Saturday, August 06, 2011

KONKORS NAZZJONALI TAL-POEŻIJA 2011


Bħal kull sena l-Għaqda Poeti Maltin qed tniedi l-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija 2011. Dawn jistgħu jinqraw ukoll fuq is-sit tal-Għaqda, www.ghpm.blogspot.com

REGOLAMENTI

1. Kull poeżija tista’ tkun f’kull forma, ma tridx tkun itwal minn tletin (30) vers u trid tkun oriġinali u qatt imxandra jew ippubblikata qabel. Tista’ tkun bil-Malti, bl-Ingliż jew bit-Taljan.

2. Kull poeżija trid tkun ittajpjata fi tliet (3) kopji bi spazju doppju.

3. Il-Konkors hu miftuħ għal kull min għandu ‘l fuq minn 16-sena, mhux għall-Membri tal-Għ.P.M. biss. Iżda l-Membri tal-Kumitat tal-Għ.P.M. ma jistgħux jieħdu sehem.

4. Kull konkorrent jista’ jibgħat sa tliet (3) poeżiji.

5. Kull poeżija għandha tidher taħt psewdonimu. Isem il-poeżija, l-isem u l-indirizz tal-konkorrent flimkien mal-psewdonimu addottat, għandhom ikunu f’envelop issiġillat, li għandu jkun mehmuż mal-poeżiji.

6. Jingħataw tliet (3) premjijiet lill-ewwel tliet (3) poeżiji rebbieħa bil-Malti. Ir-rebbieħ ta’ l-ewwel premju jingħata wkoll il-Premju Mons. Buontempo. Jingħataw żewġ (2) premjijiet oħra għall-aħjar żewġ (2) poeżiji bl-Ingliż u żewġ (2) premjijiet għall-aħjar żewġ (2) poeżiji bit-Taljan.

7. L-Għaqda Poeti Maltin iżżomm il-jedd li tippubblika bla ħlas (għallinqas darba) il-poeżiji li jidħlu għall-Konkors.

8. Il-poeżiji li jitressqu għall-Konkors ma jingħatawx lura.

9. Ħadd ma jkollu jedd għal aktar minn premju wieħed, iżda jista’ jissemma b’ġieħ għal aktar minn poeżija waħda.

10. Il-Ġurija titħabbar mar-riżultat u d-deċiżjoni tagħha tkun finali.

11. Kull konkorrent irid jibgħat 6 jekk m’hux membru tal-Għ.P.M. Jekk hu membru jibgħat 4 Ewro, basta jkun regolari fil-ħlas tas-Sħubija (2011). Dan għandu jsir immaterjalment minn jekk il-konkorrent jiħux sehem b’poeżija waħda, tnejn jew tlieta. Il-ħlas għandu jsir b’ċekk, jew money order, indirizzat lis-Sur C. Magro, u inkluż mal-poeżiji u l-envelop issiġillat bid-dettalji ta’ min jieħu sehem. Ħlas f’bolol ma jiġix aċċettat.

12. Il-poeżiji u l-ħlas iridu jaslu għand is-Segretarju tal-Għaqda Poeti Maltin, is-Sur Charles Magro, “Darna”, 42, Triq is-Sur, Fgura, FGR 1249, sal-31 t’Awwissu 2011.

13. Lista tax-xogħlijiet li jkunu waslu għand is-Segretarju tidher fuq is-sit elettroniku tal-Għaqda kif jidher hawn fuq wara d-data tal-għeluq.

