Friday, December 28, 2012

IL-PITIRROSS


Għasfur mill-bejta ttajjar
jimraħ baxx baxx mirżuħ
ifittex loqma ikel
għaż-żgħar l'għandu bil-ġuħ.

Waqt li kien qed jittajjar
fuq l-għolja tal-kalvarju
l-għasfur straħ fuq il-għuda
maħsud ra x-xenarju.

Qalbu sewda nikkieta
ra nies iebsa madwaru
raġel mitluq għal mejjet
qegħdin jiġbduh minn xagħru.

Salbuh ma’ salib aħrax
imsiemer kbar f’idejh
mara tibki u tolfoq
mixħuta taħt riġlejh.

Mislub rasu baxxuta
mitluqa fuq spallejh
qalbu l-għasfur ingħafset
imbikkem resaq lejh.

Staqsieh kif jista’ jgħinu
għalxiex bi swat battewk
naħlef li qabel nitlaq
niġbidlek ftit mix-xewk.

Ma’ xewka twila ssielet
minfuda kienet hemm
ġibidha bit-tbatija
sidru ċappas bid-demm.

Ġesu` dawwar ftit wiċċu
sabiex irroddlu ħajr
u b’leħen miksur qallu
maltemp ġej, mur malajr.

Sider l-għasfur imxarrab
tad-demm kellu xi qtar
sellimlu qabel telaq
dlonk lejn il-bejta tar.

Lura wasal fil-bejta
iż-żgħar sabhom miblula
sidirhom kollu aħmar
bid-demm qaddis maħsula.

Iż-żgħar qallhom x’kien ġara
tassew ġrajja tal-waħx
għajnejh bid-dmugħ mimlija
ifisser ma jiflaħx.

Għat-tlieta beda jberraq
ta' ragħad qawwi l-ħoss
maħnuq 'l missier għajjat
żejjen lill-pitirross.

Mis-sema waqgħet dalma
lill-għasfur bgħatt tislija
ħniena wettaqt ma’ ibni
tebgħa nagħtik middija.       

Ramon Psaila


QARI TA' POEŻIJI FIL-BELT VALLETTA, CAFE` ROCHER


L-Għaqda Poeti Maltin, qiegħda tniedi bidu ta’ qari ta’ poeżiji fil-kafeterija Cafè Rocher, li tinsab fuq ix-xellug kif wieħed jidħol minn Bieb il-Belt. Din se tibda tkun fl-ewwel Sibt ta’ kull xahar fl-għaxra ta’ filgħodu, minbarra meta dan il-jum jaħbat festa.

Il-poeżiji li jinqraw jistgħu jkunu b’kull ilsien li l-kittieb iħossu komdu fih, basta l-Poeta jkun dispost biex jispjega jekk ikun hemm il-bżonn.

Wieħed jista’ wkoll  jieħu kafè jew dak li jrid mingħand Cafè Rocher (ovvjament kulħadd iħallas tiegħu biex ma jinħoloqx diżgwid). L-ewwel laqgħa se tkun nhar is-Sibt, 5 ta’ Jannar, 2013. Il-Membri tal-Għaqda Poeti Maltin u l-pubbliku ġenerali huma mistednin biex iġibu l-poeżiji tagħhom biex jaqrawhom.  Min jippreferi jisma’ biss hu mistieden ukoll.

B’dan il-mod l-Għaqda Poeti Maltin qiegħda tagħti spazju lill-kittieba Maltin tal-poeżija biex jikkomunikaw il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet tagħhom mal-bqija tan-nies, u biex il-poeżiji tagħhom ikunu apprezzati aħjar.  Dan isir f’atmosfera ta’ ħbiberija, bejn kikkra kafè u oħra. Għaldaqstant, inħeġġu lil kulħadd biex jibda jieħu sehem f’din l-attività.

Monday, December 24, 2012

Altri versi di Natale/ Other poems for Christmas


VIGILIA DI NATALE

Che amara ironia in questo Natale...
Che cosa è divenuto il Natale, ogni Natale
che ci viene elargito,
che ci viene imbonito,
che ci viene imbandito?
Ancora ieri c'è stato un terremoto,
ma Cristo non è nato né risorto
se non nello sguardo di una bambina
che si trascinava carponi:
in cerca di un sorso d'acqua
nell'assurda orba levità del giorno
che si levava e calava
come vendicatrice spada.
Alle spalle del grappolo di stracci,
oltre la geografia delle ossa,
oltre la disfatta della pelle rugosa
in cui la bambina era mutata,
grumo di dolore senza più rancore,
un avvoltoio e un fotografo,
ambedue pronti a carpirne
l'immagine mortale.
Cristo è nello sguardo di quella bambina,
soltanto in quell'ultimo sguardo.

