Saturday, February 27, 2010

Serata di Poesia/ Poetry evening - Presentato TRAGITTI/ TRAGITTI launched

Mark Debono
Stephen Cachia

Patrick Sammut

From left: Hilary Spiteri, Patrick, Charles Magro, Alfred Massa
Bernard Catania and Hilary SpiteriMPA Secretary Charles MagroOn Friday, 26th February 2010, the Maltese Poets Association held yet another Poetry Evening at the Razzett tal-Markiz, Mosta. The event was held outdoors and attendance was excellent. Those present read their poetry in Maltese, while duo Hilary Spiteri and Bernard Catania played some Beatles tunes on guitar. The evening was compered by MPA Secretary, Charles Magro.

Part of the poetry evening was dedicated to a new poetry anthology - TRAGITTI - co-authored by poets Andrew Sciberras and Patrick Sammut. Poet Stephen Cachia read a selection of poems written by the two poets, while 6th Form Lecturer Mark Debono, read a critical appreciation. MPA President, Alfred Massa, addressed those present reminding them that one of MPA's objectives was to help local emerging poets as much as possible. In fact in the past MPA has had similar launchings of poetry collections written by members Therese Pace, Lino Grech, Charles Bezzina, Patrick Sammut (together with Stephen Cachia). Massa also reminded those present that the MPA is open to all poetry lovers and is always glad to see established poets participate in such evenings. TRAGITTI was available at a special price after the event. A big thanks also to the Ghaqda Filantropika Talent Mosti.
Venerdi, 26 febbraio 2010, ha visto un'altra Serata di Poesia organizzata dall'Associazione dei Poeti Maltesi. L'evento si e` tenuto nel Centro Nazionale di Cultura, Razzett tal-Markiz, Mosta. L'attendenza era numerosa. Quelli presenti hanno letto alcune delle loro poesie in maltese, mentre il duetto Hilary Spiteri e Bernard Catania hanno suonato pezzi dal repertorio dei Beatles su chitarra. Il Segretario dell'Associazione, Charles Magro, ha presentato la Serata.


La parte centrale dell'avvenimento era dedicata alla nuova antologia poetica TRAGITTI, co-autorata dai poeti Andrew Sciberras e Patrick Sammut. Il poeta Stephen Cachia ha letto una selezione di poesie dall'antologia novella, mentre il docente Mark Debono ha letto un saggio critico riguardo i versi dei due poeti.


Il Presidente dell'Associazione, Alfred Massa, ha indirizzato quelli presenti ribadendo che uno degli obiettivi di tale Associazione era quello di aiutare in ogni modo possibile i poeti emergenti. Infatti nel passato l'Associazione aveva gia' organizzato serate simili presentando collezioni e antologie poetiche di membri poeti come Therese Pace, Lino Grech, Charles Bezzina e Patrick Sammut (e Stephen Cachia). Massa ha anche ricordato quelli presenti che le serate dell'Associazione sono aperte a tutti gli amanti della poesia e che e' sempre contentissima vedere poeti stabiliti partecipare.


TRAGITTI poteva essere acquistato a un prezzo speciale dopo l'evento. Un grande grazie anche all'Ghaqda Filantropika Talent Mosti.Thursday, February 25, 2010

Ghada tnedija TRAGITTI fil-Mosta, 6.30pm

Il-gabra ta’ poeżiji gdida TRAGITTI (2009) ta’ Patrick Sammut u Andrew Schembri se tigi mnedija waqt Lejla ta’ Poeżija mtellgħa mill-Għaqda Poeti Maltin. Dan se jsir GHADA, il-Gimgħa, 26 ta’ Frar fis-6.30 p.m. Il-post se jkun ir-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, fil-Mosta. Kulħadd huwa mistieden, u jkun hemm ħin biex dawk preżenti jaqraw xogħol minn tagħhom b’ilsna differenti. Għal min irid, ikun hemm kopji ta’ TRAGITTI għall-bejgħ.


Kumment dwar TRAGITTI mill-kittieba u poetessa Therese Pace:


Imħabba fid-diversita` kollha tagħha, niket, tħassib, ħolm u tiftix, ilkoll jagħmlu parti minn din l-antoloġija li Patrick Sammut u Andrew Sciberras qasmu flimkien. Fil-poeżija ta’ Patrick, minsuġa bi stil mexxej li jiftiehem imma fl-istess waqt rikka u oriġinali fil-metafora, joħroġ it-tiftix waqt il-vjaġġ uman tal-ħajja, tiftix għall-imħabba mixtieqa u dejjiema, għall-paċi u s-serħan tal-moħħ u tal-qalb kif ukoll in-niket tiegħu għall-firda minn ma’ ommu. Biex iseħħlu jesprimi dan, huwa jitħabbeb mas-silenzju u jiddjaloga miegħu u permezz tiegħu ma’ Alla donnu biex jakkwista kompromess jew risposta. Għalih is-silenzju mhux nuqqas iżda attribut, privileġġ u għodda meħtieġa. Fil-biċċa l-kbira tal-poeżiji tiegħu, il-versi huma ċari u diretti. Il-kjaroskur, imma, ma jonqosx f’xi waqtiet.

