Friday, April 22, 2011

Poesia di Pasqua da Paola Mara De Maestri

Gli occhi della Madonna


Sbucano ad aprile nei prati

gli “occhi della Madonna”

- freschi, dolci, azzurrini –

ad annunciare la Pasqua novella.

Cristo muore.

La solitudine di quel grido

il volto trafitto della Madre

esplodono dalla croce

nelle nostre vite.

Cristo risorge.

Il risveglio dell’uomo

ci libera dalle umane passioni

e irradia il nostro cammino.

Che la gioia di questo giorno

sorregga il mondo.


Paola Mara De Maestri

Thursday, April 21, 2011

Avventura Zgħira f'Ta' Qali - Kumment

Dan huwa kumment li Sergio Grech għoġbu jikteb fuq il-ktieb tiegħi Avventura Żgħira f'Ta' Qali ... u Stejjer Oħra (2010). Hu kumment li deher fuq "In-Nazzjon" tal-Ħamis, 14 ta' April 2011 u anki fuq il-blog tiegħu:

Stejjer Utopiċi

Mhux darba jew tnejn, li l-istejjer li jkunu dehru f’Sagħtar jinġabru fi ktieb. Fost dawn rajna stejjer miktuba minn Francis Ebejer, Carmel G. Cauchi u Kilin.

Hekk ġara wkoll fil-każ tal-istejjer ta’ Patrick J. Sammut. Id-direzzjoni ta’ Kotba Sagħtar iddeċidiet li tippubblika l-istejjer ta’ Sammut li dehru f’din ir-rivista popolari ppubblikata mill-Malta Union of Teachers.

Fil-ktieb Avventura Żgħira f’Ta’ Qali … u Stejjer Oħra, qed jidhru wkoll sensiela ta’ stejjer ġodda li s’issa ma kinux ippubblikati f’Sagħtar. Kull storja ġiet illustrata minn Cliff Xuereb.

L-isem ta’ Sammut mhux isem ġdid għal min hu midħla tal-ktieb u l-qasam letterarju Malti. Tana fost l-oħrajn żewġ kotba ta’ kritika, ġabra ta’ poeżiji flimkien ma’ Stephen Cachia u hu attiv ħafna fil-qasam tal-medja fejn jikteb biex jippopolarizza l-letteratura. Jirsisti fl-Għaqda Poeti Maltin u jeditja r-rivista tal-għaqda Versi.

Fid-daħla tal-ktieb, l-editur tas-sensiela Charles Magro jiddeskrivi l-istejjer ta’ Sammut bħala kitbiet “sempliċi ħafna u ispirati mill-ħajja tat-tfal.” Magro jemmen li dawn l-istejjer jistgħu jiggwidaw ukoll il-qarrejja żgħar fil-bini tas-sentenza.

Waqt li qed naqra dawn l-istejjer ma stajtx ma nosservax li huwa Sammut il-missier li qed jikteb dawn l-avventuri. L-awtur jinħass promotur tal-valuri. Kull storja tagħlaq b’tagħlima li tħeġġeġ valur jew ieħor.

Is-solidarjetà bejn it-tfal u l-ġenerożità huma temi li jinħassu l-ħin kollu. Tema oħra li l-awtur jesprimi hija r-rispett lejn id-diversità u t-tolleranza lejn l-ideat kuntrastanti u differenti; suġġetti li min jaf kemm l-għalliema jitkellmu dwarhom kull ġurnata li tgħaddi.

Diversi stejjer jesploraw il-ħbiberija li għat-tfal hija kardinali u l-kumplessità li din kultant toħloq u jiġġieled il-bullying li llum sar pesta fis-soċjetà Maltija. Sammut huwa konvint li “min jaqsam ma’ ġaru minn dak li għandu jgawdi anki huwa u jgħix hieni.” Huwa jħeġġeġ it-tfal biex jitgħallmu għax dak jiswielhom.

Avventura Żgħira f’Ta’ Qali … u Stejjer Oħra jista’ jiftiehem bħala riċetta għat-tfal biex imissu xfafar mill-utopija.

Ara link: http://ktieb.wordpress.com/2011/04/18/taghrif-gdid-dwar-gazzetti-mitlufa-tas-seklu-dsatax/

A Pasqua...

A Pasqua si lasciano alle spalle i dolori
si mettono da parte immagini di sangue
spine e passione...

A Pasqua grida una voce fresca,
quella di Primavera.
Basta saper individuarla, riconoscerla,
ascoltarla...

A Pasqua non racconti di morte
e mortificazione,
elegie, tristezza...

A Pasqua ci sono anche cieli azzurri
spalancati
e il mare abbraccia la sponda
con onde che portano messaggi
di pace e bene chiusi nelle bottiglie
che galleggiano.

A Pasqua non lacrime e penitenze
ma aliti di ottimismo
sorrisi sinceri di buon augurio.

A Pasqua esplode la vita!

PATRICK SAMMUT (GAETA, 16/4/2011)

Da Amerigo Iannacone, poesia di Buona Pasqua

Resurrezione 2011

Pasqua di resurrezione

un’occasione per pensare, ripensare,

rinascere a nuova vita.

Lasciare ogni vile

istinto bestiale

bloccare il male

ch’è dentro.

Risorga in noi

la coscienza civile.

Ritroviamo il buono

riscopriamo il bello

inventiamo un nuovo modello

di libertà.

Amerigo Iannacone


Two poems by Teresinka Pereira

THE REFUGEES

They walk
and walk.
Spent and war-weary,
they arrive
at the refugee camp
Heads sun-soaked,
feet coated in sand,
their souls testify to
infinite loneliness,
fear, humiliation.
Dull eyes reflect
their everyday encounter
with Death.
Who invented war?
Women and children
are forever
the refugees.

TERESINKA PEREIRA

A LOVE POEM

It doesn't take much:
a little bit of fire,
a little hope
can break the indifference
and make
a rose, out of one petal
mountains, out of one piece of dirt
and oceans, out of one wave
on a moonlit night.
To write a love poem
it only takes a few small words
that have wings
and dreams.

TERESINKA PEREIRA

TRANSLATION BY:

UN VERSO DE AMOR

no cuesta mucho:
un poco de fuego
y de esperanza
rompe la indiferencia
y puede hacer brotar
un rosal, de un petalo,
montanas, de una loma,
y oceanos, de un lago
en noche de luna.
Para escribir un verso de amor
bastan unas pocas palabras
que tengan alas
y suen~os.

TERESINKA PEREIRA