14. Id-data taċ-Ċerimonja tal-Premjazzjoni titħabbar aktar tard.

15. Min jonqos f’xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet jiġi mill-ewwel skwalifikat.

Friday, August 05, 2011

7th. International Writers Festival-India (an International Conference of Poets, Writers & Scholars) (26-27 November, 2011, Wardha (Maharashtra)-India


For Registration Form pl. visit : www.indianwriters.org

for invitation letter, pl. write to : writerdev@gmail.com

Venue

Auditorium, Fuji Guruji Ventre for Peace Studies, Mahatama Gandhi International Hindi University, Wardha (Maharashtra)-India

Location

Mahatama Gandhi International Hindi University, Wardha (Maharashtra) is situated about 5 kilometer away from Railway Stations:

(i) Sevagram (ii) Wardha. Nearest International Airport is Mumbai or Delhi. Nearest domestic Airport is Nagpur. (80 kilometer away from Wardha). For domestic flights pl. visit : www.makemytrip.com; www.yatra.com or we can provide guidance/assistance for that.

Wardha is also well connected with Railways. Advance E-ticket reservation facility on Internet is available. One can purchase train ticket for Station- Sevagram (code: SEGM) or Wardha JN (code: WR) Pl. visit Indian Railways website: <http://www.indianrail.gov.in> We can provide guidance/assistance for flights/trains. Nagpur railway station is about 80 kilometer away from Wardha. One can also first reach Nagpur and then go to Wardha by Bus/Railway./Taxi etc.

Organiser

India Inter-Continental Cultural Association (Regd,), Chandigarh.

Contact person : Dev Bhardwaj, Director, IICCA. Ph. +98728-23437 & +90234-07937

emails : writerdev@gmail.com; editorkafla@yahoo.com; iicca@live.com

Co-organisers

1. Dept. of Diaspora Studies, Mahatama Gandhi International Hindi University, Wardha (Maharashtra).

Contact person : Dr. Rajeev Ranjan Rai, Assistance Professor, Ph. +98233-78321, email: rajeevrai72@gmail.com

2. Diaspora Resource Centre, New Delhi/Kerala

Contact person : Mr. Suresh Kumar Pillai, Ph. +99103-57997. email: trikkan@gmail.com

Associates :

Shruti-the School of Music, Guwahati (Assam). Ph. +98640-77911

Writers Club, Chandigarh (U.T.). Ph. +98141-13338

Main Theme

Diaspora Literature & Universal Peace, Contributions of Mahatama Gandhi

Other Suggestive Topics for Papers :

(i) Vasudhaiv Kutumbakam–The whole world is one family (ii) Literature & World Peace (iii) Contribution of Saintly-Poets for Universal Brotherhood (iv) Devotional Literature (v) Tradition of Oral Literature (vi) Dalit Literature (vii) Modern & Experimental Literature

(viii) Internet & Literature (xii) Literary Journalism (xiii) Roma Literature & Language

Note : Only abstracts of the papers shall be presented during the conference . Full papers would be published in Kafla magazine later on. MGIHU, Wardha may publish an anthology of standard papers written on the main themes i..e. Diaspora Literature & Universal Peace, Contributions of Mahatama Gandhi.

Languages

English, & Hindi, However the participating poets can read poetry in any language.

Date wise activity

26 November 2011 : Opening at 11.00 AM (four sessions till evening)

27 November 2011 : Starting first session at 11.00 A.M. (Closing at 7.00 P.M.)

(On both days there would be presentation of abstract of papers, discussions, poetry-reading, singing, cultural programmes etc. etc. Minute to minute programme will be circulated during the conference)

Registration Fee (Non-refundable) for participants from India :

(Deadline 29 September, 2011) : Rs. 500. by deadline. Rs. 750 after the deadline and 1000 on the spot.

This includes lunch, Tea & Refreshments on 26 & 27 November 2011 + Festival Folder, stationery etc.

No Registration Fee for participants from abroad.

Accomodation (Hotels) Applicable to all :

All types of accommodation is available in Wardha starting from Rs. 200 onwards per room per day.

University may provide soom rooms in the campus free of cost to the foriegn delegates on first come first serve basis.

Thanks

Dev Bhardwaj

Chandigarh-India

Ph. ++91-98728 23437

& ++91-90234 07937

writerdev@gmail.com

Sunday, July 31, 2011

Kittieba ħbiebna mill-Awstralja

Kull tant żmien inħobb inżur blogs ta' ħbiebi l-kittieba. Wieħed minn dawn huwa l-poeta Malti-Awstraljan Joe Saliba li dan l-aħħar ippubblika ġabra oħra ta' poeżiji bl-isem ta' SANTWARJU (2011).

