Sunday, June 01, 2014

Adieu to Maya Angelou - a poem by Teresinka Pereira

MAYA  ANGELOU
1928 - 2014
              
Hasta siempre, Maya Angelou!
I like to quote your wise words
saying that you encountered
many defeats in life, but each time
your determination was to get up
in order to be bigger, taller, and
more fine, kind, and inclusive...
You are enormous now, Maya Angelou,
because the American People
can stand under your umbrella!
We will never forget your words
for they are good advice!
Death has what life lacks:
a full understanding of life!
You know now that you have crossed
the line between dust and heaven:
Nothing will try to defeat you,
and nobody will live longer
than your immortality...
Long live your soul!

 Teresinka Pereira

L-Għaqda Poeti Maltin u t-tnedija ta' ktieb tal-poeżiji ta’ poetessa mill-Kanada.

 Il-president, Charles Magro, matul id-diskors tal-ftuħ tiegħu.

Nhar il-Ġimgħa, 30 ta’ Mejju, l-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Faraxa Publishing, tellgħu Lejla ta’ Poeżija u Mużika fis-Sala tal-Konferenzi fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Impjiegi fil-Furjana. Waqt din il-lejla ġie wkoll imniedi l-ktieb ta’ poeżiji tal-poetessa Amerikana Sheryll Loeffler, A Land in the Storytelling Sea.

Il-poetessa Sheryll Loeffler (xellug fuq quddiem) u l-poeti u l-pubbliku li attendew

Din ma kenitx l-ewwel lejla tat-tip li l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet. Fl-imgħoddi din l-għaqda kellha mistednin poeti barranin bħal Stephen Morris (mir-Renju Unit) u Paola Mara De Maestri, Alberto Figliolia u Clirim Muca (mill-Italja).

Sheryll Loeffler tiffirma kopji tal-ktieb tagħha.

Il-lejla tat-30 ta’ Mejju nfetħet b’diskors mill-president tal-Għ.P.M., Charles Magro. Wara kien hemm ħin biex il-membri u dawk preżenti jaqraw il-poeżiji tagħhom, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Aktar tard saret it-tnedija tal-ktieb A Land in the Storytelling Sea. Inqrat bijografija qasira ta’ Sheryll Loeffler minn Miriam Ellul, l-U.R.P. tal-għaqda u l-persuna li mexxiet is-serata. Imbagħad il-viċi-president tal-Għ.P.M., Patrick Sammut, intervista lill-poetessa li kellha wkoll il-ħin taqra għadd ta’ poeżiji minn din l-antoloġija ġdida tagħħa. Il-lejla kienet akkumpanjata mill-mużika ta’ Maria Luana Ellul (kantanta) u Myles Azzopardi (kitarrist) li huma parti mill-Milk Mi rock band.

Sheryll Loeffler intervistata minn Patrick Sammut

Fl-aħħar tal-lejla kien hemm bibita li matulha dawk preżenti setgħu jixtru kopja ta’ A Land in the Storytelling Sea, u jitkellmu mal-poetessa mistiedna li ffirmat kopji tal-ktieb.