Saturday, December 01, 2018

Online quarterly literary magazine - IL-PONT Diċembru 2018

Ippubblikata l-ħarġa ta' Diċembru 2018 tar-rivista letterarja virtwali IL-PONT.

Ħajr lil dawk kollha li kkontribwixxew bil-materjal varjat u anki lil dawk li jgħinu biex IL-PONT iwessa' n-numru tal-qarrejja tiegħu.

Minn hawn nibgħat l-awgurju tiegħi lil ALFRED MASSA, President Onorarju tal-Għaqda Poeti Maltin, f'jum għeluq sninu.

December 2018 issue of online literary magazine IL-PONT is out.

Thanks for all those who contributed and help in increasing IL-PONT readership.

A Happy Birthday to Alfred Massa, Honorary President of Maltese Poets Association.

https://issuu.com/patrickj.sammut/docs/il-pont_dicembru_2018?fbclid=IwAR1cR2igrOIysfaXsITtSIuWrU2H6BGlQNhHjzs2fVM3eMjWDSVG1WyyxR0