Ħadt gost ħafna nara dan il-link intitolat KITTIEBA MALTIN-AWSTRALJANI (QARI U MUŻIKA) f'rabta mal-Maltese Literature Group. Xi wħud minnhom iltqajt magħhom personalment hawn Malta, bħal Manwel u Josephine Cassar, Paul Vella, Lou Drofenik u Victor Sammut. Oħrajn, bħal Joe Saliba, inżommu kuntatt permezz tal-internet.

Kemm hu sabiħ tara Maltin li jgħixu eluf ta' kilometri 'l bogħod minn art twelidhom li baqgħu jgħożżu l-kultura u l-ilsien Malti! Huwa minnu li l-biċċa l-kbira tal-poeti u qarrejja li jidhru fil-vidjow huma emigranti tal-ewwel ġenerazzjoni, imma hu pjaċir ukoll tara dawk il-ftit żgħar jaqraw u jirreċtaw bil-Malti. Huwa sabiħ ukoll tara lil dawn il-Maltin-Awstraljani jaqraw jew jgħannu dal vivo l-versi tagħhom b'daqstant imħabba. Minn hawnhekk insellem lilhom kollha u nħeġġiġhom ikomplu jgħaddu l-imħabba tagħhom lejn dak
kollu li hu Malti lil uliedhom u lin-neputijiet tagħhom.


Għal min jixtieq ikun jaf x'inhu għaddej fil-komunita' Maltija fl-Awstralja jista' juża l-link tar-Radju f'Melbourne, http://www.3zzz.com.au/

SANTWARJU (2011) ta' Joe Saliba (Awstralja):

SANTWARJU (2011) ta' Joe Saliba mill-Awstralja huwa ġabra ta' 65 poeżija miktuba bi stili differenti. Għalija huwa wieħed mill-poeti Maltin-Awstraljani ewlenin li qed jiktbu versi u poeżija mill-aktar validi bħalissa u li ħaqqhom aktar pubbliċita' u rispett mill-kritika lokali.

F'Santwarju nsibu wkoll ġabra ta' 45 ħajku li dan l-aħħar qed iħajjar lil bosta poeti biex iħaddmuh bħala stil. Interessanti hija wkoll il-parti tal-aħħar fejn il-poeta jiġbor numru sabiħ ta' kummenti dwar il-versi tiegħu mill-pinna ta' kritiċi letterarji, awturi, reċensuri u ħbieb tiegħu.
Jolqtuni l-metafora li jħaddem Saliba u anki t-taħlita effettiva bejn dak li hu Malti u dak li hu Awstraljan. Ara l-blog personali tal-poeta:

Kumment aktar dettaljat dwar din il-ġabra jidher 'il quddiem fuq il-blog tiegħi:
www.pagnawarapagna.blogspot.com/

Pubblikazzjonijiet ġodda minn Malta


U dan biex ma nsemmux il-qasam tal-poeżija li huwa dak li l-aktar ibati meta tasal għall-istadju tal-pubblikazzjoni. Hemm ukoll pubblikaturi li juru x-xewqa li jiftħu l-bibien għal ismijiet ġodda, imma mbagħad, b'xorti ħażina, ma jibżgħux għal dak li jkollhom. Ma jżommux la żmien u lanqas il-kelma meta jiġu biex jagħtu dak il-ftit ħafna li l-awtur ikun ħaqqu bħala kumpens finanzjarju.

