Saturday, October 15, 2011

Aktar versi tifkira - Anniversarju Dun Karm Psaila

Lil Dun Karm Psaila

F’għeluq il-Ħamsin Sena minn Mewtu


Is-sliem għalik poeta kbir, saħħartni,

ġennintni għall-ilsien li lkoll jgħaqqadna;

ħadtu f’idejk bħal tafal nej, u minnu

slitt għana li minn ġufu xrobna u ħadna.


Int ma tnikkirtx hekk kif ilmaħt il-qawwa

u l-ħlewwa tal-ilsien li smajt b’ewlieni

bi kliemu insiġt il-għana li minn qalbek

ħareġ ifur minn dejr il-ħsieb ġewwieni.


Għax inti ma stmellejtx il-ġieħ ta’ ġensek

u ċ-ċokon ta’ din l-art li n-nifs radditlek

‘mma f’ħsus safjin fi kliem midmum sibt wensek;


Illum li fost is-snin, ħamsin imbarmu

minn dak il-jum li l-mewt nifsek ħaditlek -

ilsienna ngħożżu sħiħ bla nbarru u narmu!


Dun Geoffrey G. Attard

Victoria, Għawdex

15-10-2011

emails

web

www.geoffreygeorge.blogspot.com

www.freewebs.com/poezija

Friday, October 14, 2011

Versi tifkira - Anniversarju Dun Karm Psaila

ta' Godwin Cini

Kemm gost kont nieħu ngħannilek Mulejja

L-isbaħ għana li biha nfaħħruk,

Kulħadd jitlob minn qalbu bl-akbar ħeġġa,

Kif ħabbejtna nixtiequ nħobbuk.


Agħtina l-ħlewwa tal-ilsna tas-sema,

Biex tberkilna lit-tfal tant ċkjeknin,

Kont abbati fil-knisja tassew kbira,

Imballata bin-nies magħqudin.


Kelma int għedtilna Ġesù Bin Alla,

Emminnieha għax għedtha int Mulej,

F’Malta u Għawdex dat-talb bqajna ngħannu,

Issa kbirna ż-żmien baqa’għaddej.


’Lkoll nadurawk ja Ħobż għażiż tas-sema,

Tipprovdilna l-għixien ta’ kuljum,

Ħajr nagħtuk ta’ kull nifs u ta’ saħħitna,

Tax-xemx taħraq ta’ matul il-jum.


Issa riesaq il-lejl fuqna Mulejna,

U ġa beda is-sema jiħmar,

Daqt jixirfu il-kwiekeb fis-sema,

Itfa’ ħarstek u bierek kull dar.


Din hi l-għanja sabiħa li tajtna,

Għażiż twajjeb Malti u qassis,

Biha insellmu u lilek niftakru,

Għalina itlob għax inti qaddis.

Thursday, October 13, 2011

50 sena mill-mewt tal-Poeta Nazzjonali

Il-poetessa u membru tal-Ghaqda Poeti Maltin, Therese Pace, baghtitli dan is-sunett f'rabta ma' dan l-anniversarju importanti:

…U STENBĦET MINN IRQADHA

…u stenbħet minn irqadha kunfliġġenti

biex qatt ma terġa’ trodd lil jeddha lura

u ħalfet li tkun lejh rikonoxxenti

għax fiha ra l-identità misrura.


Li jgħożżha xejn ma staħa jistqarrilha

u ma’ kull riħ, tal-lingwa żara’ l-klima;

sensilha f’innu-timbru li jagħżilha

mill-barranin: nofs talba u nofs tislima.


Ġibulha l-ġieħ biex tinsġu bl-ikbar żelu

bħal klila fuq ir-ras ta’ Dun Karm tagħna

isilfu lilha l-fjammi biex jinxtegħlu

mill-ġdid fil-qalb ta’ min, mibrud, skartana


għax żammejniha safja kif tefagħha

meta ħabbieni mit-tkasbir refagħha.

Tuesday, October 11, 2011

2 good video links about the Book and CultureFor those who still deem the book a friend. See video on this link:


And about Culture in danger, watch this video:

ATTIVITAJIET ANNIVERSARJU DUN KARM PSAILA


  • L-Għaqda Poeti Maltin se tfakkar lill-Poeta Nazzjonali b’Lejla ta’ Poeżija f’ġieħ Dun Karm Psaila, nhar is-Sibt, 15 ta’ Ottubru, u dan fis-6.30 p.m. Il-post magħżul huwa r-Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, fil-Mosta, wara r-Rotunda. Waqt din il-Lejla se jinqraw poeżiji ta’ u dwar il-Poeta Nazzjonali. Ikun hemm ukoll xi interventi ta’ natura bijografika u kritika li jixħtu dawl fuq Dun Karm bħala bniedem u anki bħala kittieb u poeta. Kulħadd hu mistieden u d-dħul hu b’xejn.
  • Attivita' oħra se ssir fil-25 ta' Ottubru f'San Ġiljan. Ara l-powster t'hawn taħt:
Sunday, October 09, 2011

A poem from Teresinka


FLOWERS
Flowers in internet messages
with a firm destination
to heaven
but without the fragrance
of life.
We will pray for you at twilight,
the best time
of day.
I will think of you always,
Poet Statis Grivas!
TERESINKA PEREIRA