Eż. “...ta’ fommi sieket jien, imma
Joqtluni s-silenzji ta’ bejni u bejnek... (minn Flimkien Interrqu, paġna 15)

Imbagħad iktar ‘l isfel fl-istess poeżija fejn tispikka r-riflessjoni li tista’ tgħid tfiġġ f’kull poeżija tiegħu

“...nistaqsi, min hu l-eħrex
Il-kelma jew is-silenzju?...”

U jfittex it-tweġibiet fil-baħar, fin-nifs, fis-solitudni bil-ħsejjes mondani u naturali tal-jum u l-lejl.

Fuq in-naħa l-oħra għandna lil Andrew Sciberras, poeta prolifiku ħafna imma fl-istess waqt xi ftit arkan. Il-poeżija tiegħu trid żmien u konċentrazzjoni assoluta għax l-istil li jħaddem fil-versi tiegħu hu mgħaġġel u n-nuqqas ta’ punteġġjatura f’xi ħinijiet (ovvjament maħsuba apposta biex tħalli l-effett mixtieq) kapaċi taqtagħlek nifsek u ttellfek milli tifhem sew fejn ried jasal. Fid-damma tiegħu jinħass id-diżappunt, kważi l-qtugħ ta’ qalb li jsib dak li qed ifittex, jiġifieri l-ideal. It-temi li jittratta huma l-ambjent u t-tibdil deterjoranti fil-klima, dik naturali kif ukoll dik li qed tiddeġenera fil-ħajja umana. Is-similitudnijiet u l-metafori tiegħu huma twal u elaborati ħafna u juru kemm Andrew hu mrawwem sew fil-binja tal-poeżija u midħla tal-Mitoloġija.“...u jien Axanti
Abitant tal-ġungla mistagħdra
Nitgerbeb żigromblu
Nisserrep, nixxaqleb
Ġo savana sterili nitqalleb
F’għelieqi fertili
Niżbokka u niżbroffa
F’bottijiet nibbottilja
Nagħniegħ u faqqiegħ
Maħżuna fl-imħażen
Taż-żmien għawwiem...” (minn Bewsa, paġna 22)

Kollox ma' kollox din l-antoloġija minsuġa b’vers ħieles u ritmi differenti hi waħda ta’ bilanċ u kien għalhekk tabilħaqq f’postu li ħejjew sinkronazzjoni ta’ poeżija kull wieħed wara xulxin għax hekk tista’ tapprezza aħjar il-kontenut letterarju għoli tat-tnejn. Traġitti, kif jixhed l-isem, hu sensiela ta’ vjaġġi bejn ruħ u oħra, ta’ esperjenzi speċjali u kulturali fl-isfond tad-dinja kif jarawha ż-żewġ poeti bil-preġji u d-difetti li tħaddan u toffri lill-bniedem.


Grazzi lilek Therese :-)

Wednesday, February 24, 2010

Amerigo Iannacone riguardo l'Esperanto


Il poeta e editore ha scritto cosi da Isernia, MOLISE:

Cari Amici,
Sono lieto di potervi comunicare che è appena uscito il volume degli “Atti” del 76° Congresso Italiano di Esperanto (Ed. Eva, Venafro 2010, pp. 88, € 13,00), di cui Vi invio, in allegato, l’indice e l’immagine di copertina. Nel libro ci sono anche molte foto.
Chi desideri acquistare una o piú copie del libro, me lo può chiedere e gli sarà inviato al prezzo di copertina, senza l’aggiunta di spese di spedizione, secondo la tabella che segue:

1 copia € 13,00 (spese di spedizione comprese)
2 copie € 22,00 (spese di spedizione comprese)
3 copie € 30,00 (spese di spedizione comprese)
5 copie € 40,00 (spese di spedizione comprese)

Per la spedizione all’estero, aggiungere 3 euro.
Grazie a tutti.
Cordiali saluti.

Amerigo Iannacone


Amerigo Iannacone
Via Annunziata Lunga 29
I 86079 VENAFRO IS
Tel. e fax 0865.90.99.50 cell. 349.80.46.577
amerigoiannacone@gmail.com - edizionieva@libero.it

Karaj Geamikoj,
Mi estas feliĉa povi komuniki, ke ĵus estas eldonita la volumo de la “Aktoj” de la 76a Itala Kongreso de Esperanto (Eld. Eva, Venafro 2010, pĝ. 88, € 13,00), kies indekson ka kovrilfoton mi sendas al vi aldonite. En la libro estas ankaŭ multaj fotoj.
Kiu deziras aĉeti unu aŭ pliajn ekzemplerojn de ĝi povas peti ilin al mi kaj ilin ricevos je kovrila prezo sen aldono de la sendokosto, laŭ la jena tabelo:

1 ekzemplero € 13,00 (inkluzive de la sendokosto)
2 ekzempleroj € 22,00 (inkluzive de la sendokosto)
3 ekzempleroj € 30,00 (inkluzive de la sendokosto)
5 ekzempleroj € 40,00 (inkluzive de la sendokosto)

Por la sendado eksterlanden aldonu 3 eŭrojn.
Dankon al ĉiuj.
Korajn salutojn.

Amerigo Iannacone