Dan hu marbut ukoll mal-pubbliċita' li ċerti kittieba jingħataw sfaċċatament fuq il-ġurnali u r-rivisti kollha, minnufih u aktar minn darba, filwaqt li oħrajn iridu jittalbu biex ġurnal jagħtihom ftit spazju, u dan wara ġimgħat jew saħansitra xhur twal. Hemm pubblikaturi li għandhom magna tal-marketing eċċezzjonali u allura jmexxu l-prodott tagħhom sewwa filwaqt li jonfħu aktar milli hu xieraq il-pubblikazzjonijiet u t-tim ta' kittieba tagħhom, filwaqt li miskin dak li jazzarda jippubblika minn butu. L-ironija hija li meta naslu għall-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, huma dawk marbutin mad-djar tal-pubblikazzjoni l-kbar li kważi dejjem iġorru l-aħjar premji sena wara sena u aktar minn darba u f'kull kategorija.

Minkejja dan kollu, kif għidt, dawk li jiktbu u jippubblikaw jibqgħu ħafna. Hawn ħa nsemmi ftit mill-aħħar kotba li ntbagħtuli jew li xtrajt dan l-aħħar.

IL-POEŻIJA:
KATARSI (2011) ta' Andrew Sciberras huwa ġabra ta' 51 poeżija. L-istil ta' Sciberras (membru tal-Għaqda Poeti Maltin) huwa wieħed modern: juża l-vers ħieles, ir-rimi interni, għandu ħakma tajba ferm tal-ilsien Malti u jħaddem metafori mill-isbaħ għalkemm xejn sempliċi. KATARSI għandu Daħla minn Achille Mizzi li jikteb hekk: "L-għaġna mentali ta' Sciberras turina li minn banda jħoss ġibda kbira lejn dak li hu stramb, eċċentriku u eżoteriku [...] u, saħansitra jidher li jinnamra anke mal-okkult [...] Mill-banda l-oħra, donnu biex jibbilanċja għandu interess, impenn u involviment li juri ħerqa, imħabba u kompassjoni lejn l-umanita' li ssofri u juri qilla u intolleranza kontra l-inġustizzji li d-dinja tagħna hija miżgħuda bihom." Din hija s-sitt ġabra ta' poeżiji ta' Sciberras wara Samsara, Noti tad-Demm, Waqtiet fis-Skiet, Mill-Eżilju ta' Ruħi u Traġitti (koawturat ma' Patrick Sammut). Katarsi huwa mżewwaq b'ritratti ta' Aaron Bonnici. Għal min hu interessat jakkwista kopja jista' jikteb direttament lill-awtur fuq artist@melita.comAnki Omar Seguna huwa membru tal-Għaqda Poeti Maltin. Din hija t-tieni ġabra tiegħu wara li fl-2001 ħareġ Mal-Ħoss Qawwi tar-Ragħad. 24, Triq Ħad-Dwieli (2011) jiġbor fih 81 poeżija. Għandu Introduzzjoni minn Mario Azzopardi li jikteb hekk: "L-esperimentazzjoni grafika f'din l-antoloġija hi punt ta' referenza li jolqot. L-ewwel tentattivi tal-awtur kienu diġa' dehru sporadikament fl-ewwel antoloġija tiegħu [...] imma issa daħlet bixra kinetika aktar koreografata u aktar konspikwa. Forsi anki aktar "teatrika", sal-punt interattiv jew immersiv: hemm strofi inversi li biex taqrahom trid taqleb il-ktieb rasu 'l isfel u oħrajn li jridu jinqraw f'mera biex jingħarfu. Bħala estetika, din hi testimonjanza li Seguna qed jagħmel sforzi konxji biex ivarja (anki radikalment) ir-riċetta konvenzjonali li għadha taħkmu." Għal min jixtieq jakkwista kopja tal-ktieb jista' jikkuntattja lill-poeta fuq omarseguna@gmail.com


