Saturday, October 08, 2011

A tribute to late Greek poet Stathis Grivas

When a poet dies

autumn seems to get yet heavier

the forest cries, the river dries,

flowers shed their petals,

and mankind loses yet another ally.

When a poet dies

his spirit is in the words he wrote

black on white

a legacy of tears and suffering

echoing directly from the heart.

When a poet dies

the world loses yet another guardian angel

who prayed through verse

and kept evil away inscribing

words of wisdom and love.

Nature mourns in silence

the loss of a true friend

and in silence it opens its arms

to reunite with her child.

When a poet dies

only the sensitive cry

and spend long sleepless nights

asking WHY?

When a poet dies

my heart is void once more…

Patrick Sammut

(Picture: The Death of the Poet Walter Rheiner, Conrad Felix Müller/1924)

Greek Poet STATHIS GRIVAS passed away


Yesterday (October 7, 2011) in the Hospital of Livadia. The funeral is today (October 8) in his hometown.

“Poetry is a light”.

Stathis Grivas was born in Kato Tithorea o Lokrida (March 7, 1926). He studied Analyst in the ELKEPA, in IBM and Economist in the University of Economics & Business Sciences. He worked in the Hellenic Company of Chemical Products (1953-1986).

He has been appointed by the “IPTRC” of China as one of the International Best Poet of the Year 2007 and by the Literary Club “Xasteron” as “The Best Greek Poet of the Year 2007” (Marc 2008).

His writing has received awards from national and international poetry competitions. He has published 16 collections of poetry (from 1987 to 2011) and the book “Proverbs” (2006).

A small piece of poetry by STATHIS GRIVAS:

DIFFERENT WAYS

Our dreams, like old wrinkled yearnings

hopes made up into a packet

with past “best before” dates…

And from life’s shelves,

the fraternity has gone,

the affection has gone,

the kindness and love too.

These are uneconomical values

and soul’s workroom

does not produce them now.

It takes a lot of infrastructure

and the row materials are expensive…


HOW SMALL

The loud

big words

how small

and unimportant

sound

in front of the tear

of a hungry

child.


LIKE STARS’ LIGHT

When you’ll read

poems of poets

that they are gone

for their last trip,

then,

you’ll feel them

like stars’ light

that now have faded out

but yet are lighted

and they embroider

with their light

our starry sky.

Stathis Grivas was a citizen of the world, a famous poet, a wise man and a wonderful friend. Such people are rare nowadays.

ZACHAROULA GAITANAKI

ZONI, Arcadia, October 8, 2011.

Premio Nazionale di Poesia “Il Presepe”


L’Associazione Turistica e Culturale “Pro-Pesche” con il patrocinio del Comune di Pesche (IS), indice la 9a edizione del Premio di Poesia “Il Presepe”. Due sezioni: A - Poesia adulti; B - Poesia riservata ai ragazzi fino a 17 anni. Tema: “Il Presepe”. Si partecipa facendo pervenire entro il 30.11.2011, uno o due componimenti inediti in 7 copie, tutte firmate e con nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, eventuale e-mail, al seguente indirizzo: Associazione Turistica e Culturale “Pro-Pesche”, Piazza Roveto - 86090 Pesche (IS). Ai fini della realizzazione dell’antologia, si prega di inviare i testi anche in formato elettronico all’indirizzo propesche_c.letterario@virgilio.it. Per la sezione B va indicata anche la data di nascita. La partecipazione è gratuita. Premi: Sez. A - 1° premio: € 400 e targa; 2° premio: € 200 e targa; 3° premio: € 100 e targa. Sezione B - 1° premio: € 150 e targa; 2° premio: € 100 e targa; 3° premio: € 50 e targa. Premiazione: Pesche, Sala Consiliare del Comune di Pesche in Piazza Don Sante Tommasini, 6.1.2012, ore 16,00. I premiati dovranno ritirare personalmente i premi loro assegnati. Giuria: Amerigo Iannacone (Presidente), Barbara Avicolli, Maria Benedetta Cerro, Giovanna Maj, Giuseppe Napolitano, Marilena Di Lollo (segretaria con diritto di voto). Informazioni, tel. 0865.46.01.30 – 349.6907787, fax: 0865.46.03.63, posta elettronica: propesche_c.letterario@virgilio.it.

