Tuesday, November 10, 2009

Sensiela ta' kotba ghat-tfal mill-pinna ta' Therese Pace u tpingijiet ta' Hilary Spiteri


Nhar il-Gimgha, 13 ta' Novembru, 2009, fid-Dar tal-Mediterran filghaxija, Agius & Agius Ltd. se jniedu sennsiela gdida ta' kotba ghat-tfal (6 b'kollox) bl-isem ta' NAQRAW U NIRRIMAW. L-awtrici hija membru tal-Ghaqda Poeti Maltin u poetessa kontemporanja, Therese Pace. Il-kotba huma mzejna minn tpingijiet mill-isbah tal-artist zaghzugh Hilary Spiteri, ghalliem tal-Arti u tal-Istorja tal-Arti fis-Sitt Klassi tal-Kullegg De La Salle.

Kulhadd huwa mistieden jattendi.