Alberto Figliolia
 
LA STELLA

Una sera persero la stella, come mai?
Per averla troppo guardata.
I due re bianchi erano sapienti di Caldea,
tracciavano a terra cerchi con il bastone.

Facevano calcoli, si grattavano il mento.
Ma la stella era fuggita, come fugge un'idea.
E quegli uomini la cui anima aveva sete di guida,
piansero mentre alzavano tende di cotone.

Ma il povero re nero, disprezzato dagli altri due,
si disse: " Pensiamo anche a una sete che non sia la nostra:
bisogna dar da bere agli animali".

E mentre teneva in mano il secchio,
nell'umile spicchio di cielo in cui bevevano i cammelli,
vide la stella d'oro che danzava in silenzio.


Edmond Rostand

HOLIDAY SEASON 
        
Nature looks at human beings
and we put our image
in the landscape's time:
It is December on the Planet Earth.
 
A great present would be a new tree
planted in the garden,
the confidence that
even humanity could
be born again!
 
A swing in the heart brings love
and hope persists.
However in each new era
our intelligence recognizes
that nature remains untamable!

Teresinka PereiraUN OMAGGIO DA GENOVA
 
Da una piccola isola
Nel cuore del Mediterraneo
Mi arriva un messaggio
che non mi suona estraneo:
 
E' un sentimento comune di fratellanza
che collega ogni uomo a me
in questa piccola stanza,
 
Che abbatte barriere e incomprensioni
che va oltre i mille confini
e le mille religioni
 
A chi difende la vitalità
della lingua italiana
In una terra a noi cosi vicina
e al tempo stesso così lontana
 
Dove l'idioma di Averroé
e quello di Dante
si sono uniti
in una sola voce parlante
 
In questo giorno di festa
di gaudio e disperanza
Io auguro a tutti voi
Gioia e abbondanza
 
Un augurio di cuore a  te, Patrick, e a tutta la Ghaqda Poeti Maltin! 

Alessio Stretti (Genova)Be blessed
Spring as an swallow
will follow the miracle
Enlightened, free wing with
  and
to freedom of thought

Eftichia Kapardeli (Greece)

HAIKU

Il focolare         
Un bue e l'asinello
Destino d'un Re  


Clirim Muca

 

Christmas well-wishes from Malta

WELL WISHES

It is early in the morning,
a day before Christmas.
In this crystallized moment
I am thinking of you all
poets and friends from all
             over the world.
I smile and feel happiness inside
thinking that through you all
humankind has its soldier-angels
always ready to remind the rest
that we have to do our best
to help all those around us,
make them feel better and smile
and live in peace.
So, a big cheers to all of you
and wish you health, joy and tranquility!

Patrick Sammut (Malta)


VI VOGLIO BENE

E` presto stamattina
un giorno prima di Natale.
In questo momento cristallizzato
sto pensando a tutti voi
poeti e amici da tutto il mondo.
Sorrido e mi sento contento
pensando che tramite tutti voi
l'umanita` ha i suoi soldati-angeli
sempre pronti a ricordare gli altri
che dobbiamo fare del nostro meglio
per aiutare tutti quelli intorno
a sentirsi meglio e a sorridere
e vivere in pace.
Percio`, un grande EVVIVA! a tutti voi,
vi auguro salute, felicita` e tanta tranquillita`!

Patrick Sammut (Malta)                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                                Tre presepi da Malta
                                                                                                                Three cribs from MaltaWELL WISHES

Раннее утро перед Рождеством.
В этот светлый час я думаю
обо всех друзьях и поэтах мира.
Я улыбаюсь и чувствую себя
счастливым человеком,
потому что все вы для человечества
как ангелы-хранители, готовые напоминать
о помощи всем окружаюшим,
вселять в их души мир и спокойствие.
Так что успеха всем вам,
здоровья, радости и мира! 

Патрик Саммут (Мальта)
ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Patrick  Sammut (Malta)
Translated by Adolf Shvedchikov (RUSSIA)