Tuesday, October 04, 2011

50 sena mill-mewt tal-Poeta Nazzjonali, DUN KARM PSAILA

Il-ktieb ġdid tal-Mons. Lawrenz Cachia dwar Dun Karm Psaila.

Il-ktejjeb ippubblikat minn Karmenu Mallia biex jitfakkru żewġ anniversarji:
il-50 sena mill-mewt tal-Poeta Nazzjonali u mit-twaqqif tas-Soċjeta' tal-Esperanto f'Malta.

Il-Kappella fejn hu midfun il-Poeta Nazzjonali, f'Ħaż-Żebbuġ.

Il-monument iddedikat lil Dun Karm Psaila fil-Furjana.

Is-sena 2011 qed tfakkar il-50 sena mill-mewt tal-poeta nazzjonali, Dun Karm Psaila.

Huwa twieled fit-18 ta’ Ottubru 1871 u miet fit-13 ta’ Ottubru 1961.

Għaldaqstant bħalissa qed iseħħu bosta inizzjattivi f’rabta ma’ dan l-anniversarju importanti.

 • B'tifkira tal-50 Anniversarju mill-mewt tal-poeta nazzjonali, Dun Karm Psaila, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru organizza kunċert fil-Kon-Katidral ta' San Ġwann.
  Il-kunċert, bl-isem 'Tina l-Ħlewwa' sar mill-Kor Għawdxi Laudate Pueri li b'kollox kanta tmien innijiet miktuba minn Dun Karm b'mużika ta' diversi kompożituri Maltin. Il-Kor Laudate Pueri tmexxa mid-direttur tiegħu, Dun George Frendo.
  Fil-kunċert inqraw ukoll siltiet mill-poezija ta' Dun Karm 'Il-Jien u lil Hinn Minnu' u sar diskors mill-Professur Oliver Friggieri biex ifakkar lil Dun Karm.


  Għal din l-okkażjoni tnediet ukoll CD li tinkludi 11-il innu miktub minn Dun Karm fosthom il-poeżija l-Innu ta' Ferħ li ġiet mużikata mill-Professur Joseph Vella, li għamel ukoll l-arranġamenti kollha tal-innijiet li ġew irrekordjati mill-istess Kor Laudate Pueri fil-Bażilika ta' San Ġorġ, Għawdex.

  Preżenti għal din l-okkażjoni kien hemm il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, li l-attivita' saret taħt il-Patroċinju tiegħu, l-Arċisqof ta' Malta Pawlu Cremona kif ukoll bosta persuni distinti oħrajn.
 • Fil-Bibljoteka Nazzjonali, il-Belt, bħalissa hemm wirja fuq Dun Karm Psaila.

 • "Dun Karm - il-bniedem wara l-poeta" --- dokumentarju tad-Dipartiment tal-Informazzjoni fuq DVD jinsab għall-bejgħ.

 • "Dun Karm -- Il-Ħajja tal-Poeta Nazzjonali" -- ktieb ġdid fuq Dun Karm tal-Mons. Lawrenz Cachia.

 • Bejn it-13 u t-18 ta’ Ottubru, 2011, il-kappella fejn hu midfun il-Poeta Nazzjonali Dun Karm Psaila fiċ-ċimiterju Qalb ta’ Ġesu, Ħaż-Żebbuġ, se tkun miftuħa bejn id-9am u s-6.30pm. Dawk l-iskejjel u organizzazzjonijiet li jkunu jixtiequ jagħmlu żjara ta’ rispett fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-mewt ta’ Dun Karm, ikunu jistgħu jagħmlu dan fil-ħinijiet indikati. Huma ppreferuti kuruni/bukketti tar-rand jew batteriji AA biex tibqa’ tixgħel “il-Fjamma ta’ Mħabba” sal-aħħar ta’ din is-sena. Ikun hemm ukoll Ktieb tal-Viżitaturi.

