompjuters, mowbajls, u bosta logħob elettroniku ieħor li tbiegħed kompletament mill-maxtura fqira fejn twieled il-Bambin.

Minkejja dan kollu l-Milied għal għadd ta’ individwi, fosthom il-poeti, jiġi wkoll biex lil dak li jkun jistiednu ħalli jirrifletti. U dan għamluh kemm poeti li llum m’għadhomx magħna bal Dun Karm Psaila, Ġorġ Pisani, George Zammit, u parti Ġużè Delia, kif ukoll poeti li għadhom magħna sal-ġurnata tal-lum bħal Alfred Massa, Maurice Mifsud Bonnici, Paul Saliba, Pawlu Aquilina, Alfred Palma, patri Wistin Attard, Charles Bezzina, numru ta’ membri tal-Għaqda Poeti Maltin hawn preżenti u anki poeti Maltin emigrati bħal Joe Saliba.

Hemm poeti li jispiraw ruħhom mill-Presepju tradizzjonali bħall-poeta nazzjonali, Dun Karm Psaila, fi Presepju ta’ Tfuliti fejn jiddeskrivi hekk il-presepju:

“Daqsxejn ta’ grotta u xi ngħajġiet mal-plajja,

erba’ tibniet u fuqhom Bambin ċkejken,

San Ġużepp u l-Madonna, baqra u ħmara:

dan il-presepju ta’ tfuliti, msejken.”

Ġesù ċkejken jerġa’ jidher f’Il-Presepju u s-Salib: anki hawnhekk Dun Karm jorbot il-presepju ma’ kunċetti bħal hena, tjubija u tfulija, mela innoċenza.

Il-presepju jerġa’ jidher f’Il-Presepju ta’ Tfuliti li Joe Saliba kiteb fl-1959, u li ilu jgħix fl-Awstralja għal snin twal.

Presepju, Milied u tfulija jintrabtu flimkien anki għax kollha kemm huma jagħtu l-idea ta’ innoċenza, safa, imma anki hena u sliem. Permezz tal-kelma Saliba jirnexxilu jiddeskrivi dawk il-presepji li llum naraw imxerrdin ma’ Malta u Għawdex kollha, tradizzjoni li s’issa għadha maħbuba anki mill-Maltin u Għawdxin tal-lum. Kemm din l-imħabba u tradizzjoni jibqgħu jiddependi biss minna u minn kemm inressqu lil uliedna lejn ħwejjeġ sbieħ bħal dawn.


It-twelid ta’ Ġesù jissemma wkoll f’Susanna - Leġġenda tal-Milied, ta’ patri Ġużè Delia f’versi bħal:

“Immorru sa Betlem, immorru naraw

diċ-ċkejkna tarbija li l-anġlu ħabbrilna.

Hu tana s-sinjali biex nistgħu nagħrfuh,

qalilna: f’maxtura ġo għar issibuh,

imfisqi ġo ħrieqi fqajrin!”

Anki Ġorġ Pisani jittratta dan is-suġġett f’Il-Għanja tal-Milied, fejn jikteb vrus bħal dawn:

Ġo grotta ċkejkna ċkejkna,

Għamara tal-fqajrin,

Tfajjel sabiħ tas-Sema

B’idejh it-tnejn ċkejknin”.Kif wieħed jinnota mill-versi ta’ dawn il-poeti, kunċett ewlieni marbut mal-figura ta’ Ġesù Bambin huwa dak tal-faqar, bħalma jidher ukoll fil-versi kontemporanji miktubin minn Paul Saliba f’L-Għanja tal-Bilbla fil-Lejl tal-Milied:

Lil daqsxejn ta’ Tarbija

Imwielda minn Marija

U mqiegħda ġo maxtura

F’għar fqajjar tal-Lhudija.”

Il-Milied huwa ewlieni wkoll fil-versi tal-poeti kontemporanji. Lil Ġesù Bambin parti Wistin Attard ma jridx joffrilu s-soltu rigali, imma minflok joffrilu qalbu stess. Hekk jikteb f’Il-Presepju ta’ Toninu:

“Nagħtik liċ-ċkejkna qalbi

Ħa tħobbok lejl u nhar;

Din l-egħżeż ħaġa l’għandi,

M’iniex se nsib aħjar.

Fuq in-naħa l-oħra, f’Il-Lejla tal-Milied Pawlu Aquilina jfakkarna wkoll fil-klima li s-soltu jġib miegħu żmien bħal dan:

“Il-lejla tal-Milied...