SPIRAL (KKM, 2011) hija t-tieni ġabra poetika ta' Joe Saliba wara li fl-1995 ippubblika Vjaġġ. SPIRAL jiġbor fih 133 poeżija u mal-201 ħajku. Għandu żewġ daħliet mill-pinna tal-Prof. Joe Friggieri u r-Rev. Prof. Peter Serracino Inglott. Jispikka l-element liriku fil-versi ta' Saliba. Serracino Inglott jikteb hekk: "Naħseb li hija din il-viżjoni tal-eżistenza bħala passaġġ minn post jew qagħda għal post ieħor jew qagħda oħra illi kważi jġiegħel lil Saliba jkompli jikteb il-poeżija minkejja l-impenji l-oħra li ħafna nies forsi jqisuhom aktar siewja." Joe Friggieri jikteb hekk: "Għadek issib hawnhekk it-taħlita tar-realta' mal-ħolm, tad-dinja kif inhi mad-dinja tat-tfal mad-dinja tal-adulti, tal-innoċenza mal-esperjenza, tal-azzjoni mar-riflessjoni. Għadha tinħass ir-rieda tal-poeta li jperreċ ruħu, li jiddeskrivi bl-akbar reqqa t-tqanqiliet, l-emozzjonijiet, ix-xewqat, it-tamiet u l-aspirazzjonijiet tiegħu, flimkien mat-tiġrib li jgħaddi minnu."

IL-PROŻA:


Carmel G. Cauchi kiteb u ppubblika poeżiji, kotba għat-tfal u anki novelli għall-kbar. Mill-Ġnejna ta' Tfuliti (Merlin, 2011) huwa awtobijografija li tmexxina mis-sena 1950 (bejn wieħed u ieħor), jiġifieri minn meta kien jattendi l-iskola tan-nuna, sas-sena 1962, meta l-awtur daħal jaħdem bħala emergency teacher. Hekk hemm miktub fuq il-qoxra tal-ktieb: "F'dan il-ktieb jirrakkonta fatti - drawwiet u ġrajjiet li seħħew tassew. Cauchi joħodna lura fi żmien tfulitu, fis-snin ħamsin u sittin bikrin, biex miegħu nqallbu l-album tat-tifkiriet. Jistedinna ngħaddu miegħu mill-iskola tan-nuna għal dik primarja u mbagħad il-Liċeo. Idaħħalna fid-dar qadima ta' tfulitu u jlaqqagħna ma' qrabatu. Jaqsam magħna l-istil ta' ħajja sempliċi li għex fi tfulitu bil-ħelu u l-morr tagħha.
Dan huwa ktieb li jappella għall-qarrejja kbar li għexu dawk is-snin għax iġeddilhom it-tifkiriet. Imma jappella wkoll għall-qarrejja żgħar għax jurihom kemm it-tfulija tal-imgħoddi kienet differenti minn dik tal-lum." Il-ktieb huwa mżewwaq mit-tpinġijiet sempliċi, nostalġiċi u mill-isbaħ ta' Frank Schembri.


Għadu kemm ħareġ IL-MALTI LXXXII (L-Akkademja tal-Malti/KKM, 2011), edizzjoni kritika/riċerkata. Fih wieħed isib kitbiet riċerkati ta' Godfrey Wettinger, Carmel Cassar, Anna Borg Cardona, Stanley Fiorini, Reno Fenech, Olvin Vella, Horatio Caesar Roger Vella, Emanuel Psaila u Olivia Borg. Naqraw dwar il-kultura orali f'Malta qabel il-wasla tal-Ordni; il-Malti fi żmien il-Kavallieri ta' San Ġwann; l-għanjiet Maltin li ġabar Alberto Fava; il-Kantilena ta' Pietru Caxaru, imma anki dwar uliedu u omm uliedu; il-prietki bikrin bħala għajn ewlenija għall-istorja tal-Malti; Vassalli u l-ambjent Borgian; Franġisku Saverju Attard u l-festa ta' Marija Bambina 1918; il-letteratura u l-politika f'rabta ma' Fil-Parlament ma Jikbrux Fjuri; u l-poeżija ta' Maria Grech Ganado.

Il-biċċa l-kbira ta' dawn il-pubblikazzjonijiet se tiġi ttrattata f'aktar dettall aktar 'il quddiem fuq il-blog tiegħi www.pagnawarapagna.blogspot.com