 • Għall-okkażjoni ġie ppubblikat il-ktejjeb bl-isem ta’ ‘Dun Karm u Zamenhof – żewġ ilħna tewmin’, ta’ Karmenu Mallia (Malta Esperanto-Societo, 2011, 24pp. €2).

Din hi traduzzjoni bil-Malti tal-esej li Mallia originarjament kiteb bl-Esperanto u li kien deher fil-ktieb: “ Klaro kaj Elasto” (ed. Iltis, Franza, 2003) flimkien ma’ 20 esej ta’ awturi oħrajn, bħala festschrift lill-awtur esperantista Fernando de Diego f’għeluq it-80 sena tiegħu.

Fih, Mallia jqabbel żewġ poeżiji: waħda ‘Penso Printempa’ (Ħsieb għar-Rebbiegħa) l-unika poeżija li Dun Karm kiteb bl-Esperanto fl-1901, jiġifieri sentejn qabel ma beda l-moviment esperantista f’Malta, u ‘Pluvo’(Xita) ta’ Zamenhof. Dan, is-Soċjetà għamlitu biex flimkien ma’ għaqdiet oħra Maltin tfakkar il-50 sena minn mewt Dun Karm, li b’dil-poeżija tiegħu ħalla l-ewwel dokument esperantista f’Malta, u fl-istess ħin biex tfakkar il-50 sena mit-twaqqif tagħha (1961-2011). Wieħed jista’ jikseb aktar informazzjoni mill-indirizz tal-Malta Esperanto-Societo: maltesper@hotmail.com.

 • ĊELBRAZZJONI DUN KARM - Bħala parti mill-attivitajiet li se jsiru fl-okkażjoni tal-50 sena mill-mewt tal-Poeta Nazzjonali Dun Karm, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb se jorganizza ĊELEBRAZZJONI DUN KARM, ġurnata ta’ preżentazzjonijiet varji fil-Lukanda Excelsior il-Furjana, nhar is-Sibt 15 ta’ Ottubru, mid-9.00 a.m. sal-4.00 p.m. F’din l-attività se jintwera filmat esklussiv dwar il-ħajja tal-poeta, jiġu ppreżentati sensiela ta’ vox-pops li nġibdu apposta, ikun hemm diskussjonijiet, poeżiji animati, kanzunetti minn Doreen u Dominic Galea, kif ukoll ikla buffet għal nofs inhar. Żgur li din se tkun okkażjoni unika li kull min għandu għal qalbu l-kultura tagħna m’għandux jitlifha. Għal aktar tagħrif u bookings ikkuntattjaw lis-Sur Joe Debattista fuq: joe.debattista@gov.mt

 • Intant anki l-Għaqda Poeti Maltin se tfakkar lill-Poeta Nazzjonali b’Lejla ta’ Poeżija f’ġieħ Dun Karm Psaila, nhar is-Sibt, 15 ta’ Ottubru, u dan fis-6.30 p.m. Il-post magħżul huwa r-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, fil-Mosta, wara r-Rotunda. Waqt din il-Lejla se jinqraw poeżiji ta’ u dwar il-Poeta Nazzjonali. Ikun hemm ukoll xi interventi ta’ natura bijografika u kritika li jixħtu dawl fuq Dun Karm bħala bniedem u anki bħala kittieb u poeta. Kulħadd hu mistieden u d-dħul hu b’xejn.