Għaddejja barra

żiffa li xxoqq il-għadam,

kiesħa, bla ħoss, bla qawwa

imma li tidħol minn ġox-xquq tat-twieqi...”

Alfred Palma għandu żewġ poeżiji marbuta mal-Milied: Noel u Milied Ieħor. Palma jorbot żmien il-Milied mal-hena tat-tfulija għaliex it-tnejn huma żminijiet ta’ seħer u ferħ. II-Milied inissel f’qalb Palma tama mill-ġdid. Salv Sammut jorbot it-tema Milied mas-safar bħal f’poeżiji bħal Il-kunċert tal-Milied f’Castello Sao Jorge u Għanjiet tal-Milied li kiteb fil-Portugall.

Hemm imbagħad poeti li jorbtu t-tema Milied ma’ tema soċjali. Dan jagħmlu Alfred Massa fil-poeżija Kewkba Sbejħa fejn jistqarr li l-Milied tal-lum m’għadux bħal dari u li “dalma sfiqa/ kollha diqa/ ...waqgħet hawn madwari”, u li “l-ġulbiena naraha sfaret,/ in-Narċis ma jarmix fwieħa/ u l-presepju bla Bambin”. Anki s-siġra tal-Milied għal Massa “illum tniggeż,/ tilfet ġmielha/ għax għarwiena.” U dan kollu żgur li jirrifletti l-istat li fiha tinsab id-dinja tal-lum bil-gwerer, ir-razziżmu, il-mibegħda u l-firdiet li jeżistu fost parti mdaqqsa mill-bnedmin. Xi ħaġa simili jagħmel Raymond Grech fil-poeżija Milied taż-żagarelli fejn ifakkarna li mhux kollox ward u żahar, imma jeżistu wkoll l-abort, id-droga, il-mewt li taħsad bla mistennija. It-tifsira tal-Milied saret waħda superfiċjali, artifiċjali, għalhekk “Milied taż-żigarelli”. Tlifna t-triq it-tajba u spiċċajna aħna stess klandestini.

Maurice Mifsud Bonnici fil-poeżija Christmas, 1977 jikteb dwar il-gwerra, l-ostilitajiet bejn il-bnedmin u l-feruti fil-kampijiet tal-battalja. Lil ibnu jiktiblu hekk:

“Here, my dear son,

I bought you from town, this armoured car

for holy Christmas of peace on earth;

but I could not find a toy of peace.

Its gun turns a whole circle on its turret

to reach the four corners of the globe

and fires with flint.”

Anki Carmel G. Cauchi fil-poeżija Nitħasseb jistaqsi jekk hix id-dinja li nqalbet ta’ taħt fuq, jekk jekk hux huwa li baqa’ b’mentalità antikwata u b’hekk qed jara d-dinja ta’ taħt fuq. Dik tal-lum hija dinja li warrbet il-figura ta’ Kristu tarbija u ħaddnet minflok l-alla tal-progress fejn dak li qabel kien mejus żbaljat illum sar tajjeb u aċċettat bla ma ħadd jazzarda jlissen kelma ta’ protesta.

Il-poeta Għawdxi Charles Bezzina għandu l-poeżija Il-Presepju u s-Salib, titlu li kien użah anki l-poeta nazzjonali f’poeżija li dehret fl-1934. Hawn Bezzina jikteb l-ewwel dwar tifkiriet tfulitu, tifkiriet mimlija ferħ u hena, fosthom dik tal-presepju, biex aktar tard jibdel ix-xbieha tal-presepju ma’ dik tas-salib - ladarba meta jikber il-bniedem jintlaqat bla ma jrid minn bosta nkwiet, tbatija u problemi - biex jispiċċa l-poeżija tiegħu hekk:

“Flok quddiemi hemm presepju

flok il-ħlewwa tal-Bambin,

hemm illum salib bi Kristu

b’dirgħajh beraħ miftuħin.”

Il-Milied għandu fuq kollox ifakkarna li dan huwa żmien ta’ ġabra u riflessjoni. Dan hu dak li jagħmlu l-poeti permezz tal-versi tagħhom: ifakkruna li għandna nieqfu ftit mill-ġirja sfrenata ta’ kuljum u nerġgħu għal ftit lura għall-oriġini, mela lura għall-idea ta’ Milied hieni u sielem.

Patrick Sammut