Sunday, October 02, 2011

IL-ĦARIFA FIL-POEŻIJA -L-Ewwel Parti:

(Kumment ta’ Patrick Sammut)

Il-21 ta’ Settembru jġib miegħu l-istaġun tal-Ħarifa. Huwa żmien ta’ transizzjoni, bejn l-istaġun jaħraq u niexef tas-Sajf u l-istaġun kiesaħ u li jġib ix-xita miegħu tax-Xitwa. Il-Ħarifa ġġib magħha l-ftuħ tas-sena akkademika u l-ewwel xita (Settembru) u anki x-xhur tar-Rużarju (Ottubru) u tal-Mejtin (Novembru). Bosta poeti għandhom għal qalbhom dan l-istaġun li bħal staġuni oħra jakkwista wkoll tifsiriet simboliċi, u lil xi wħud ifakkarhom f’waqtiet jew ħsus partikolari. Hawnhekk issibu erba' poeżiji ta’ erba' poeti differenti, kollha membri tal-Għaqda Poeti Maltin.

Lil Amanda Busuttil il-Ħarifa tfakkarha fi ħlejjaq ċkejknin bħalma huma l-bebbux li joħroġ jirgħa wara kull ħalba xita. Xi drabi aħna l-bnedmin ngħaddu minn fuqu bla ma nindunaw jew bla ma nagħtu kas li nkunu qridna ħlejqa ċkejkna. Anki l-bebbuxu jħalli marka warajh bla ma nindunaw. Il-poetessa tqabblu ma’ pittur ċkejken.

Għal Carmel G. Cauchi l-Ħarifa tintrabat ma’ dak iż-żmien fil-ħajja tal-bniedem meta dan tal-aħħar ma jibqax żagħżugħ u mimli enerġija. Fih jibqgħu biss it-tifkiriet tar-rebbiegħa/żgħożija. Il-Ħarifa għalhekk hija l-istaġun li jfakkar lill-poeta li t-tmiem tal-ħajja qed joqrob dejjem iktar. Imma, ma ninsewx li anki dan huwa parti mill-ħajja!

Fuq in-naħa l-oħra, għal Charles Mifsud il-Ħarifa ġġib magħha dik iż-żiffa li ilu tant jistenna u tnissel ċertu ferħ fih mal-wasla tagħha. Il-Ħarifa jorbotha ma’ żewġ siġar tipiċi fil-gżejjer tagħna: id-dielja, li tintrabat mas-sajf li għadda (mela ħarsa lura fiż-żmien); u l-punzjetta, li bħal tfakkar li l-istaġun tal-Milied qed joqrob (mela ħarsa ’l quddiem fiż-żmien).

Anki Raymond Grech jiftakar fi ħlejqa ċkejkna li tpassi fuq il-gżejjer tagħna mal-miġja tal-Ħarifa. Dan huwa l-pitirross li jfakkru wkoll fit-tfulija tiegħu. Il-poeta jidentifika ruħu mal-pitirross għax it-tnejn iwasslu t-tama lil min tilef il-ħelsien.

L-EWWEL XITA TAL-BEBBUX

Art xotta, mitluqa

titgħewweb bil-għatx

tas-sajf tas-sulfarini

bil-foga u sħanat.

Wasal Settembru.

Kulħadd jistenna.

Min bil-biza’

li ser negħrqu.

Fi triqtu bebbuxu

ltaqa’ mal-baħar

u dan kien proprju

qtar tax-xita li nġabar!

Mar jgħid lil sħabu

biex jagħmlu festa

jiżfnu bil-weraq

bil-mappa lesta.

Bdew triqithom

lejn dinja ta’ ħdura

li fil-bitħa tagħna

jpinġulna pittura!

Kull fejn jgħaddi bebbuxu

jibqa’ marka,

il-bniedem jibqa’ għaddej

bla jħares u jġibu farka...

U ara taħseb li saret traġedja

ħlief li jgħid li ħammeġ

qiegħ iż-żarbun.

Bebbuxu ċkejken

ibża’ min-nies

agħdirhom ftit,

dawna nies bla qies!

Amanda Busuttil

11.09.2011


STAĠUNI

Ilbieraħ,

f’jum bnazzi tar-rebbiegħa,

imxejt tul in-nixxiegħa

fuq twapet tal-ħaxix

iħaddru mal-pjanura.

Illum

it-twapet tilfu l-ħdura,

mhumiex ħlief tiben niexef

itir ma’ kull buffura.

Xtaqt kieku lejn ilbieraħ

illum interraq lura…

‘Mma nixfet in-nixxiegħa

u dabet ir-rebbiegħa

u s-sajf ġa fl-aħħar siegħa.

U triqti lejn ilbieraħ

ma sibtha xejn ħafifa

… għax qorbot il-ħarifa.

Carmel G. Cauchi

RIESQA Ż-ŻIFFA TAL-ĦARIFA

Tinħass riesqa ħafifa

iż-żiffa tal-Ħarifa!

Qed titliegħeb mal-weraq tal-punzjetta,

li issa għoliet ġmielha

u qiegħda tissindika

fil-btieħi tal-ġirien.

Qiegħda tnaqqar il-weraq mid-dielja,

li issa mingħajr l-għenba,

kważi tilfet sbuħitha,

għax qiegħda titgħarwen.

Qed inħossha mit-tieqa ta’ kamarti,

riesqa lejja,

titbewwes ma’ ħaddejja,

tixtieq tkebbibni fiha,

toftomni mill-ħedla

li mtaqqal biha.

Sa fl-aħħar,

għax kien ili nistenniha,

tinħass riesqa ħafifa,

iż-żiffa tal-Ħarifa,

u jien ninsab kuntent,

nithenna biha.

Charles Mifsud

IL-PITIRROSS

Ħabt' Ottubru fil-ħarifa
lejn Novembru f’San Martin;
wara wkoll ix-xita traxxax
fuq il-ħdura w l-peprin.

Wisq għasafar Malta jpassu
kenn mill-hemm u għall-irdoss.
Psiepes, Bċieċeq u ta’ l-Għana,
magħhom jigi l-Pitirross.

Sidru aħmar, wieqaf, wieqaf,
jgħanni jtektek kullimkien,
jikkapparra post fl-imsaġar,
fuq l-għoljiet u fil-widien.

Postu jieħu qalb ħarruba
jew xi siġra tar-rummien,
ħadd ma jersaq lejn għamajru
għax jiġġieled daqs qalbien.

Tfajjel ċkejken kont nonsoblu
sabiex naqbdu bit-trabokk,
ġieli qbadtu ġieli ħarab
minn ġox-xibka għal fuq zokk.

Kelli tapp tal-luminata
b’musmar iebes ta’ l-azzar,
kont norbothom b’lastku safra
intektiklu qalb iż-żahar.

Kelli wkoll żewġ soldi lesti
inrikkibhom fuq xulxin,
b’subgħa wieħed w imbagħad bl-ieħor
inċekċiklu fl-istess hin.

Kien jismagħni w jweġibni
jiġi ħdejja jaqbeż tnejn,
jagħmel mixja jerġa’ jaqbeż
jara l-ħsejjes ġejjin mnejn.

Jekk jintebaħ dlonk bill-mansab
jerġa’ jitlaq lejn fejn kien,
jibqa’ jgħasses, jibqa’ jżebbeġ,
waqt li jgħanni ġewwa l-ġnien.

Hekk irridu jibqa’ jgħanni
jimla ’l artna bis-serħan.
Kemm fl-għelieqi w fil-kampanja
ħieles jiġri jtir ferħan.

Jiena bħalu nibqa' ngħanni
kemm bil-maħżeż u l-ilsien.
Flimkien ngħannu nwasslu t-tama
lil min tilef il-ħelsien.

Raymond Grech